Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Faaliyet Raporunun Hazırlaması Danışmanlığı

Vizyonder - Faaliyet Raporunun Hazırlaması Danışmanlığı

Faaliyet Raporunun Hazırlanması Danışmanlığı

Vizyonder - Faaliyet Raporunun Hazırlanması DanışmanlığıBilindiği üzere Faaliyet Raporu, Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar.

Öte yandan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56 maddesinde Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

Kurumların beş yıllık stratejik planını hazırlarken, çalışma ekibine ve yapacağı alan çalışmalarıyla ilgili uzmanlardan kısmen destek alarak kuruma özgü plan hazırlaması önem arz ediyor. Dolayısıyla izlenecek yıllarda planın içeriğinde yer alan misyon, vizyon, amaçlar ve hedefleri yıllık yapılan performans programında ve faaliyet raporunda mevzuat gereğince kullanılması gerekiyor.

Faaliyet raporunun hedef ve bunların altında stratejilerin yazılması konuları birçok kurumca tam olarak uygulanamamaktadır. Faaliyet raporu hazırlanırken Performans programı ve buna bağlı stratejik plana uyumlu sağlanmalıdır. Kurumlar bu tür çalışmalarda yetişmiş personel çalışmaya özen göstermelidir.

Faaliyet Raporunun Hazırlanması Danışmanlığı Hizmet Kapsamı

Faaliyet raporunda;

 • Sorumluluk ilkesi
 • Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi
 • Açıklık ilkesi
 • Tam açıklama ilkesi
 • Tutarlılık ilkesi
 • Yıllık olma

İlkelerine dikkat edilerek hazırlanmaktadır.

 • Stratejik Yönetime Yönelik (Stratejik Plan, Performans Programı Ve Faaliyet Raporu Bağlantısı) Eğitim Verilmesi
 • Performans Denetimi ile Uyumlu Faaliyet Raporu Hazırlanması
 • Faaliyet Raporu Genelgesinin ve Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberinin Yayımlanması
 • Sunulan Hizmetlerin Toparlanması ve Dizayn Edilmesi
 • İdari ve Mali Bilgilerin Toparlanması ve Dizaynı
 • Performansa Yönelik Bilgilerin Toparlanması ve Dizaynı
 • Faaliyet Raporunun Yönetime Sunulması

Faaliyet Raporu Hazırlama İlkelerimiz

 • Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluk bilincinde oluruz,
 • Doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız oluruz,
 • Açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanırız,
 • Bilgilerin eksiksiz olmasına özen gösteririz.

Birim ve İdari faaliyet raporunun hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmetimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz...

Derneğimizce hazırlanan faaliyet raporları performans programı ile uyumlu bir şekilde hazırlanmaktadır. Gerek şeklen gerek içerik olarak mevzuata uygun ve farkındalık yaratan bir faaliyet raporu hazırlanmaktadır. Tarafımızca hazırlanan Faaliyet Raporlarının grafik düzenlemeleri ve işlevselliği grafik tasarım uzmanlarımız tarafından dizayn edilmektedir. Talep eden kurumlar için istenildiği kadar baskı derneğimizce yapılmaktadır.

Faaliyet Raporu Hazırlama Eğitimi

Stratejik Plan Hazırlama Danışmanlığı

Performans Programı Hazırlama

Danışmanlık ve Bilgi Talepleriniz İçin Bize Ulaşın

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Whatsapp  : Whatsapp Görüşmesi Başlat
 
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Yetkili Acentamız

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.