Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Ön Mali Kontrol Sisteminin Kurulması Danışmanlığı

Vizyonder - Ön Mali Kontrol Sisteminin Kurulması Danışmanlığı

Ön Mali Kontrol Sistemi

Mali kontrollerin bir unsuru olan ön mali kontrol, iç kontrolün kurumda yerleşebilmesinin bir ayağını oluşturarak; varlık ve kaynakların korunduğunun; harcamaların etkili, ekonomik ve mevzuata uygun olarak yapıldığının güvencesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Ön mali kontrolün gerçekleştirildiği yerde iki temel ayrıma gitmiştir. Birincisi harcama birimlerinde işlemin gerçekleşme aşamasında yapılan ön mali kontrol; ikincisi ise strateji geliştirme birimince sürecin her aşamasında yapılabilecek ön mali kontroldür.

Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

 • İdarenin bütçesine,
 • Bütçedeki tertibine,
 • Kullanılabilir ödenek tutarına,
 • Ayrıntılı harcama veya finansman programlarına,
 • Diğer malî mevzuat hükümlerine,

Uygunluk yönlerinden kontrol edilmesi ön mali kontrol olarak tanımlanmıştır.

Ön mali kontrol, riskli alanlar dikkate alınarak yapılan danışma ve önleyici niteliği haiz bir kontrol olarak tasarlanmıştır.

Ön Mali Kontrol Hizmet Kapsamı

 • Usul ve Esaslar ile Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol Yönergesinde yer alan hususların diğer mevzuatlarla bağlantısını kurarak ön mali kontrol süreçlerinin neler olduğu, hangi iş adımlarını içerdiği, nasıl yapıldığı, başlıca kontrol noktalarının neler olduğu, ne zaman yapıldığı, sorumluluğun kimde/kimlerde olduğu, bu süreçleri ilgilendiren yasal ve yönetsel düzenlemelerin neler olduğu,
 • Ön mali kontrol süreçlerinde kontrol unsurlarının neler olduğu ve kontrol listeleri
 • Her bir ön mali kontrol sürecinin iş adımları belirtilerek, iş akış şemaları oluşturulması,
 • Etkili bir ön mali kontrol için olması gereken izleme ve değerlendirmelerin neler olduğu,
 • Ön mali kontrol ile ilişkili başlıca mevzuat düzenlemeleri ile kullanıcıların süreci daha iyi kavramalarına ilişkin uygulamaya dönük bazı örnekler,
 • Uygulamada karşılaşılan sorunlar üzerinde durularak bunlara ilişkin çözüm önerileri,

İdeal Bir Ön Mali Kontrol Sistemi Hayata Geçirebilmek İçin;

 1. Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol servisinin kurulması,
 2. Ön mali kontrol yönergesinin yürürlüğe konulması,
 3. Mali hizmetler birimi görev ve çalışma yönerge/yönetmeliğinin yürürlüğe konulması,
 4. Mali işlem akış şemalarının yapılması (Tüm Birimler),
 5. Ön mali kontrol görevini (Tüm Birimler), yapanların eğitim alması,
 6.  Ön mali kontrol biriminde görevli olanların, mali iş ve işlem süreçlerinin hiçbir yerinde görev almamasının sağlanması,

Gereklidir.

İyi bir Ön Mali kontrol sistemi ancak iyi yetişmiş personelle yapılabilir. İyi yetişmiş personel için ise düzenli aralıklarla eğitim verilmesi gerekir. Ön Mali Kontrol, kurumlar tarafından riskli görülen bazı mali karar ve işlemler için öngörülen bir kontrol faaliyetidir.  Ön malî kontrol görevi harcama birimleri ve strateji geliştirme birimleri tarafından yapılır.

Derneğimiz Ön Mali Kontrol sisteminin kurulması ve ön mali kontrol yönergelerinin oluşturulmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Talep eden idarelerimize Ön mali kontrol formları ücretsiz olarak verilmektedir.

Ön Mali Kontrol Sisteminin kurulması ve yönergelerinin oluşturulması konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Konuyla ilgili eğitim ve danışmanlık talepleriniz için bize aşağıda ki iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz." 

Bize Ulaşın

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.