Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

19-22 Kasım 2020 Xanadu Resort Hotel Belek - Ücretsiz Kamusal Eğitim Semineri

19/11/2020 - 22/11/2020
Xanadu Resort Hotel (5*) - Belek / Antalya

ÜCRETSİZ EĞİTİM SEMİNERİ

**Covid-19 Sağlık Bakanlığı Tarafından Güvenli Turizm Sertifikalı**

ÜCRETSİZ EĞİTİM KONULARI

 • İmar Mevzuatı Eğitimi
 • Belediye Mevzuatı Eğitimi
 • Baz İstasyonlarından Elde Edilecek Gelirlerin Tahsilatına Yönelik Eğitim
 • Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Eğitimi

Sayın İdarecilerimiz,

Vizyonder kamu yararı amacıyla yukarıda belirtilen konularda Belek Xanadu Resort Otelde ücretsiz eğitim gerçekleştirecektir. Söz konusu programda eğitim ücretsiz olup, konaklama hizmeti misafirler tarafından karşılanacaktır. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz...

Eğitim Konuları

ÜCRETSİZ İMAR MEVZUATI EĞİTİM KONULARI

 • Yargı Kararları Işığında İmar Mevzuatı
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulaması
 • İmar Planlarının Hazırlanması, Onaylanması, Değiştirilmesi,
 • Revizyonu ve İlavesi
 • İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ve Sonuçları
 • İmar Suç ve Cezaları
 • İmar Hukukunda Kamulaştırma
 • İmar Uygulaması Sonucunda Oluşan Taşınmazların
 • Değerlendirilmesi
 • Kamulaştırma- Kısıtlılık İlişkisi ve Kısıtlı Taşınmazlarda Emlak
 • Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni, Yapı Denetimi
 • Toprak Koruma ve Arazi Kanunu Yönetmeliği
 • Kıyı Kanunu Uygulaması
 • Çevre Kanunu Uygulaması
 • İmar Kanunu ve Diğer Kanunlarla İlgili İdari Para Cezaları
 • 18. Madde Uygulama Yönetmeliği
 • Otopark Yönetmeliği ve Uygulaması
 • Plansız Alanlar Yönetmeliği ve Uygulaması
 • Planlı Alanlar İçindeki Hazine’ye Ait Taşınmaz Malların Bedelsiz
 • Gecekondu Kanununu Uygulaması
 • Sığınak Yönetmeliği
 • Enerji Performansı Yönetmeliği
 • Asansör Bakım ve İşletme yönetmeliği
 • 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu
 • Yapı Denetim Yönetmeliği

ÜCRETSİZ BELEDİYE MEVZUATI EĞİTİM KONULARI

 • 5393 Sayılı Kanun Uygulaması
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
 • Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumluluk İmtiyazları
 • Belediyelerin Denetimi
 • Belediyelerin Stratejik Plan Hazırlaması
 • Belediye Bütçesinin Hazırlanması
 • Belediye Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
 • Belediye Meclisi ve Meclis Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Belediye Başkanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Belediye Teşkilatı ve Norm Kadro Uygulaması
 • Belediye Meclisinin Çalışma Usul ve Esasları
 • Belediyelerin Borçlanması
 • Belediyelerin Arsa ve Konut Üretmeleri
 • Belediyelerde Kardeş Şehir Uygulamaları
 • İlgili Diğer Mevzuat

ÜCRETSİZ BAZ İSTASYONLARINDAN ELDE EDİLECEK GELİRLER EĞİTİMİ

Belediyesi sınırları içerisindeki mevcut Baz istasyonlarının tespit, analiz ve tasnif edilmesi sonucunda Belediyenin bu işlerden fiilen elde ettiği gelirler ile gerçekte alması gereken gelirlerin karşılaştırılması ve bu suretle Belediye’ye sürekli gelir kazandırılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

 • Yerel Yönetimlere Kamu Yararı Gelir Getirici Projede Bütçe Gelirlerinin Gelir Tarifesine Eklenecek Olan Kalıcı Gelir Kalemleri Oluşturmak
 • Kanunlarla Tanımlanan Gelir Kalemlerinin Tahsilini Mümkün Kılmak
 • GSM Baz İstasyonu Ve Fiber Altyapı Sistemlerini Yasallaştırmak

Sayıştay Tarafından Mahalli İdarelerin Denetiminde En Fazla Tespit Edilen Sayıştay Bulgu Konusu:

Yerel yönetimlerin temel sorunlarından olan Finansal Sürdürülebilirlik her sene daha büyüyen ve çözümü daha güçleşen alanı oluşturmakta ve Sayıştay Başkanlığı tarafından Eylül 2019'da yayınlanan ‘2018 Yılı Dış Denetim Değerlendirme Raporu'nun ‘2.2 2018 Yılı Denetim Sonuçlarına İlişkin Genel Bilgi ve İstatistikler' başlığı altındaki Tablo:3: En Fazla Tespit Edilen 10 Konu, Tablo 4: Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İtibariyle En Fazla Tespit Edilen İlk 10 Konu, Tablo 5: Mahalli İdareler İtibarıyla En Fazla Tespit Edilen İlk 10 Konu ve Tablo incelendiğinde, 

 • Telekomünikasyon  Alt  Yapı  ve  Şebekelerinden  Alınması  Gereken  Geçiş  Hakkı Bedellerinin Takip ve Tahsil Edilmemesi, ortak olarak yer aldığı tespit edilmiş ve  belediyelerde genel bir bilgi/işleyiş eksikliği olduğu değerlendirilmiştir.

ÜCRETSİZ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ

 • Tarife Türü ve Tarife Yapısının Belirlenmesi
 • Sistem Maliyetinin Hesaplanması
 • Sistem Maliyetine Dahil Edilecek Maliyet Kalemlerinin Belirlenmesi
  • Doğrudan Maliyetler
  • Dolaylı Maliyetler
  • Paylaşılan Maliyetler 
 • Paylaşılan maliyet kalemlerinin toplam maliyet içindeki payının hesaplanması
 • Özkaynak getirisi için dikkate alınması gereken artış oranı ve Özkaynak getirisinin hesaplanması
 • Amortisman maliyetlerinin hesaplanması
 • Finansman giderlerinin hesaplanması
 • Maliyetlerden Düşülmesi Gereken Kalemler ve Düşülme Yöntemi
 • Net Sistem Maliyetinin Hesaplanması
 • Ortalama Maliyetin Hesaplanması
 • Net Sistem Maliyetinin Konut ve Konut Dışı Yerlere Göre Dağıtım Oranın Hesaplanması
 • Konut Dışı Yerlere Ait Toplam Maliyetin ÇTV Grup ve Derecelerine Göre Dağıtılması
 • İstatiksel Analizler
 • Tarife Raporunun Yazılması
 • Tarife Hesaplama İlkelerinin Yazılması
 • Net Toplam Sistem Maliyetinin Yazılması
  • Hizmet Kapsamının Yazılması
  • Toplam Atık Maliyetin Yazılması
  • Doğrudan Maliyetlerin Yazılması
  • Dolaylı Maliyetlerin Yazılması
  • Net Toplam Sistem Maliyetinin Yazılması
 • Tarifelerin Belirlenmesi
  • Dağıtım İlkelerinin Yazılması
  • Tarife Yapısının Yazılması
  • Tarife Belirlemesinde Uyulacak Usul ve Esasların Yazılması​
 • Tarifelerin Yazılması
  • Konutların Tarifesinin Yazılması
  • Okul, yurt, kreş, dershane, kurs, eğitim merkezi, anaokulu yuva vb. eğitim öğretim faaliyeti yapılan yerlerin tarifesinin yazılması
  • Konaklama tesisleri ile hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerinin tarifesinin yazılması
  • Her türlü yeme, içme, eğlence yerleri ve marketlerin tarifesinin yazılması
  • Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrom, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerlerin tarifesinin yazılması
  • Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerlerinin tarifesinin yazılması
  • Sanayi kuruluşları, fabrikalar, imalathanelerin tarifesinin yazılması
  • Yukarıdaki grupların hiçbiri içinde yer almayan diğer sınai, ticari ve meslek kuruluşlarının tarifesinin yazılması
  • Yukarıdaki gruplar içinde değerlendirilemeyen kamu kurumlarının tarifesinin yazılması​
 • Faturalandırma ve Muhasebeleştirmenin Yazılması
  • Faturalandırma ilkelerinin yazılması
  • Muhasebeleştirme ilkelerinin yazılması
  • Vatandaşın bilgilendirilmesi ilkelerinin yazılması​
 • Sonuç ve Değerlendirmenin Yazılması

Eğitmenler:

 • İmar Hukuku Uzmanı. (İmar alanında 30 yıldan fazla tecrübesi olan ve kamuda imar uygulamaları ve denetimi yapmıştır)
 • Çevre Mühendisi - Atık Uzmanı - Gelir Uzmanı

Ücretsiz Eğitimin Yapılacağı Otel

Ücretsiz eğitim Belek Xanadu Resort Otelde (High Class) gerçekleştirilecektir. 

Seminere Katılabilmek İçin

Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve Başvuru Formunun 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Ücretsiz Olan Hizmetler

Eğitim , Katılım  Belgesi,  Kalem,  Bloknot,  Dosya, Eğitmenlerimiz Tarafından CD ortamında hazırlanmış Seminer Ders Notları, Eğitim aralarında alınan kahve, pasta vs. yiyecek dahildir. 

Belek Eğitimine Kimler Katılabilir

Bu eğitime kimlerin katılabileceğini, seminer ayrıntılarını, seminer programını, kurum ücretini ve misafir ücreti ile eğitmen bilgisi için lütfen Derneğimizden seminer ayrıntılarını gösteren dosyayı faks ya da e-posta olarak isteyiniz.

Vizyonder, Covid-19 Sağlık Bakanlığı Sertifikalı otelleri tercih ediyor. Korona virüse karşı tercih ettiğimiz otellerde fiili denetim yapıyoruz. Sağlığınız bizim için her şeyden önce gelir!

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.