Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

19-21 Nisan 2020 Online - Taşınmaz Mal Yönetmeliği Eğitimi

19/04/2020 - 21/04/2020
Online Eğitim

Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Derneği olarak; Kamu idareleri ve Özel sektör için tüm koşullarda eğitim ve destek hizmetleri sunmaya devam ediyoruz.  Tüm ülke genelinde, yerinde verdiğimiz eğitim, seminer ve danışmanlık hizmetlerine, interaktif online eğitim hizmetimize de ekledik.

Eğitim konusundaki tecrübemizle, interaktif online eğitim süreçlerini hazırlayarak, kalite ve verimden ödün vermeden hizmet standartlarımızı online eğitime taşıdık.

İnteraktif Online Eğitim Detayları:

 • Eğitime kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra belirlenmiş olan gün ve saatte her katılımcıya özel verilen kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yaparak eğitime katılmalısınız.
 • İnteraktif Online Eğitimlerimiz canlı sunum  olarak gerçekleşeceği için  toplantı salonunda  yapılan seminerlerimizden farksızdır.
 • Online eğitimlerimiz 40 dakikalık interaktif oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek ve oturumlar arasında 20 dakikalık aralar verilecektir.
 • Oturumlarımızda, katılımcıların ve eğitmenimizin birbirini görebilmesi, dinleyebilmesi ve soru sorabilmesinin yanında, katılımcılar da birbirlerini görebilecek ve duyabileceklerdir.
 • Eğitim sonunda katılımcılarımıza zaman ayırılarak özel soru oturumunda sorular  yanıtlanacaktır.
 • Tüm online eğitimlerimiz canlı olarak gerçekleşeceği için katılmamanız halinde telafisi mümkün olmayacaktır.

Taşınmaz Mal Yönetmeliği

Sayıştay Başkanlığı tarafından Eylül 2019'da yayınlanan ‘2018 Yılı Dış Denetim Değerlendirme Raporu'nun ‘2.2 2018 Yılı Denetim Sonuçlarına İlişkin Genel Bilgi ve İstatistikler' başlığı altındaki Tablo:3: En Fazla Tespit Edilen 10 Konu, Tablo 4: Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İtibariyle En Fazla Tespit Edilen İlk 10 Konu, Tablo 5: Mahalli İdareler İtibarıyla En Fazla Tespit Edilen İlk 10 Konu ve Tablo 6: Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İtibariyle En Fazla Tespit Edilen İlk 10 Konu incelendiğinde, taşınmaz işlemlerine ilişkin;

 • Tapu Kayıtlarında İdare Adına Kayıtlı Olan Taşınmazların Kurum Mali Tablolarında Yer Almaması,
 • Tahsis  Edilen  ve  Tahsisli  Kullanılan  Taşınmazların  Tahsise  İlişkin  Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması/Hatalı Yapılması,
 • Kiraya Verilen Gayrimenkullerin ve/veya Bunlardan Elde Edilen Gelirlerin Nazım Hesaplarda Takip Edilmemesi,
 • Telekomünikasyon  Alt  Yapı  ve  Şebekelerinden  Alınması  Gereken  Geçiş  Hakkı Bedellerinin Takip ve Tahsil Edilmemesi,
 • Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması,
 • 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar    Hesabında Kayıtlı Olan Tutarlardan Tamamlanan/Geçici Kabulü Yapılanların İlgili Varlık Hesabına Aktarılmaması,
 • Maddi Duran Varlıklara İlişkin Değer Artırıcı Harcamaların İlgili Maddi Duran Varlık Hesaplarında İzlenmeyerek Doğrudan Giderleştirilmesi,
 • Yapımı Süren Maddi Duran Varlıklar İçin Yapılan Ödemelerin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar
 • Hesabında Muhasebeleştirilmesi Gerekirken Doğrudan Giderleştirilmesi, bulgularının yer aldığı görülmektedir.

Yukarıda sayılan bulguların en az 5 tanesi Tablo 3-4 ve 5'te ortak olarak yer aldığından; taşınmazlara ilişkin işlemlerin yürütülmesinde Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Mahalli İdareler ve Üniversiteler/Yüksek Teknoloji Enstitüleri ayrımı olmaksızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında genel bir bilgi/işleyiş eksikliği olduğu değerlendirilmiştir.

Eğitim Konuları

Bu nedenle; yukarıda sayılan bulgu konularının da kapsamlı olarak ele alınacağı, ‘‘Kamu İdarelerinde Taşınmaz Yönetimi Eğitimi’’ düzenlenecektir.

 • Taşınmaz Mal Yönetmeliği Yetki, Görev ve Sorumluluklar
 • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
 • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmelik
 • Taşınmazların Muhasebe Dışı Envanteri
 • Taşınmazların  Amortismanı
 • Taşınmazların Muhasebe Sistemine Kaydı
 • Taşınmazların Raporlanması

Seminer Takvimi

Tarih Saat Açıklama
19 Nisan 2020 10:00 - 10:40 1. Oturum
19 Nisan 2020 11:00 - 11:40 2. Oturum
20 Nisan 2020 10:00 - 10:40 3. Oturum
20 Nisan 2020 11:00 - 11:40 4. Oturum
21 Nisan 2020 10:00 - 10:40 5. Oturum
21 Nisan 2020 11:00 - 11:40 6. Oturum

Taşınmaz Mal Yönetmeliği Online Eğitimine Katılabilmek İçin

 • Başvuru Formunun veya Online Seminer Kayıt Formunun eksiksiz olarak doldurulması,
 • Seminer ücretinin aşağıda detayları belirtilen hesaba yatırılması,
 • Seminer ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun ve başvuru formunun 0(850) 811 2016 no.lu faksa veya bilgi@vizyonder.org.tr e posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitmen

E.Sayıştay Uzman Denetçisi

Taşınmaz mal Yönetmeliği Online Eğitim Ücreti

3 Gün - 6 Oturum
2.000 TL + KDV

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

İnteraktif Online Eğitim , Katılım  Belgesi, Eğitmenlerimiz Tarafından CD ortamında hazırlanmış Seminer Ders Notları.

Eğitim Giderleri Nasıl Ödenecek

4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödemesi mümkündür. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, anılan Otel’de söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz.

Damga Vergisi

Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Banka Hesap Ödeme Bilgileri

Halk Bankası Kepez Şubesi Antalya
Şube Kodu : 0508
IBAN : TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34
İsim : Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneği İktisadi İşletmesi

Taşınmaz Mal Yönetmeliği Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

5018 Sayılı Kanuna Ekli Listenin;

 • 1 Sayılı cetvelde yer alan GENEL BÜTÇELİ İDARELER
 • 2 Sayılı cetvelin A Bölümünde yer alan YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ
 • 2 Sayılı cetvelin B bölümünde yer alan   ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER (Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu , Karayolları Genel Müdürlüğü ,Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ,MTA, vb.)
 • 3 Sayılı cetvelde yer alan DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR
 • 4 Sayılı Cetvelde yer alan SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
 • MAHALLİ İDARELER

ilgili personellerinin katılmaları önerilmektedir. 

Taşınmaz Mal Yönetmeliği Eğitimi Katılımcılara Ne Sağlar?

İlgili birimlerin taşınmaz mal yönetmeliği hakkında güncel mevzuat ve uygulamaları konusunda bilgisinin olması sağlanacaktır.

 

İlgili Arama Terimleri: belediye taşınmaz eğitimi, kamu idarelerine taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik, taşınmaz mal yönetmeliği eğitim, taşınmaz mal yönetmeliği eğitim seminerleri, taşınmaz mal yönetmeliği eğitim slaytı, taşınmaz mal yönetmeliği eğitim sunumu, taşınmaz mal yönetmeliği eğitimi, taşınmaz mal yönetmeliği seminerleri, taşınmaz mallara yönelik eğitimler, taşınmazların amortismanı, üniversite taşınmaz eğitimi, Taşınmaz Mal Mevzuatı, Taşınmaz Mal Yönetimi, Taşınmaz Devir İşlemleri, Taşınmaz Mal Yönetmeliği

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş