Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testi - 4

1)
Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin hangi çoğunluğu aranır?
  
2)
Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin değiştirilmesine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin hangi çoğunluğu aranır ?
  
3)
Büyükşehir Belediye Teşkilatında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
  
4)
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Büyükşehir Belediye Meclisinin doğal üyesidir?
  
5)
Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere hangi organdan karar almak suretiyle ödül verilebilir?
  
6)
Aşağıdakilerden hangisi belediye başkanının görev ve yetkileri arasında yer almaz?
  
7)
Aşağıdakilerden hangisi Belediye Encümeninin görevlerinden değildir?
  
8)
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye encümenine kim başkanlık eder?
  
9)
Büyükşehir Belediyelerinde genel sekreter kim tarafından atanır?
  
10)
Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idari ve mali özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, kamu tüzel kişisine ne ad verilir ?
  
11)
Belediye sınırları içinde mahalle kurulabilmesi için gerekli asgari nüfus kriteri aşağıdakilerden hangisidir?
  
12)
Büyükşehir belediyesindeki plan ve bütçe komisyonu komisyonu en fazla kaç iş günü içerisinde kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır?
  
13)
İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde hangi komisyonların oluşturulması zorunludur?
  
14)
Belediye Kanununa göre; başkanlık divanı kimlerden oluşur?
  
15)
Belediye Başkanlığının her hangi bir nedenle boşalması durumunda belediye meclisinin kim tarafından kaç gün içinde toplanması sağlanır?
  
16)
Hangi belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır?
  
17)
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre büyükşehir belediye encümeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  
18)
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre büyükşehir belediye meclisi ve ilçe belediye meclisi kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç kaç gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilir?
  
19)
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ne göre meclis toplantıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  
20)
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ne göre belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine kaç gün içinde idari yargıya başvurabilir?
  
Test sonuçlarınızı bizimle de paylaşmak, sonuçlarla ilgili fikir ve önerilerimizi almak için lütfen E-Posta adresinizi giriniz
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş