Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

23-27 Eylül 2016 Grand Park Bodrum Kamusal Eğitim Seminerleri

23-27 Eylül 2016 Grand Park Bodrum Kamusal Eğitim Seminerleri
23/09/2016 - 27/09/2016
GRAND PARK BODRUM *5 (Ultra) – BODRUM / MUĞLA

Eğitim Konuları

  • 2886, 4734, 4735 S. İhale Kanunları

–   İhale Sürecinin Bütün Evreleri, İdare Yönünden ve Yüklenici Yönünden,

  • 5018 S. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
  • Vergi Barışı Yasasının Belediyeler Üzerindeki Etkisi Yapmaları Gerekenler ve Yararlandığı Hususlar
  • 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Yönetmeliği
  • Hizmet Takip Programı (HİTAP)

–   Hizmet Takip Programı ( HİTAP ) Giriş ve Kullanımı

–   Fiili Hizmet Süresi Hesabı,

–   Hizmet Birleştirme,

–   Sigortalılık Başlangıcı,

–   Zaman Aşımı,

–   İhya,

–   Aylıksız İzin,

–   İsteğe Bağlı Sigortalılık,

–   Borçlanma ve Kesenek Prim İşlemleri,

–   Terfi ve Kıdem Hesabı vb. Veri Girişleri ve Kontrolü

–   Hizmet Takip Programı ( HİTAP ) Bütün Aşamalarının Tamamlanması Kontrol, Onay ve Sonuç,

  • Sözleşmeli Personel ve Devlet Memurları

–   Yıllık İzinler,

–   İhbar Tazminatı Usul ve Esasları,

–   Kıdem Tazminatı Usul ve Esasları,

–   Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları,

–   Kıdem Tazminatı Matrahının Hesaplanması, Vergilendirilmesi ve Diğer işlemler

–   Disiplin Cezalarının Mahiyeti,

–   Disiplin Suçu – Adli Suç farkı,

–   Disiplin Hukukundaki Ceza ile Ceza Hukukundaki,Ceza Arasındaki Bağlantı,

–   Ceza Kovuşturması Disiplin Kovuşturmasına Etkisi,

–   Genel Af Disiplin Cezasına Etkisi,

–   Disiplin İle İlgili Yasal Kurallar

–   Disiplin Cezaları,

–   Disiplin Cezalarının Türleri,

–   Ceza Gerektiren Fiil ve Haller,

–   Uyarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller,

–   Kınama Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller,

–   Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller,

–   Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller,

–   Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller,

–   Disiplin Cezalarına İlişkin Özel Hususlar Cezanın Ağırlaştırılması (Tekerrür),

–   Özel Tekerrür,

–   Genel Tekerrür,

–   Cezanın İndirimi,

–   Benzer Haller,

–   Memuriyetten Ayrılanların Durumu,

–   Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Kişi ve Kurullar,

–   Disiplin Amirleri,

–   Disiplin Kurulları,

–   Atamaya Yetkili Amirler ve Valiler,

–   Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelik,

–   Disiplin Soruşturması Öncesi İşlemler,

–   Suçun Öğrenilmesi,

–   Disiplin Soruşturması Başlatma,

–   Soruşturmanın Açılması,

–   Soruşturma Emri Vermeye,

–   Yetkili Makam,

–   Soruşturmacı Atanması,

–   Disiplin Soruşturması,

–   Soruşturmanın Yapılması,

–   Soruşturmanın Tamamlanması,

–   Soruşturma Raporu,

–   Soruşturma Raporunun Yetkili Makama Verilmesi,

–   Savunma Hakkı Disiplin Cezalarında Karar Yöntemi,

–   Disiplin Cezalarında İtiraz,

–   Kararların Uygulanması,

–   Disiplin Cezalarının Özlük Dosyasına İşlenmesi ve Silinmesi,

–   Disiplin Cezası Nedeniyle Bazı Görevlere 5-10 Yıl Boyunca Atanamama

–   Disiplin Cezası Verme Yetkisi Süresi,

–   Soruşturma Zamanaşımı,

–   Ceza Zamanaşımı,

–   Disiplin Cezalarının Affı,

–   Disiplin Cezası Verme Yetkisinin Düşmesi,

–   Görevden Uzaklaştırma,

–   Görevden Uzaklaştırma Önleminin Sonuçları,

–   Amirin Sorumluluğu,

–   Memurun Hakkı,

–   Süre,

–   Tedbirin Kaldırılması,

–   Tekrar Göreve Başlatılma Zorunluluğu,

  • Kişisel Gelişim

–   İletişim Kavramı ve Amacı,

–   Temel İletişim Süreçleri,

–   Beden Dili,

–   Etkili Konuşma ve Diksiyon,

–   Empati,

–   Etkili Yazışma Teknikleri ve Raporlama,

–   Stres ve Öfke Kontrolü,

–   Zor İnsanlarla Başa Çıkma,

–   Topluluk Önünde Konuşma ve Hitabet,

–   Liderin Müzakere Becerisi,

Fiyata Dahil Olan Hizmetler

Konaklama, Transfer (Transfer İçin Bilgi Alınız), Kırtasiye Malzemeleri ve Katılım Sertifikası

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.