Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

Madencilik Faaliyetleri İzin Mevzuatı Eğitim Semineri

Madencilik Faaliyetleri İzin Mevzuatı Eğitim Semineri
04/03/2024 - 05/03/2024
Online Eğitim

Ülke ekonomisinde önemli bir paya sahip olan madencilik faaliyetleri her geçen gün önemini giderek artırmaktadır. Dolayısıyla bu sektöre yapılacak yatırımların zaman kaybı olmadan ekonomiye kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle ruhsatlandırmaya ilişkin mevzuatların doğru anlaşılması ve uygulanması; hem bürokratik süreci hızlandıracak hem de uygulama hatalarından kaynaklı mali külfet ve kayıpları ortadan kaldıracaktır. Madencilik faaliyetleri entegre ve komplike bir sürece dayandığından, gerek idareler gerekse müteşebbisler açısından madencilik faaliyetleri için gerekli izin ve ruhsatlarla ilgili eğitimlerin alınması, konuların tekrar edilmesi her açıdan fayda sağlayacaktır. Uzman eğitmenlerimiz tarafından hazırlanmış olan madencilik faaliyetleri izin mevzuatı eğitiminden faydalanmak için kurumumuzla iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim Konuları

Madencilik Faaliyetleri Mevzuat İzin ve Uygulamaları Eğitimi

 

1.BÖLÜM

Madencilik Faaliyetinde Genel Kavramlar

 • Altyapı tesisi
 • Arama ruhsatı
 • Arama faaliyet raporu
 • Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)
 • Çevresel etki değerlendirmesi raporu
 • Çevre sağlığı
 • Çevre ile uyumlu hale getirme
 • Deneme izni
 • Gayrisıhhî müessese
 • Birinci sınıf gayrisıhhî müessese
 • İkinci sınıf gayrisıhhî müessese
 • Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese
 • Geçici tesisler
 • Görünür rezerv
 • İnceleme kurulu
 • İşletme projesi
 • İşletme ruhsatı
 • İşletme izni
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
 • Maden arama faaliyetleri
 • Madencilik faaliyetleri
 • Maden ruhsatı
 • Proje
 • Proje sahibi
 • Proje tanıtım dosyası
 • Prospeksiyon
 • Ruhsat hukuku
 • Sertifika
 • Teminat
 • Tesis
 • Yetkili idare
 • Yer seçimi ve tesis kurma izni

2.BÖLÜM

İzinlerle ilgili temel ilke

 • İzin süresi ve süre uzatımı
 • Arama faaliyetleri
 • Üretim faaliyetlerinde izin
 • İzinler için müracaat
 • İzin belgelerinde eksiklikler
 • İzin müracaatının yapılacağı valilik
 • Müracaat belgeleri
 • Yeraltı madencilik faaliyetleri
 • Müktesep haklar

3.BÖLÜM

 • Orman, Muhafaza Ormanı ve Ağaçlandırma Alanlarında Madencilik Faaliyetleri
 • Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları ile Avlaklarda Madencilik Faaliyetleri
 • Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Madencilik Faaliyetleri
 • Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanlarında Madencilik Faaliyetleri
 • Tarım Alanlarında Madencilik Faaliyetleri
 • Mera Alanlarında Madencilik Faaliyetleri
 • Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Alanlarda Madencilik Faaliyetleri
 • Su Havzalarında Madencilik Faaliyetleri
 • Kıyı Alanları, Sahil Şeritleri ve Karasularında Madencilik Faaliyetleri
 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve  Turizm  Merkezlerinde Madencilik Faaliyetleri
 • Askerî Yasak ve Güvenlik Bölgelerinde Madencilik Faaliyetleri
 • Sulak Alanlarda Madencilik Faaliyetleri

4. BÖLÜM

Madencilik Faaliyetlerinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 • Madencilik faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde aranacak genel şartlar
 • Başvuru
 • İnceleme kurulu
 • Sağlık koruma bandı
 • Yer seçimi ve tesis kurma izni muafiyeti
 • Deneme izni
 • Ruhsatlandırma işlemleri
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsat müracaatı için gerekli belgeler
 • İmar izinleri
 • Diğer kuruluşlarca izin verilmesi durumu
 • Yönetmelikte yer almayan madencilik faaliyetleri
 • Birden fazla faaliyet konusu bulunan madencilik faaliyetleri
 • Denetim
 • Sorumlu müdür tayini
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsat değişikliği gerektiren haller

5. BÖLÜM

Çevresel Etki Değerlendirmesi ile İlgili Madencilik Faaliyetleri

 • Ruhsat sahibinin yükümlülükleri
 • Özel  format  belirlenmesi
 • Yönetmeliğe  aykırı uygulamaların  durdurulması
 • Çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projeler
 • Seçme, eleme kriterleri uygulanacak projeler

6. BÖLÜM

Çeşitli hükümler

 • Faaliyetlerin denetimi
 • Maden atıkları
 • İşletme ruhsat alanlarının plan notuna işlenmesi
 • Organize sanayi bölgelerinin çevresinde madencilik faaliyetler

Eğitim Takvimi

1. Gün - 04 Mart 2024 - 10:00 - 16:00
2 .Gün - 05 Mart 2024 - 10:00 - 16:00
 

Eğitim Seminerine Katılabilmek İçin

Başvuru Formunun veya Online Seminer Kayıt Formunun eksiksiz olarak doldurulması,
Seminer ücretinin aşağıda detayları belirtilen hesaba yatırılması,
Seminer ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun ve başvuru formunun 0(850) 811 2016 no.lu faksa veya bilgi@vizyonder.org.tr e posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Seminer Ücreti  
Kurum Katılım Ücreti :8.000 TL + KDV
( Aynı kurumdan en fazla 5 kişi fiyata dahildir. )
 

Online Eğitim Ücreti Nasıl Ödenecek

4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödemesi mümkündür. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Hizmeti, söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz.
 

Damga Vergisi

Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.
 

Banka Hesap Ödeme Bilgileri

Halk Bankası Kepez Şubesi Antalya
Şube Kodu : 0508
IBAN : TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34
İsim : Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneği İktisadi İşletmesi

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş