Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Vizyonder Yayınları

Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgeleri

Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgeleri
Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgeleri
Av. Atilla İNAN
KDV'den Muaftır
95 *
* Sipariş sayısına göre indirimler mevcuttur. (Havale/Eft Siparişlerinde)
Kitap Detayı

Kitap Künyesi

Kitap Adı Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgeleri
Yazar : Av. Atilla İNAN
Türü : Mevzuat - Hukuk
ISBN : 978-605-85613-5-9
Baskı S. : 1. Baskı
Ebat : 16*24
Sayfa S. : 166 Sayfa
Kapak : Renkli Karton Kapaklı
Dili : Türkçe
Fiyat : 95 ₺ - KDV'den Muaftır (3065 Sayılı Kanun’un 13/n Maddesi uyarınca)
Ödeme Yöntemi : Havale - Eft
Yayın Yılı : 2015

Kitap Hakkında

Bu eser hukukumuzda ilk defa yayınlanmış olup, üç kitaptan oluşmaktadır. 1.kitap iş deneyim belgelerine ilişkin genel bilgiler, 2. kitap güncel uygulama ve ilgili sorular ve cevapları,  3. kitap iş deneyim hakkında yayınlanmış makaleleri içermektedir.

Devlet İhale Kanunu uygulamasında ‘’Müteahhitlik Karneleri’’ adını taşıyan, Kamu İhale Kanununun yürürlüğe girmesiyle ‘’İş Deneyim Belgeleri’’ adını alan, İhalelere katılmak ve ihalenin kapsamını, büyüklüğünü belirlemek açısından kilit görevi taşıyan bu önemli alan, hukukumuzda yeterince işlenmemiştir.

Katılımcıların mesleki yeterliğinin belirlenmesinde çok önemli yeri olan İş Deneyim belgesine hak kazanılması, verilmesi ve kullanılması bütünüyle idari usul kuralları içerisinde yer almıştır.

İş deneyim belgesinin nominal değerinin, o değerdeki paradan daha kıymetli olduğu tartışmasız olduğu ve nakit değerler gibi üzerinde mülkiyet hakkına benzer bir hak kazanıldığı halde bu konuya gerekli önemin verilmemesi çok şaşırtıcıdır.

Mesleki ve teknik yeterlilikle ilgili Kamu İhale Kanunu ve bu konuyu düzenleyen Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan kurallar, Kamu İhale Kurulu kararları ve yargı kararları ışığında incelenmiştir.

Konunun kanunla düzenlenen alanı çok dar tutulmuş olup konu bütünüyle Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği, Kamu İhale Tebliği gibi ikincil mevzuatta bırakılmıştır. Bu yönüyle temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir alanın bütünüyle Anayasa gereği kanunla düzenlenmesi gerekirken ikincil mevzuata bırakılması meri hukuk hiyerarşisine ters düşmektedir.

Kitabımızın sistematiği konuyla ilgili temel bilgiler, konuyla ilgili sorular ve cevapları ve iş deneyimi konusunda yayınlanan inceleme ve makaleler kısımlarından oluşmaktadır.

Kitabın üçüncü kısmı olan MAKALELER VE İNCELEMELER KISMINDA ayrıntılı görüş ve düşüncelere yer verilerek ilgililere hak arama kolaylıkları sağlanmıştır.

 

İÇİNDEKİLER

1.KİTAP

 • İŞ DENEYİM BELGELERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
  • İŞ DENEYİM BELGELERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
   •  İş Deneyim Belgelerinin Amacı ve Önemi
   •  İş Deneyim Belgelerine İlişkin Temel Kurallar
  • Yapım İşi
  • İş Deneyim Belgesi Çeşitleri
  • İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
   • Organize Sanayi Bölgelerinde Yapılan İşlerin Belgelendirilmesi
   • Serbest Bölgelerde Yapılan İşlerin İş Deneyim Belgelerinin Belgelendirilmesi
   • Kanun Kapsamı Dışındaki Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları da İş Deneyim Belgesi Düzenlemesi
   • Bazı Belediyelere Bağlı Kuruluşların İş Deneyim Belgesi Düzenleme Yetkisi
  • İhale Tekliflerinde İş Deneyimi Hakkında Bilgi Eksikliklerinin Giderilmesi
   • Bilgi Eksikliği Belge Eksikliği Ayrımı
   • Bazı Örnek Kamu İhale Kurulu Kararları
  • İhale Usullerine Göre İş Deneyim Belgesi Oranları
  • Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgelerinin Geçerlik Süreleri
  • Özel Sektör Tarafından Gerçekleştirilen İşler İçin İş Deneyimi Belgeleri
   • Konuyla İlgili Düzenlemeler
   • Özel Sektöre Yapılan Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgesi Almak İçin Yetkili Mercilere Sunulacak Belgeler
    • Özel Sektöre Yapılan İşlerde İş Bitirme Belgesi Alma Koşulları
    • Özel Sektöre Yapılan İşlerde İş Denetleme Belgesi Alabilme Koşulları
    • Özel Sektöre Yapılan İşlerde İş Yönetme Belgesi Alabilme Koşulları
  • Alt Yüklenicilerin İş Deneyim Hakkı
   • Yapım İşlerinde Alt Yüklenicilikle İlgili Düzenlemeler
    • Kamu İhale Kanundaki Düzenlemeler
    • İkincil Mevzuattaki Düzenlemeler
  • Şahıs Şirketinin Sermaye Şirketi Haline Dönüşmesi Durumunda İş Deneyim Belgesi
  • Bir Kişinin Kendi İşini Yapması Halinde İş Deneyim Belgesi
  • Mühendisler ve Mimarlar da İş Denetleme Belgesi Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?                                        
  • Yurt Dışı İş Deneyimini Gösteren Belgeler
  • İş Deneyim Belgesinin Benzer İş Açısından Değerlendirilmesi
  • Şahıs Şirketi Ortaklarının, Şirketten Ayrılmaları Halinde İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi
  • Ortak Girişimlere İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi
   • Ortak Girişim Kavramı
   • Ortak Girişimlere Belge Düzenlenmesi
   • Ortak Girişimlerde Belge Sunulması ve Değerlendirilmesi
   • Ortağa Ait Belgenin Kullanılması
   • Tüzel Kişi Ortağının Şirket İş Deneyim Belgesini Kullanabilmesi
  • İdare Tarafından Yükleniciye Verilen Malzemelerin Bedeli İş Deneyim Belgelerinden Düşülecek mi?
  • Şahıs Şirketi Ortaklarının, Şirketten Ayrılmaları Halinde İş Deneyim Belgelerinin Durumu
  • Şahıs veya Sermaye Şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa Göre Nev’i veya Unvan Değiştirmeleri Halinde İş Deneyim Belgelerinin Durumu
  • 05.03.2009 Tarihinden Önce Alınmış Olan İş Deneyim Belgeleri Hangi Şartlarda Geçerlidir?
  • İş Deneyim Belgelerinin Güncelleştirmesi Nasıl Yapılacaktır?
  • 05.03.2009 Tarihinden Önce Alınmış Olan İş Deneyim Belgeleri Hangi Şartlarda Geçerlidir?
  • İş Ortaklığında Pilot Ortağın, İstenen İş Deneyim Tutarının Tespiti
  • İş Deneyim Belgelerinin EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) Aracılığıyla Takibi

2.KİTAP

SORULAR VE CEVAPLAR

 • İHALE HABERDE YAYIMLANAN SORULAR VE CEVAPLARI
 • GENEL NİTELİKLİ SORULAR VE CEVAPLARI

3.KİTAP

İŞ DENEYİMLERİ İLE İLGİLİ YAYINLANMIŞ MAKALELER VE İNCELEMELER

 • YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİM BELGESİ VEREBİLECEK KURUM VE KURULUŞLAR
 • İHALE TEKLİFLERİNDE İŞ DENEYİMİ HAKKINDA BİLGİ EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ
 • ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER İÇİN İŞ DENEYİMİ NASIL BELGELENDİRİLİR
 • ALT YÜKLENİCİLERİN İŞ DENEYİM HAKKI
 • KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİNDE İŞ DENEYİM BELGESİ VERİLMESİ
 • ORTAK GİRİŞİMLER VE ADİ ŞİRKET ORTAKLARININ İŞ DENEYİM BELGELERİ
 • ALT YÜK. İŞ DENEYİM BELGESİ ALABİLMELERİ
 • DANIŞTAY İÇTİHATLARINA GÖRE ÖĞRENİME DAYANARAK ALINAN İŞ DENEYİM HAKKININ NİTELİĞİ
 • DİPLOMAYA DAYANARAK VERİLEN İŞ DENEYİMİNDE SÜRE HESABI
 • İHALELERDE İLAVE İŞLERİN İŞ DENEYİMİNE ETKİSİ
 • İŞ DENEYİM BELGELERİ MİRAS YOLUYLA İNTİKAL EDEBİLİR Mİ?
 • İŞ DENEYİM BELGELERİNİN BİRDEN FAZLA KULLANILABİLİP KULLANILAMAMASI
 • BİR KİŞİNİN KENDİ İŞİNİ YAPMASI HALİNDE İŞ DENEYİM BELGESİ
 • İŞ DENEYİM AÇISINDAN SÖZLEŞMELERİN NOTERE TASDİKİ ZORUNLU MUDUR?
 • KAT KARŞILIĞI YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİM BELGESİ
 • KAT KARŞILIĞI YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİM BELGELERİ
 • SERMAYE ŞİRKETİ ORTAKLARININ ŞİRKETTEN AYRILMALARI HALİNDE İŞ DENEYİMİ BELGESİ HAKKI
 • İHALE KOMİSYONLARININ İŞ DENEYİM BELGELERİNİN SIHHATİ KONUSUNDA İNCELEME YETKİSİ

İçindekileri indirin

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş