Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Vizyonder Yayınları

Kamu İhalelerinde Yasaklama

Kamu İhalelerinde Yasaklama
Kamu İhalelerinde Yasaklama
Av. Atilla İNAN - Av. Ömer Faruk YAZMACI
KDV'den Muaftır
105 *
* Sipariş sayısına göre indirimler mevcuttur. (Havale/Eft Siparişlerinde)
Kitap Detayı

Kitap Künyesi

Kitap Adı Kamu İhalelerinde Yasaklama
Yazar : Av. Atilla İNAN - Av. Ömer Faruk YAZMACI
Türü : Mevzuat - Hukuk
ISBN : 978-605-83112-4-4
Baskı S. : 1. Baskı
Ebat : 16*24
Sayfa S. : 160 Sayfa
Kapak : Renkli Karton Kapaklı
Dili : Türkçe
Fiyat : 105 ₺ - KDV'den Muaftır (3065 Sayılı Kanun’un 13/n Maddesi uyarınca)
Ödeme Yöntemi : Havale - Eft
Yayın Yılı : 2017 - Ağustos

Kitap Hakkında

Kamu ihalelerinde yasaklama süresi ve çeşitlerini sergilendikten sonra, idari yaptırımların doğumu, gelişimi ve ihalelere katılma yasağının verilme halleri örnek kararlarla açıklayan bir eserdir.

Girişimciler genellikle, özgür düşünceyle karar veren, kendi çıkarları ve toplum çıkarlarını düşünen, çalışkan ve üretken insanlardır.

Kamu ihaleleri ise, kamunun gün geçtikçe artan ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama yöntemidir.

Gerek kamu kaynaklarının verimli ve yararlı kullanılması, gerekse bütün olanaklarıyla demokrasinin güvencesini oluşturan müteşebbis insanların hak ve çıkarlarının korunması açışından ihale işlemlerinin yapılması ve gerçekleştirilmesinin, bir disiplin içerisinde olması şarttır.

Bu eserimizde gerek ihale süreci, gerekse uygulamasında en önemli yatırım olan Kamu İhalelerinde Yasaklamaya ilişkin kurallar geniş bir çerçeve içerisinde incelenmeye çalışılmıştır.

Her ne kadar ihale işlemlerine tarafların eşitliği esası getirilmişse de, hem kurallar açısından, hem uygulamada devletçi bir tutumun ağır bastığı görülmektedir.

Çalışmamızda adalete ve hakkaniyete uygun bir ortamın sağlanabilmesine katkıda bulunmaya çalışılmıştır. Bir nebze bile olsa adalete ve ulusumuza katkıda bulunabilirsek kendimizi mutlu kabul edeceğiz.

İÇİNDEKİLER

 • RAKAMLARLA KAMU İHALE YASAKLARININ SEYRİ VE ÇEŞİTLERİ
 • İDARİ YAPTIRIMLARININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ
  • İdari Yaptırımların Anayasadaki Yeri
 • İDARİ NİTELİKTEKİ KAMU İHALELERİNDE YASAKLAMA KARARLARINA İLİŞKİN MEVCUT KURALLAR
  • İhaleye Katılmaktan Yasaklama
 • KAMU DAVASI AÇILMASIYLA DOĞAN KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA 
 • İHALEYE KATILMA YASAKLARININ HUKUKSAL NİTELİĞİ
  • Bir Kabahat Olup Olmadığı
  • Yasaklama Kararının Çeşitleri
   • İdari Mercilerce Verilen Yasaklama Kararları
   • Yargı Mercilerince Verilen Yasaklama Kararları
  • Savcılık İstemi Üzerine Yasaklama Kararı
  • Mahkemece Verilen Yasaklama Kararları
 • İHALELERE KATILMA YASAĞI VERİLME HALLERİ
  • Yasaklı Olduğunu Bilmemek
  • Yasaklı Olanın Doğrudan ve Dolaylı Olarak İhaleye Katılmaması
  • İdarelerce İsteklilerin Haklarında Mesleki Faaliyetlerinden Dolayı Kesinleşmiş Mahkûmiyet Kararının Bulunduğunun Tespit Edilmesi Hali
  • Sözleşme Yapılıncaya Kadar, Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Birinin Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunması Hali
  • Hakkında Yasaklama Kararı Olan Kişinin, İhalede Teklif Vermesi Hali
  • İhale Sürecinde Herhangi Bir İdare Tarafından Yasaklama Kararı Verilen İsteklinin Geçici Teminatı Gelir Kaydedilmesi Hali
  • İhaleye Vekil Olarak Giren Kişinin Yasaklı Olması Halinde Vekâlet Veren Şirketin Yasaklı Hale Gelmesi Hali
  • Sözleşme İmzalandıktan Sonra, Başka Bir İhalede Hakkında Yasaklama Kararı Verilen İsteklinin İhale Dışı Bırakılması Hali
  • İhaleye Giren İki Ayrı Şirkette Aynı Kişiye Ait Diplomanın Bulunması Yasak Fiil Olarak Kabul Edilebilir mi?
  • Temsile Yetkili Müdürü Yasaklı Olan Firma, Yasaklı Bir Gerçek Kişinin Yönetiminde İhaleye Teklif Verebilir mi?
  • Tür Değiştirmeden Önce Verilen Belgeler Daha Sonra Kullanıldığında Kamu İhalelerinden Yasaklama Söz Konusu Olur Mu?
  • Kamu İhale Kanununa Göre Verilen Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararı Okul Aile Birliğinin Taraf Olduğu İhalelere Uygulanabilir Mi?
  • Firmayı Temsile Yetkili Şahsın İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olması Halinin Firma Hakkında Yasaklama Kararı Verilmesine Sebep Olup Olamayacağı
  • Yasak Fiil ve Davranışta Bulunanların Yasaklama Kararı Verilmeden Önceki Durumu
  • Hakkında Yasaklama Kararı Verilenlere Devam Eden İşleri İçin İlave İş Yaptırılabilir mi?
 • KAMU İHALELERİNDEN YASAKLI OLUNUP OLUNMADIĞININ TEYİDİ VE SONUÇLARI
  • Kamu İhale Genel Tebliğindeki Açıklama
  • Devlet İhale Kanununa Göre Kamu İhalelerinden Yasaklananlar Kamu İhale Kanununa Tabi İşlere Katılabilir mi?
  • Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunlarının Kapsamlarının Farklılığı
  • Kamu İhale Kanunu’ndaki ve Devlet İhale Kanunu’ndaki Özel Düzenlemeler
 • YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞTA BULUNANLARIN YASAKLAMA KARARI VERİLMEDEN ÖNCEKİ DURUMU
 • YASAKLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DAVA AÇMA SÜRESİ
  • Genel Olarak Dava Açma Süresi
  • Kamu İhalelerine Katılma Yasaklarında Fiil Veya Davranışın Tespit Edildiği Tarih Ver Karar Tarihi
  • Yasaklamayı Gerçekleştiren Fiil ve Davranışın Tespit Edildiği Tarih
  • Karar Tarihi ve Yürürlük Tarihi
  • Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararı Verilmesine İlişkin Kırkbeş Günlük Sürenin Niteliği
   • Kırkbeş Günlük Sürenin Niteliği
   • Hükmün Kanunda Düzenlenmiş Biçim Ve Gerekçesi
  • Kamu İhale Genel Tebliğinin Yaklaşımı
  • Danıştay’ın Yorum Tarzı
 • DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
 • KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA KARARININ DEVAM EDEN DİĞER İHALELERE ETKİSİ
 • İHALEYE KATILMAK AÇISINDAN HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILANLARIN DURUMU
 • YASAKLAMA KARARLARININ MAKABLE ŞAMİL OLUP OLMAYACAĞI
 • KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN AKDE UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ NEDENİYLE FESHEDİLEBİLMESİ İÇİN SÜRE KOŞULU
  • En Az 10 Günlük Süre Koşulu Açısından
  • Yüklenicinin Taahhüdünü İhale Dokümanı ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Yerine Getirmemesi aranmaktadır
  • Sözleşmenin Süresinde Bitirilmemesi Noktasında Bir İhtilaf Bulunmamakla Birlikte; İşin Teknik Mahiyeti Nazara Alındığında Yükleniciye Tanınacak 10 Gün İçerisinde İşin Bitirilmesi Olanaksız Olduğundan Yüklenici Hali Hazırda Temerrüde Düşürülmüştür.
  • Sözleşmenin İdare Tarafından Tek Taraflı Feshi İçin Üçüncü Sebep 25’inci Maddede Belirtilen Fiil ve Davranışlardır
  • Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu
 • HER İHALE DIŞI BIRAKMA İŞLEMİ KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMAYI GEREKTİRİR Mİ?
 • YARARLANILAN KAYNAKLAR

 

İçindekileri indirin

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş