Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Süreç Yönetimi Danışmanlığı

Vizyonder - Süreç Yönetimi Danışmanlığı

 

SÜREÇ YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMET KAPSAMI;

MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ

Süreç Yönetimi Genelgesinin Yayımlanması

 • Süreç Çalışma Yönteminin Belirlenmesi
 • Süreç Çalışma Grubunun Görevlendirilmesi
 • Süreç Yönetim Sistemi Takviminin Belirlenmesi
 • SYS Eğitim ve Metodolijisinin Belirlenmesi
 • İlke ve Standartlarının Belirlenmesi

Süreç Yönetimi Projesi Temel Bilgiler Kitapçığının Oluşturulması

Süreç Yönetimi Konusunda Eğitim Desteğinin Sağlanması

 • Eğitim Materyallerinin ve Çalışma Kitapçığının Dağıtılması
 • Süreç Çalışma Grubu Eğitimi
 • Yöneticilere Yönelik Farkındalık Eğitimi
 • Kullanılacak Yazılım Sistemine Yönelik Eğitim Verilmesi

Kurumsal Değerlendirme

 • Stratejik Yönetimin Değerlendirilmesi
 • Kurum Faaliyetlerinin Analiz Edilmesi
 • Kurum Faaliyetleri ile Stratejik Yönetimin Bütünleştirilmesi
 • Organizasyon Yapısının Değerlendirilmesi
 • Değer Zinciri Analizinin Yapılması ve Kurumun Temel Süreç Haritasının Yapılması
 • Süreç Kodlamasında Kullanılacak Olan Prosedürlerin Belirlenmesi
 • Stratejik Yönetim ve Organizasyon Şeması ile Bütünleşik Süreç Dizinlerinin Oluşturulması

Detay Süreç Haritalarının Yapılması

 • Müdürlüklerde İmzalı İş Haritalarının Oluşturulması

İŞ ANALİZİ

İş Analizi

 • Stratejik Yönetimin Değerlendirilmesi
 • Organizasyon Şemasının Değerlendirilmesi
 • Süreçlerde Mükerrerlik Kontrolü
 • Süreçlerde Mevzuat Analizine Dayalı Olarak Boşluk Analizi
 • Süreçlerde Verimlilik ve Kalite Kontrolünün Yapılması
 • Süreçlerin Çeşitli Açılardan Gruplandırılması

İdare İş Yapma Biçimlerinin Belirlenmesi ve Raporlanması

 • Süreç Analiz Raporunun Hazırlanması ve İdareye Sunulması
 • Süreçlerde Mutabık Kalınması
 • Mutabık Kalınan Süreçlerin Personele İletilmesi

AŞAMA OPTİMİZASYON

Süreç Optimizasyonu Pilot Uygulamasının Yapılması

 • Pilot Uygulama Yapacak Ekibin Belirlenmesi
 • Pilot Uygulama Yapılacak 3 Sürecin Belirlenmesi
 • Optimizasyon Metodolojisi Üzerinde Mutabık Kalınması
 • Belirlenen 3 Süreçte Optimizasyon Çalışmasının Yürütülmesi
 • Pilot Uygulama Sonuçları Raporunun Yazılması ve İdareyle Paylaşılması

Süreç Optimizasyon Çalışmaların Yapılması

 • Süreç kartı ve dosyasının oluşturulması
 • Sürecin başlangıç ve bitişinin ortaya çıkarılması
 • İdarece kabul edilen iş yapma biçimlerinin personelle paylaşımı
 • Süreçteki adımların imza ve onay mercilerinin belirlenmesi
 • İmza yetkileriyle iş tanımlarının bütünleştirilmesi
 • Süreçteki kullanılacak her türlü belge ve formun standartlaştırılması
 • Süreçle birim görev tanımlarının bütünleştirilmesi
 • Yazılım ortamına alınacak iş süreçlerinin belirlenmesi
 • Kontrol listelerinin oluşturulması
 • Sürecin performans göstergesinin oluşturulması
 • Süreçteki hassas görevlerin belirlenmesi
 • Süreçle birim bazlı kadro ilişkisinin kurulması
 • Çalışan bazlı iş yükünün analiz edilmesi
 • Sürecin risklerinin çıkarılması
 • İdare bazında risk haritalarının oluşturulması
 • İdare Prosedür Yönetimi Stratejisinin Oluşturulması
 • İçsel ve dışsal prosedürlerin oluşturulması
 • Süreçlerle Stratejik Yönetimin bütünleştirilmesi
 • Süreçlerden Hizmet Envaterlerinin oluşturulması

Konuyla ilgili eğitim ve danışmanlık talepleriniz için bize aşağıda ki iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz." 

Danışmanlık Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
 
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş