Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

Belediye Şirketleri Faaliyet Raporu Hazırlama ve E-İhale Eğitimi

20/01/2020 - 23/01/2020
Akka Antedon Hotel Beldibi-Kemer-Antalya

 

Eğitim Konuları

Belediye Şirketleri Faaliyet Raporu Hazırlama Eğitimi

Limited şirket ve Anonim şirket olarak kurulan belediye şirketlerinin, biten hesap dönemi olan 31 Aralık 2019 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu hazırlamakla yükümlüdürler.

Bu rapor, Anonim şirket olarak kurulan belediye şirketlerinde yönetim kurulunun, Limited şirket olarak kurulan belediye şirketlerinde ise müdür veya müdürler kurulu tarafından her yıl hazırlanmalıdır. 

- Yönetim kurulu organı yıllık faaliyet raporunu, Ticaret Bakanlığı’nın yürürlüğe koyduğu "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriği" ne uygun şekilde belirlenmesi için ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

- Yönetim kurulu organınca hazırlanan ve imza altına alınan yıllık faaliyet raporunun, hesap döneminin bitimini takip eden iki ay içinde, yani 29 Şubat 2020 tarihine kadar hazır edilip genel kurula sunulması gerekmekte ve olağan genel kurul toplantısında müzakere edilerek karara bağlanması gerekmektedir.

Bu çerçevede aşağıda belirtilen konu başlıklarında yapılacak eğitim ile katılımcıların mevzuata uygun faaliyet raporu hazırlaması amaçlanmaktadır.

 • Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlama Zorunluluğu Mevzuat Hükümleri ve Çerçevesi
 • Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasında Yetki Sorumluluk Kimdedir?
 • Yıllık Faaliyet Raporunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Nelerdir?
 • Geleceğe Yönelik Tahminlerin Yıllık Faaliyet Raporunda Belirtilmesi Hususu
 • Yıllık Faaliyet Raporunda Yer Verilebilecek İlave Bilgiler Nelerdir?
 • Yıllık Faaliyet Raporunun Bölümleri Nelerdir?
 • Kimler Hazırlamalıdırlar?
 • Ne Zamana Kadar Hazırlanmalıdır?
 • Kimler İmzalamalıdır?
 • Rapor İçeriğinde Neler Olmalıdır?
 • Yıllık Faaliyet Raporunun Denetimi Nasıl Yapılır?
 • Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar Nelerdir?
 • Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Yer Verilmesi Gereken Bilgiler Nelerdir?
 • Riskler Ve Yönetim Organının Değerlendirmesi Nasıl Yapılmalıdır?
 • Yıllık Faaliyet Raporunun Sunulma Esasları Nelerdir?

Elektronik İhale Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi

Elektronik İhale eğitimini (e ihale eğitimi), EKAP üzerinden videolu olarak kamu ihale uzmanı tarafından uygulamalı olarak anlatmaktadır. Bu eğitimle birlikte kamu alımlarında rekabet, şeffaflık etkinlik, verimlilik ve tasarruf sağlanması yönelik yapılan çalışmaların daha hızlı yaygınlaştırılması ve uygulamada yaşanan tereddütlü alanların belirlenerek çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır.

 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin kapsadığı ihaleler
 • e-Anahtar, e-Teklif, Platform Sorumlusu, Kullanıcı, Zaman Damgası
 • Elektronik İhalelerde uyulması zorunlu hususlar
 • Elektronik İhalelerde bildirim ve tebligatların esasları
 • Elektronik İhalelerde idareler in EKAP kayıtları
 • Elektronik İhalelerde yaklaşık maliyet hazırlanması ve  yaklaşık maliyet hazırlanırken dikkat edilecek hususlar
 • Elektronik İhalelerde ihtiyaç raporu hazırlanması ve ihtiyaç raporu hazırlanırken dikkat edilecek hususlar
 • Elektronik İhalelerde ihale kaydı ve İKN alınmasında dikkat edilecek hususlar
 • Elektronik İhalelerde  doküman hazırlanması
 • Elektronik İhalelerde idari şartname, ön yeterlilik şartnamesi, sözleşme tasarısı ve çerçeve anlaşma tasarısında dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Elektronik İhalelerde teknik şartname hazırlanması ve sisteme yüklenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Elektronik İhalelerde ihale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları 
 • Elektronik İhalelerde her bir ihale üyesi için yapılması gereken tanımlamalar
 • Elektronik İhalelerde ilanlar da dikkat edilmesi gereken hususlar 
 • Elektronik İhalelerde dokümanın görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi
 • Elektronik İhalelerde dokümanda değişiklik veya açıklama yapılması
 • Elektronik İhalelerde başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi
 • Elektronik İhalelerde mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belgeler ve kontrolleri
 • Elektronik İhalelerde geçici teminatların kontrolleri
 • Elektronik İhalelerde ihale saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
 • Elektronik İhalelerde e-tekliflerin değerlendirilmesi
 • Elektronik İhalelerde ihalenin sonuçlandırılması
 • Elektronik İhalelerde kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması
 • Elektronik Eksiltme Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Elektronik İhalelerde Çerçeve Anlaşma İşlemleri
 • Elektronik İhalelerde Münferit Sözleşme İşlemleri
 • Elektronik İhalelerde Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
 • Elektronik İhalelerde Uygulanmayacak Hükümler

Seminer Takvimi

Tarih Saat Açıklama
20 Ocak 2020 14.00 Otele Giriş ve Yerleşme
21 Ocak 2020 09.30 - 17.30 Belediye Şirketleri Faaliyet Raporu Hazırlama Eğitimi
22 Ocak 2020 09.30 - 17.30 Elektronik İhale Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi
23 Ocak 2020 12:00 Otelden Ayrılış ve Transfer

Eğitmenlerimiz

Faaliyet Raporu Hazırlama ve Elektronik İhale Eğitim Seminerimiz, Kamu İhale Kurumu Uzmanı Tarafından Anlatılacaktır

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; Kamu İhale Kurumunda uzun yıllar görev yapmış İhale Hukukçusu, İhale Uzmanı ve ihale hukuku öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimiz, özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Eğitmen özgeçmişi için; 0.242 338 2016 veya 0.545 335 2016 numarayı arayarak bilgi alabileceğiniz gibi WhatsApp Bilgi Hattından da anında cevap alabilirsiniz.

Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır.

Eğitime Katılabilmek İçin

 • Başvuru Formunun veya Online Seminer Kayıt Formunun eksiksiz olarak doldurulması,
 • Seminer ücretinin aşağıda detayları belirtilen hesaba yatırılması,
 • Seminer ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun ve başvuru formunun 0(850) 811 2016 no.lu faksa veya bilgi@vizyonder.org.tr e posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitim Ücreti

Ücret bilgisi için bizi arayınız. 0.242 338 2016 veya 0.545 335 2016 numarayı arayarak bilgi alabileceğiniz gibi WhatsApp Bilgi Hattından da anında cevap alabilirsiniz.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Herşey Dahil Konseptte Konaklama, Transfer, Eğitim, Katılım Belgesi, Kalem, Bloknot, Dosya, Eğitmenlerimiz Tarafından CD ortamında hazırlanmış Seminer Ders Notları, Eğitim aralarında alınan kahve, pasta vs. yiyecek dahildir.

Seminer Giderleri Nasıl Ödenecek

4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödemesi mümkündür. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, anılan Otel’de söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz.

Damga Vergisi

Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Banka Hesap Ödeme Bilgileri

Halk Bankası Kepez Şubesi Antalya
Şube Kodu : 0508
IBAN : TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34
İsim : Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneği İktisadi İşletmesi

Kamu İhale ve Elektronik İhale Eğitim Seminerine Kimler Katılmalıdır?

 • Kamu kurumların elektronik ihale sürecinde görev alan tüm kamu çalışanları,
 • Kamu idarelerinde harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, daire başkanları, şube müdürleri ve ilgili tüm kamu çalışanları,
 • Elektronik ihaleyi yeni kullanmaya başlayacak veya ilk defa e ihale yapacak kamu idareleri,
 • Kamu idarelerine iş geliştirmek isteyen özel sektör şirketlerinin ihale eğitimi ve satın alma departmanlarında görev yapan kişiler isteğe bağlı katılabilir.
 • Elektronik ihale uygulamalarını öğrenmek isteyen herkes

Seminerin Yapılacağı Yer

Akka Antedon Hotel Beldibi - Kemer - Antalya 

Beldibi 1 Mevkii, 07994 Antalya

E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!

Vizyonder - E-İhale bilgi testi ile E-İhale bilginizi ölçün.

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.