Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

14-17 Eylül 2017 Liparis Resort Hotel Erdemli Mersin Kamusal ARGE Eğitimi

14-17 Eylül 2017 Liparis Resort Hotel Erdemli Mersin Kamusal ARGE Eğitimi
14/09/2017 - 17/09/2017
Liparis Rersort Hotel 5* Erdemli – MERSİN

VİZYONDER Eğitim ve Danışmanlık Derneği olarak; ülkemizdeki gelişen ve değişen mevzuatları yakından takip ederek, değişen süreç ve gelişmelerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse özel sektöre standart üstü yaklaşımla, donanımlı hizmet, alanında uzman ve etkin bir kadro ile 14 - 17 Eylül 2017 tarihleri arasında Liparis Rersort Hotel 5* Erdemli – MERSİN’de aşağıda detayları belirtilen konularda seminer düzenlenecektir.Katılım yapacak personellerin 06.09.2017 Salı gününe kadar Derneğimize başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup, ödeme dekontu ile birlikte 0 850 811 2016 No’lu faksa gönderilmesi gerekmektedir

Eğitim Konuları

 • 4734 sayılı Kamu İhale ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Mev.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliği ile Uygulama Yönetmelikleri) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki “İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma” suçlarının oluşumu ve dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Kamu zararlarının tahsili ve silinmesi), Belediye Başkanlarının Faaliyet Raporu,
 • Doğrudan Temin Uygulamaları
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
 • 657 Sayılı Devlet memurları kanunu
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
 • Resmi Yazışma Kuralları
 • Son düzenlemeler çerçevesinde Sayıştay denetimine hazırlık
 • 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • Belediye Başkanı Ve Meclis Üyelerinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
 • 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu
 • 3572 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsat Yönetmeliği
 • 5326 Sayılı Kabahatler kanunu
 • 5393 ve 5216 Sayılı Belediye Kanunu
 • Zabıta yönetmeliği
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu
 • 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu
 • Yeni Gelir Kaynakları ve Bütçenin Hazırlanması
 • Yök Kanunu
 • Çalışma Yaşamında Motivasyon ve Verimlilik
 • Protokol Kuralları ve Öfke Kontrolü

Otel ve Konaklama

Liparis Rersort Hotel 5* Erdemli – MERSİN
4 Gün 3 Gece Her Şey Dahil

Transfer Bilgileri

Değerli misafirlerimiz transfer hizmetimiz sadece seminer başlangıç ve bitiş tarihlerinde Otel ile Havaalanı ya da Otobüs Terminali arasında yapılmaktadır. Seminer kaydı yaptıktan sonra derneğimizle transfer bilgisi ve ücreti hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.

Seminere Kimler Katılabilir

 • Belediye Başkanları, Genel Sekreterler
 • Belediye Başkan Yardımcıları
 • Belediye Daire Başkanları ve İlgili Belediye Personeli ile Tüm Müdürlükler
 • İl Özel İdaresi Yetkilileri
 • İl Genel Meclisi Başkan Ve Üyeleri
 • Sulama Birliği Başkanları ve çalışanları
 • Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanı ve Meclis Üyeleri, diğer ilgili birim amirleri
 • Muhtarlar
 • Geçici işçi ve sözleşmeli personel
 • Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
 • Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler
 • Üniversiteler
 • Hastaneler
 • Dekan Ve Dekan Yardımcıları
 • Özel Hastaneler
 • Araştırmacılar
 • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
 • Üst Yöneticiler
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanları ve Yardımcıları
 • Üniversite Genel Sekreterleri ve Yardımcıları
 • Fakülte Sekreterleri ve Belediye Genel Sekreterleri
 • Hastane Müdür ve Yardımcıları
 • Hastane Başhekim ve Yardımcıları
 • Satın Alma Müdür ve Yardımcıları
 • Mutemetler
 • Döner Sermaye Müdür, Yardımcı ve Çalışanları
 • Enstitü Sekreterleri, Meslek Yüksek Okul Sekreterleri
 • Yüksek Öğretim Kurumlarında Görevli Döner Sermaye İşletmesi Müdürleri
 • Döner Sermaye Muhasebe Yetkilileri
 • Hastane Başmüdürleri
 • Hastane Müdürleri
 • Bilgi İşlem Sorumluları
 • Fakülte – Y.O. – M.Y.O. – Döner Sermaye İşlemleriyle Görevli Personel
 • Döner Sermaye Muhasebe Yetkilileri
 • Bütçe ve Muhasebe İşlemlerini Yürüten Personel

Seminere Katılabilmek İçin

 1. Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneğinin TC Halk Bankası Antalya Kepez Şubesindeki IBAN: TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34 no.lu hesabına 10.08.2017 tarihine kadar havalenin yapılmış olması gerekmektedir.
 2. Ödenecek bedele;  5 gündüz 4 gece Ultra Her şey Dahil konaklama, Transfer ve seminer ücreti dahildir. Ödemelerde kesinlikle havale giderleri kesilmemesi gerekmekte olup, Binde 9.48 damga vergisi kesilecektir.

Seminer Giderleri Nasıl Ödenecek

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmet bedeli kurum bütçesinden doğrudan temin (22/a-22/b-22/d) ile ödenebilir. Doğrudan teminin 22. Maddesinin “a” , “b” veya “d” bentlerine göre hizmet alımı yönetimi kullanılarak katılım yapılan seminerlerde Bakanlık izni aranmadığından, bu yöntemi kullanarak yapılan alımlarda satın alma süreçlerinin eksiksiz ve hatasız yapılması durumunda kamu zararından tespit edilmesi mümkün değildir.  Bakanlık izni yukarıda bahsedilen yöntemlerden birinin kullanılmadığı takdirde bakanlık izni aranmaktadır. Burada önemli olan satın alma süreçlerinin doğru ve eksiksiz yapılmasıdır. Bu şekilde bir hizmet alımı yapıldığı sürece herhangi bir kamu zararı yaşanmayacaktır ve Bakanlık İzninin zorunlu olması şartı aranmayacaktır.  Konu ile ilgili Sayıştay Temyiz Kurul kararları bulunmaktadır. Seminerlere kesin kayıt yapan idarelerimize bu kararlar verilecektir.

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına göre 03.05.09.90 “Diğer Hizmet Alımları” bütçe tertibinden ödenecektir.

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş