Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Vizyonder Yayınları

Sayıştay İlamlarının İnfazı Alanında Yargı Kararlarının Son Durumu

Sayıştay İlamlarının İnfazı Alanında Yargı Kararlarının Son Durumu
Sayıştay İlamlarının İnfazı Alanında Yargı Kararlarının Son Durumu
Av. Atilla İNAN - Av. Ömer Faruk YAZMACI
KDV'den Muaftır
25 *
* Sipariş sayısına göre indirimler mevcuttur. (Havale/Eft Siparişlerinde)
Kitap Detayı

Kitap Künyesi

Kitap Adı Sayıştay İlamlarının İnfazı Alanında Yargı Kararlarının Son Durumu
Yazar : Av. Atilla İNAN - Av. Ömer Faruk YAZMACI
Türü : Mevzuat - Hukuk
ISBN : 978-605-66027-4-0
Baskı S. : 2. Baskı
Ebat : 15.5*23
Sayfa S. : 129 Sayfa
Kapak : Renkli Karton Kapaklı
Dili : Türkçe
Fiyat : 25 ₺ - KDV'den Muaftır (3065 Sayılı Kanun’un 13/n Maddesi uyarınca)
Ödeme Yöntemi : Havale - Eft
Yayın Yılı : 2019

Kitap Hakkında

Avukat Atilla İnan ve meslektaşı Avukat Ömer Faruk Yazmacı ile birlikte yazdığı eser, Sayıştay ilamlarının infazını çeşitli aşamalarıyla anlatan ve bu konuda uygulamanın değiştirilmesi gerektiğini anlatan bir eserdir.

Sayıştay İlamlarının İnfazı Alanında Yargı Kararlarının Son Durumu

1. Kitap: Sayıştay Yargılaması ve İlamların İnfazı

2. Kitap: Yapılan Hukuk Mücadelesi (Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı ve Karar Düzeltmesi)

ÖNSÖZ

Bu çalışma Anayasamızda bir hesap mahkemesi olarak yargılama yetkisi olan Sayıştay ilamlarının nasıl infaz edileceğini sorgulamaktadır.

6085 sayılı Sayıştay Kanunu öncesi, Kanunlarda aynı hüküm yer almasına karşın, icra infaz Kanununa göre infaz edilen Sayıştay İlamı görülmezken, daha sonra infaz işlemi yapılmamasının sorumluluğa bağlanması, Kanunun güncellik kazanmasına ve tartışılmasına neden olmuştur.

Diğer yandan, yargı kararları da arka arkasına gelmeye başlamış, bu konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararı ve daha birçok mahkemenin farklı kararlan ortaya çıkmıştır.

Yargıtay 8. Dairesi, Yargıtay Hukuk Genel Kurul kararma aykırı bir şekilde Sayıştay İlamlarının “Eda Davası” niteliğinde olduğu gerekçesiyle ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur. Oysa, kitabımızda da kanıtlandığı üzere, gerek öğretide, gerek yargı konularında Sayıştay kararlarının hesap yargılaması sonucunda hukuka aykırılığının tespiti niteliğindedir.

İÇİNDEKİLER

I-GİRİŞ

II-SAYIŞTAY YARGILAMASI VE SAYIŞTAY’IN YARGI DÜZENİNDEKİ YERİ

 • 1982 Anayasasına Kadarki Tarihi Gelişim
 • 1982 Anayasasındaki Hükmün Hazırlanması ve Son Şekli
 • 1982 Anayasasına Göre Sayıştay’ın Hukuk Düzenindeki Yeri
 • Sayıştay’ın Bir Yüksek Mahkeme Olup Olmadığı
 • Sayıştay’ın Bir Mahkeme Olup Olmadığı
 • Sayıştay’ın Denetim Görevi
 • Sayıştay Kararlarının İnfazı İcra İflas Kanununa Göre mi, Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre mi Yapılır?
 • Devlet Muhasebesi Düzeninde Kamu Alacaklarının Tahsili
  • Özel Yasa Hükümlerine Göre Tahsilat
  • Takas Yöntemiyle Tahsilat
 • İcra Yoluyla Tahsilat
 • Olağan Mahkeme İlamların Tahsilatı
 • Sayıştay İlamları İle İcra Takibi

III- UYGULAMADA SAYIŞTAY İŞLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ

 • Sayıştay Yargılamasının İşleyişi (Sayıştay Yargılamasının Eda Davası mı, Tespit Davası Mı Olduğunun İncelenmesi)
  • Yargılama Hazırlığı Aşaması
 • Denetçi Sorgusu üzerine Yapılan Tahsilat
 • Sayıştay ilamlarının İcraya Verilmesiyle Yapılan Tahsilat
  • Sayıştay İlamlarının Kesinleşmesi ve Kesinleşme Şerhi
   • Hüküm ve Hükmün Kesinleşmesi
   • Maddi Anlamda Kesin Hükmün Şartları
   • Sayıştay İlamının Kesinleşmesi
 • Sayıştay İlamlarının Yerine Getirilmesi
 • Resmi Verilere Göre Yerine Getirilen Sayıştay Kararları

IV- SORUMLULARLA KENDİSİNE HAKSIZ ÖDEME YAPILANLAR (AHİZLER) ARASINDAKİ İLİŞİKİ

 • Sorumlunun Önce Ödeme Yapıp Sonra Ahize Rücu
  • Ahizin Adalet Mahkemesinde Davayı Kazanması
  • Ahizin İdare Mahkemesinde Davayı Kazanması

V- SAYIŞTAY İLAMLARINDA UYGULANACAK FAİZ

 • 832 Sayılı Sayıştay Kanununa Göre Sayıştay İlamlarına Uygulanacak Faiz
  • Faizin Başlangıç Tarihi
  • Uygulanacak Faiz Oranı
  • 6085 Sayılı Yeni Sayıştay Kanuna Göre Faiz

VI- SAYIŞTAY İLAMLARININ İNFAZI KONUSUNDA ESKİ YASA İLE YENİ YASADA YER ALAN HÜKÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

 • Sorumlular İle Sorumlulukları Arasında İlliyet Bağı Kurulması
 • Sayıştay İlamlarının Tebliği
 • Sayıştay İlamlarının İnfaz Süresi
 • Sayıştay İlamlarının İnfazını İzleyecek Olan Sorumlular
 • Sayıştay İlamlarının İnfazını İzlememenin Müeyyiden
 • Sayıştay İlamlarına Uygulanacak Faiz Oranı
 • Önceki Uygulamadaki Kusursuz Sorumluluk Anlayışının Değişmesi

VII-SAYIŞTAY İLAMLARININ İLAMLI İCRAYA TABİ TUTULMASININ YARATTIĞI SORUNLAR

 • Sorumluluk Miktarları Sorumluların Ödeme Gücünün Üzerindedir
 • Devlet Alacağını Sorumlulardan Almak Yerine Ahizlerden Tahsil Etmesi Daha Pratiktir
 • Sayıştay İlamlarının Sorumlular Hakkında İcraya Konulması Hesapların Yargılanması Sonunda Verilen İlamın Kapsamım Hukuka Aykırı Şekilde Genişletmektedir
 • Ceza Mahkemelerinde Başkaları Sorumlu Tutulmazken Sayıştay Yargılamalarında Suçla İlgisi Olmayan Görevlilerde Sorumlu Tutulmaktadır
 • Diğer Yandan Sayıştay Sorumlularına Yasal Faiz Uygulanması da Kamu Vicdanını Rahatsız Etmektedir
 • Sayıştay İlamlarında Sorumlular Birlikte ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmaktadırlar

VIII- YARGI KARARLARI IŞIĞINDA SAYIŞTAY İLAMLARININ İNFAZI

 • 3.06.2011 Tarih ve E:2010/426 K:2011/461 Sayılı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
 • Sayıştay İlamlarının İnfazıyla İlgili Yargıtay 4. Daire Kararları
 • Adana 2. İcra Hukuk Mahkemesi Kararı ve Yargıtay 8. Daire Bozma Kararı

IX- GENEL DEĞERLENDİRME VE BİR ÖNERİ

 

İçindekileri indir 

 

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş