Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

22-26 Aralık 2021 Antalya - Kamu İhale Eğitim Semineri

22/12/2021 - 26/12/2021
Portobello Hotel Hotel - Antalya / Konyaaltı

Eğitim Konuları

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Eğitimi

 • Kamu İhale Mevzuatının Temel İlkeleri
 • Kapsam Ve İstisnalar
 • İhale Süreçlerine İlişkin Ana Kurallar
 • Yaklaşık Maliyet
  • Teknik Şartnamenin Hazırlanması
  • Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması
  • Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyet
  • Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet
  • Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyet
 • İhale Usulleri
  • Açık İhale Usulü
  • Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
  • Pazarlık Usulü
  • Doğrudan Temin Alımları
 • İhale İlanı
  • İlan Şekli Ve Süreleri
  • İlansız (Davet Yoluyla) Gerçekleştirilen İhaleler
  • İhale Komisyonu
  • İhale Komisyonunun Oluşturulması
  • Komisyonun Görev Ve Sorumlulukları
  • İstenecek Belgeler Ve Yeterlik Kuralları
  • İhaleye Sunulacak Belgeler
  • Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler
  • Meslek Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler
  • İhale Dokümanı
  • Ön Yeterlik Ve İdari Şartnamenin Hazırlanması
  • Sözleşme Tasarısının Hazırlanması
  • Yapım İşlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
  • Hizmet Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar
  • Mal Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar
  • İhale Dokümanı Satışı Ve EKAP Üzerinden İndirilmesi
  • İhale Dokümanına Yönelik Şikayet Başvuruları
  • İhale Dokümanında Açıklama Ve Zeyilname Yapılması
  • İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi
 • Tekliflerin Sunulması Ve Açılması
  • Teklif Zarflarının Şekil Yönünden İncelenmesi
  • Zarfların Açılması Ve Belgelerin Kontrolü
  • Komisyon Kapalı Oturumu
  • Belgelerin Ayrıntılı Olarak İncelenmesi
  • Bilanço Ve Ciro Belgelerinin Yeterliği
  • İş Deneyim Belgelerinin Yeterliği
  • Eksik Bilgi Tamamlatma
  • Aritmetik Hata Kontrolü
  • Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti Ve Değerlendirilmesi
 • Kesinleşen İhale Kararı ve Sözleşme
  • İhale kararının alınması
  • Kesinleşen ihale kararının tebliğ edilmesi
  • İhale kararına yönelik şikayet başvuruları
  • Sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması

Elektronik İhale Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi

Elektronik İhale eğitimini (e ihale eğitimi), EKAP üzerinden videolu olarak kamu ihale uzmanı tarafından uygulamalı olarak anlatmaktadır. Bu eğitimle birlikte kamu alımlarında rekabet, şeffaflık etkinlik, verimlilik ve tasarruf sağlanması yönelik yapılan çalışmaların daha hızlı yaygınlaştırılması ve uygulamada yaşanan tereddütlü alanların belirlenerek çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır.

 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin kapsadığı ihaleler
 • e-Anahtar, e-Teklif, Platform Sorumlusu, Kullanıcı, Zaman Damgası
 • Elektronik İhalelerde uyulması zorunlu hususlar
 • Elektronik İhalelerde bildirim ve tebligatların esasları
 • Elektronik İhalelerde idareler in EKAP kayıtları
 • Elektronik İhalelerde yaklaşık maliyet hazırlanması ve  yaklaşık maliyet hazırlanırken dikkat edilecek hususlar
 • Elektronik İhalelerde ihtiyaç raporu hazırlanması ve ihtiyaç raporu hazırlanırken dikkat edilecek hususlar
 • Elektronik İhalelerde ihale kaydı ve İKN alınmasında dikkat edilecek hususlar
 • Elektronik İhalelerde  doküman hazırlanması
 • Elektronik İhalelerde idari şartname, ön yeterlilik şartnamesi, sözleşme tasarısı ve çerçeve anlaşma tasarısında dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Elektronik İhalelerde teknik şartname hazırlanması ve sisteme yüklenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Elektronik İhalelerde ihale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları 
 • Elektronik İhalelerde her bir ihale üyesi için yapılması gereken tanımlamalar
 • Elektronik İhalelerde ilanlar da dikkat edilmesi gereken hususlar 
 • Elektronik İhalelerde dokümanın görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi
 • Elektronik İhalelerde dokümanda değişiklik veya açıklama yapılması
 • Elektronik İhalelerde başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi
 • Elektronik İhalelerde mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belgeler ve kontrolleri
 • Elektronik İhalelerde geçici teminatların kontrolleri
 • Elektronik İhalelerde ihale saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
 • Elektronik İhalelerde e-tekliflerin değerlendirilmesi
 • Elektronik İhalelerde ihalenin sonuçlandırılması
 • Elektronik İhalelerde kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması
 • Elektronik Eksiltme Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Elektronik İhalelerde Çerçeve Anlaşma İşlemleri
 • Elektronik İhalelerde Münferit Sözleşme İşlemleri
 • Elektronik İhalelerde Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
 • Elektronik İhalelerde Uygulanmayacak Hükümler

Ücretler

4 GECE 5 GÜNDÜZ

Tek Kişilik Katılım

3.600 TL + KDV

Çift Kişilik Oda Katılım (Kişi Başı)

2.800 TL + KDV

Günlük Konaklamasız Katılım (Kişi Başı)

500 TL + KDV

Misafir Ücreti

1.800 TL   ( Tek kişilik katılım yapılan ödemelerde  eş için geçerlidir.)

Çocuk Ücreti

1. Çocuk  0-6 yaş ücretsiz

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

-   Her Şey Dahil Konseptte Konaklama, Eğitim , Katılım  Belgesi, Eğitim Materyalleri,  Eğitmenlerimiz Tarafından  Hazırlanmış Seminer Ders Notları, Eğitim Sürecinde  Aperatif İkramlar Dahildir.     


Kayıt İşlemi

Kayıt ve sorularınız  için 0.242 338 2016 , 0.545 337 2016 , 0545.337 2016 numarayı arayarak bilgi alabileceğiniz gibi WhatsApp Bilgi Hattından da cevap alabilirsiniz. 

Eğitime katılım için banka dekontu ile birlikte katılımcı bilgilerini (0850) 811 20 16 numaralı faksımıza ve bilgi@vizyonder.org.tr adresimize gönderip, aşağıda yer alan  telefonlarımızdan birisine rezervasyon yaptırmanız veya www.vizyonder.org.tr sitemizden “online kayıt” formunu eksiksiz doldurarak tarafımıza ulaştırmanız yeterlidir. Kontenjanımız sınırlı olduğu için kayıtlarınızı son güne bırakmayınız.

Damga Vergisi

Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş