Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

13-17 Temmuz 2017 Diamond Of Bodrum Otel Bodrum Kamu Eğitim Seminerleri

13-17 Temmuz 2017 Diamond Of Bodrum Otel Bodrum Kamu Eğitim Seminerleri
13/07/2017 - 17/07/2017
Diamond Of Bodrum Otel Bodrum (5*) MUĞLA

Ülkemizdeki kurum, kuruluşların etkinliğini ve verimliliğini arttırarak, Uluslararası normlarda, Ulusal iç dinamiklerimizin örnek alınacağı seviyeye ulaştırmak ve bu seviyeyi sürekli kılmak için biz ‘VİZYON EĞİTİM ve DANIŞMANLIK’ adına elimizden geleni yaparak hizmetlerimize devam etmekteyiz.

Kurum ve Kuruluşlara Hizmetiçi eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Alanında Uzman Eğitim Kadrosu ile ihtiyaca en uygun ve en verimli koşullarda sağlanmaktadır.

Derneğimizin tarafından düzenlenecek; Kamu kurum ve kuruluşları aşağıdaki konularda personel ve yöneticilerinin, çalışmalarındaki etkinlik ve verimliliklerini desteklemek için düzenleyeceğimiz seminerlere değerli katılımlarınızı bekliyoruz.

Eğitim Konuları

 • Protokol ve Nezaket Kuralları
 • Etkili İletişim,
 • Belediye Mevzuatı (5216 ve 5393 sayılı Kanunlar), 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Kapsamında Belediye Başkanlarının Yargılanma Usulleri,
 • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
 • Kamu Etik Sözleşmesi,
 • Belediye Başkanlarının Özlük Hakları, Tören, Temsil ve Ağırlama Giderleri, Yazışma Kuralları,
 • İhale Mevzuatı (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
 • Kamu İhale Genel Tebliği ile Uygulama Yönetmelikleri)
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki “İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma” suçlarının oluşumu ve dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Taşınır Mal Yönetmeliği,
 • Belediye Başkanlarının Faaliyet Raporu,

Fiyata Dahil Olan Hizmetler

Eğitim, Konaklama, Bloknot, Eğitim CD’si, Kırtasiye Malzemeleri ve Katılım Sertifikası

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş