Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

ÜCRETSİZ Online Sürdürülebilirlik Raporu Eğitimi - 27 Nisan 2024

27/04/2024
Online Canlı Sınıf Eğitimi

Sürdürülebilirlik Raporlama Eğitimi

Geleceğe dair daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için adım atmak isteyenler için özel olarak tasarlanmış bir eğitim ile tanışın: Sürdürülebilirlik Raporlama Eğitimi!

Bu eğitim, sürdürülebilirlik kavramının yanı sıra, kurumların çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarını nasıl ölçüp, raporlayacakları ve iyileştirecekleri konusunda kapsamlı bir anlayış sunar. Eğitim içeriği, sürdürülebilirlik ilkeleri, raporlama standartları ve çevresel etki değerlendirmeleri gibi temel konuları içerir.

Sürdürülebilirlik Raporlama Eğitimi, sektörde deneyimli uzmanlar tarafından verilen interaktif dersler, gerçek hayattan örnekler ve pratik çalışmalarla desteklenmektedir. Bu sayede, katılımcılar güncel uygulamaları öğrenirken aynı zamanda sürdürülebilirlik raporlama süreçlerini kurumlarına nasıl entegre edeceklerini de kavramış olurlar.

Eğitimimiz, katılımcıların sürdürülebilirlik konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak tanırken, aynı zamanda kurumları için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmelerine de yardımcı oluyor.

Sürdürülebilirlik Raporlama Eğitimi ile şimdi geleceğe yönelik adımlarınızı daha bilinçli ve etkili bir şekilde atın. Daha fazla bilgi ve kayıt için bize katılın!

Sürdürülebilirlik, günümüzde kurumlar ve bireyler için giderek daha önemli bir konu haline gelmiştir. Sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerin göz önünde bulundurulduğu sürdürülebilirlik raporlama eğitimi ile sürdürülebilirlik ilkelerini ve bu kapsamda raporlama süreçlerini öğrenmeye hazır mısınız?

Sürdürülebilirlik raporlama eğitimimiz, katılımcılara kuruluşların sürdürülebilirlik performanslarını ölçme, raporlama ve izleme konularında kapsamlı bir bakış açısı sunmaktadır. Bu eğitimde, çevresel etkilerin değerlendirilmesi, toplumsal sorumluluk bilinci ve ekonomik denge konularında bilgi sahibi olacak; bu bilgileri raporlama süreçlerine nasıl entegre edeceğinizi öğreneceksiniz.

Eğitimimiz, sürdürülebilirlik hedeflerinizi belirlerken etkin bir şekilde ölçme, raporlama ve şeffaflık ilkelerini içselleştirmenizde size rehberlik edecektir. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçek vakalarla desteklenmiş interaktif dersler ve pratik uygulamalarla, sürdürülebilirlik raporlama süreçlerine dair temel bilgi ve becerileri kazanacaksınız.

Kurumunuzun sürdürülebilirlik performansını ölçmek, raporlamak ve geliştirmek için gereken araçları elde etmek için bizimle birlikte adım atın ve geleceğe yönelik sürdürülebilir bir dünya için katkıda bulunun.

 

Sürdürülebilirlik raporlaması, bir organizasyonun, kurumun veya şirketin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendirmek, yönetmek ve bu etkileri raporlamak için kullanılan bir süreçtir. Bu raporlar, şirketin sürdürülebilirlik performansını ve faaliyetlerini paydaşlarına, halka ve ilgili taraflara sunmaktadır.

Sürdürülebilirlik raporlaması genellikle çevresel etkiler (örneğin, enerji kullanımı, atık yönetimi, sera gazı emisyonları), sosyal etkiler (örneğin, çalışan hakları, toplumsal katkılar, yerel topluluklarla ilişkiler) ve ekonomik etkiler (örneğin, finansal performans, etik yönetim, iş etiği) üzerine odaklanır. Bu raporlar, genellikle belirli sürdürülebilirlik standartlarına (örneğin, Global Reporting Initiative - GRI) veya uluslararası kabul görmüş çerçevelere (örneğin, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi - UN Global Compact) dayanarak hazırlanır ve şirketin sürdürülebilirlik stratejileri, hedefleri, performansı ve iyileştirme alanları hakkında detaylı bilgi verir.

Sürdürülebilirlik raporlaması, şeffaflık, hesap verebilirlik ve şirketlerin daha sürdürülebilir ve sorumlu iş uygulamalarını teşvik etmeye yönelik bir araç olarak kullanılır. Bu raporlar, paydaşların (yatırımcılar, tedarikçiler, çalışanlar, müşteriler ve toplum) şirketin sürdürülebilirlik stratejileri ve performansı hakkında daha fazla bilgi edinmelerine olanak tanır.

Sürdürülebilirlik raporlaması eğitiminin katılımcılara sürdürülebilirlik konusunda derinlemesine bir anlayış kazandırmayı ve şirketlerde sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlar. Sürdürülebilirlik raporlaması eğitiminin amaçları şunlar olabilir:

Sürdürülebilirlik Kavramının Anlaşılması: Katılımcıların sürdürülebilirlik kavramını, önemini ve uygulama alanlarını anlamalarını sağlamak,

Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartlarını Öğrenmek: Katılımcıların uluslararası standartları (örneğin, GRI - Global Reporting Initiative) öğrenerek sürdürülebilirlik raporlaması süreçlerini kavramaları,

Şirketlerin Sürdürülebilirlik Performansını İzleme Yeteneğini Geliştirmek: Şirketlerin sürdürülebilirlik performansını ölçme, izleme ve raporlama becerilerini geliştirmek,

Sürdürülebilirlik Raporlarının Hazırlanması ve Yorumlanması: Sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanma sürecini anlamak, raporların analiz edilmesi ve yorumlanmasını öğrenmek.

Sürdürülebilirlik Stratejilerinin Oluşturulması: Şirketlerin sürdürülebilirlik stratejileri ve politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak,

Stakeholder İletişimi: Sürdürülebilirlik raporlamasının, paydaşlarla iletişim ve şeffaflık açısından önemini vurgulamak,

Kurumsal Sorumluluk ve Etik: Sürdürülebilirlik raporlamasıyla birlikte kurumsal sorumluluk ve etik konularını anlatmak,

Eğitim Konuları

  • Sürdürülebilirlik Kavramları ve İlkeleri: Sürdürülebilirlik, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla anlatılır. İlkeleri, değerleri ve sürdürülebilirlik konusundaki etik anlayışı,
  • Uluslararası Standartlar ve Kılavuzlar: Sürdürülebilirlik raporlaması için kullanılan uluslararası standartlar ve rehberler incelenir. GRI, UN Global Compact, ISO 26000 gibi standartlar ve yönergeler ve örnekler
  • Sürdürülebilirlik Performansının Ölçülmesi: Şirketlerin sürdürülebilirlik performansını ölçme yöntemleri, KPI'lar (anahtar performans göstergeleri), sürdürülebilirlik raporlarının ölçülebilirliği ve izlenmesi
  • Sürdürülebilirlik Raporlama Çerçeveleri: GRI gibi sürdürülebilirlik raporlama çerçeveleri ve şirket raporlarının hazırlanmasında kullanılan diğer yöntemler
  • Şirket İçi Uygulamalar ve Uyum: Şirket içinde sürdürülebilirlik raporlama sürecinin kurulması, raporlama ekibi oluşturma, veri toplama, analiz etme, rapor hazırlama ve yayınlama.
  • Stakeholder Yönetimi ve İletişim: Şirketlerin paydaşlarıyla ilişkileri ve sürdürülebilirlik raporlarının paydaşlarla iletişimi, şeffaflık ve güvenilirlik
  • Sürdürülebilirlik Stratejileri: Şirketlerin sürdürülebilirlik stratejileri oluşturma süreci, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kurulan politikalar, stratejik planlama ve uygulama
  • Raporlama Eğilimleri ve Gelecek: Sürdürülebilirlik raporlama trendleri, dünya genelindeki değişiklikler, düzenleyici talepler ve sektördeki gelecek beklentileri

Neden Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimi

Sürdürülebilirlik raporlaması eğitimi, kurumların çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarını değerlendirmelerine, bu performansları raporlamalarına ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak stratejiler geliştirmelerine yardımcı olur. Bu eğitim, sürdürülebilirlikle ilgili temel kavramları, raporlama standartlarını ve çevresel etki değerlendirmelerini öğretirken, katılımcılara sürdürülebilirlik raporlama süreçlerinde etkin rol oynamak için gereken bilgi ve becerileri sunar. Bu tür eğitimler, kurumların daha şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir uygulamalar geliştirmelerine yardımcı olurken, çevresel ve toplumsal etkileri yönetmede de kılavuzluk eder.

Eğitmen

Vizyonder Uzman Eğitmen Kadrosu -  Eğitmen özgeçmişi için bizimle irtibata geçmenizi rica ederiz.

Ücretlendirme

  ÜCRETSİZ

* Birebir özel eğitimler veya kurumsal katılım talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Eğitim Süresi ve Takvim

1 Gün  / 09:30 - 12:30 Saatleri arasında

Eğitime Katılmak İçin

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş