Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

Kamu Kurumlarına Yönelik Online EKAP Eğitimi

30/06/2021
Online Eğitim

Vizyonder olarak; Kamu idareleri için tüm koşullarda eğitim ve destek hizmetleri sunmaya devam ediyoruz. Tüm ülke genelinde, yerinde verdiğimiz eğitim, seminer ve danışmanlık hizmetlerine, interaktif online eğitim hizmetimize de ekledik.

Eğitim konusundaki tecrübemizle, interaktif online eğitim süreçlerini hazırlayarak, kalite ve verimden ödün vermeden hizmet standartlarımızı online eğitime taşıdık.

İnteraktif Online İhale Eğitim Detayları

 • Online ihale eğitimine kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra belirlenmiş olan gün ve saatte her katılımcıya özel verilen kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yaparak eğitime katılmalısınız.
 • İnteraktif Online İhale Eğitimlerimiz canlı sunum  olarak gerçekleşeceği için  toplantı salonunda  yapılan seminerlerimizden farksızdır.
 • Kusursuz bir eğitim deneyimin gerçekleştirilebilmesi adına gerekli tüm ihtiyaçlarınızı internet bağlantınızın olduğu her yerden karşılayabilirsiniz. Bir bilgisayar, tablet ya da akıllı telefona sahipseniz dilediğiniz yerden bu eğitimi alabilirsiniz.
 • Online ihale eğitimlerimiz 40 dakikalık interaktif oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek ve oturumlar arasında 20 dakikalık aralar verilecektir.
 • Oturumlarımızda, katılımcıların ve eğitmenimizin birbirini görebilmesi, dinleyebilmesi ve soru sorabilmesinin yanında, katılımcılar da birbirlerini görebilecek ve duyabileceklerdir.
 • Eğitim sonunda katılımcılarımıza zaman ayırılarak özel soru oturumunda sorular yanıtlanacaktır.
 • 3 Kişi veya daha fazla kurumsal katılım gerçekleştiren tüm kurumlara özel eğitim sonunda sadece kendilerinin bulunduğu özel oturum gerçekleştirilecektir. Bu özel oturumda evrak paylaşım üzerinden interaktif firmanıza özel çalışmalar yapılacaktır. 
 • Eğitime katılan kurumlara eğitim sonrasında ihale konusunda 3 ay süre ile e-posta desteği ile soruları cevaplandırılacaktır.
 • Tüm online eğitimlerimiz canlı olarak gerçekleşeceği için katılmamanız halinde telafisi mümkün olmayacaktır.

Eğitim Konuları

E-Devlet kapsamında hayata geçirilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (Ekap)’nun kamu kurumlarında çalışan ilgililerce nasıl kullanılacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği ve sistemin getireceği faydalar paylaşılarak sistemin etkin bir şekilde kullanımın sağlanması amaçlanmaktadır. Uygulamalı olarak EKAP üzerinden verilecek bu eğitim sonrası, katılımcıların EKAP üzerinden eksik veya hatalı işlem yapılmasının önlenmesi ve sistem üzerinden yürütülecek işlemlerin zamanda yapılması ve birçok iş ve işlemlerde uygulayıcıya yol göstermek yönünden faydalı olacaktır.

EKAP Eğitim İçeriği

 • EKAP’ ta Doğrudan Temin Hazırlama
 • EKAP’ ta İhale İşlemleri
 • EKAP’ ta Zeyilname Nasıl Hazırlanır?
 • EKAP’ ta İş Artışı veya Eksilişi Nasıl Yapılır?
 • EKAP’ ta Teklif Değerlendirme ve Sonuç İşlemleri Nasıl Yapılır?
 • EKAP’ ta İş Deneyim Belge Sorgulaması Nasıl Yapılır?
 • EKAP’ ta İş Deneyim Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?
 • EKAP’ ta Sözleşme Devri Nasıl Yapılır?
 • EKAP’ ta Sözleşme Tasarı Oluşturma
 • EKAP’ ta Münferit Sözleşme İşlemleri
 • EKAP’ ta Belge Sorgulama Nasıl Yapılır?
 • EKAP’ ta Uygulamalı Temizlik İhalesi Nasıl Yapılır?
 • EKAP’ ta İhtiyaç Raporları Kayıt İşlemleri
 • EKAP’ ta İhale Kayıt İşlemleri
 • EKAP’ ta Teknik Şartname Girilmesi
 • EKAP’ ta İdari Şartname Oluşturulması
 • EKAP’ ta İlan Hazırlama
 • EKAP’ ta Sevk İşlem Formunun Gönderilmesi
 • EKAP’ ta Kapsam Dışı İhale Uygulamaları
 • EKAP’ ta Mobil İmza ve Doküman İndirme
 • EKAP’ ta Sonuç Raporu Gönderme

Ekap Yönetim Süreci ve E-İhale Eğitimi İçeriği

EKAP Yönetim Süreci

 • EKAP üzerinden yapılması gereken işlemler
 • Bildirim ve tebligat esasları
 • İdarelerin EKAP’a kaydı
 • Yaklaşık maliyet
 • İhale kaydı ve İKN alınması
 • Doküman hazırlanması (İdari şartname, ön yeterlik şartnamesi, sözleşme tasarısı ve çerçeve anlaşma tasarısı)
 • İhale komisyonunun EKAP’ta tanımlanması
 • İhale işlemlerinin EKAP üzerinde yürütülmesi

Elektronik Ortamda Yapılmayan İhalelerde Elektronik Belge Sunumu Ve Teyidi

 • Belgelerin sunuluş şekline ilişkin kurallar
 • Elektronik ortamda teyidi yapılabilen belgelerin sunuluşu
 • Elektronik ortamda belge/bilgi teyidi
 • Sunulmayacak Belgeler Tablosunun hazırlanması
 • İlk oturumda yapılacak değerlendirme ve Sunulmayacak Belgeler Tablosu çerçevesinde belgelerin var-yok kontrolü
 • Elektronik ortamda teyidi yapılabilen belgeler için zarf açma ve kontrol tutanağının hazırlanması
 • Elektronik geçici teminat alınması, sunulması ve değerlendirilmesi
 • Elektronik banka referans mektubu alınması, sunulması ve değerlendirilmesi

Elektronik İhale

 • Elektronik ihalenin tarihçesi ve geleceğe dair beklentiler
 • Elektronik ihalenin kapsamı
 • Elektronik ihaleye özel standart formların incelenmesi
 • Tekliflerin hazırlanması
 • Tekliflerin sunulması
 • Elektronik ihalede fiyat dışı unsur ve yerli istekli/yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı
 • Tekliflerin açılması ve ilk oturumda yapılacak işlemler
 • Elektronik ihalede geçici teminatın sunulma türleri ve geçici teminatın değerlendirilmesi
 • Elektronik banka referans mektubunun sunulma türleri ve banka referans mektubunun değerlendirilmesi
 • Tekliflerin değerlendirilmesi
 • Yeterlik bilgileri tablosunun değerlendirilmesi ve elektronik belge/bilgi teyidi
 • Elektronik ortamda teyidi yapılamayan belge/bilgilerin teyidi, belge isteme
 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
 • Geçici teminatların iadesi ve ihalenin sonuçlandırılması

 

Elektronik eksiltme

 • Elektronik eksiltmenin kapsamı
 • Eksiltme yapılabilecek ihaleler
 • Eksiltmenin türleri
 • Fiyat üzerinden eksiltme
 • Fiyat dışı unsurlar üzerinden eksiltme
 • Fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden eksiltme
 • Elektronik eksiltme ile aşırı düşük tekliflerin tespit ve değerlendirilmesine ilişkin kuralların bağlantısı ve bu çerçevede eksiltme yapma engelleri
 • Doküman hazırlanması ve incelenmesinde dikkat edilecek hususlar
 • Eksiltmenin yapılma aşaması
 • Asgari fark aralığı
 • Bekleme süresi
 • Tur sayısı
 • Eksiltme aşamasında tekliflerin hazırlanması ve gönderilmesi
 • Eksiltme esnasında sıralamaların gösterilmesi
 • Eksiltmede fiyat dışı unsur ve yerli istekli/yerli malı teklif eden istekli lehine avantaj uygulanması
 • Eksiltmenin tekrarlanmasını gerektirecek durumlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Eksiltmenin tamamlanması ve ihalenin sonuçlandırılması

Kimler Katılabilir

 • Kamu Kurumlarının elektronik ihale sürecinde görev alan tüm kamu çalışanları,
 • Kamu idarelerinde ihale yetkilisi, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, daire başkanları, şube müdürleri ve ilgili tüm kamu çalışanları,
 • Elektronik Kamu Alımları Platformunu yeni kullanmaya başlayacak veya ilk defa ihale yapacak kamu idareleri,

Seminer Takvimi

Tarih Saat Açıklama
30 Haziran 2021 10:30 - 16:00 Ekap Yönetim Süreci ve E-İhale Eğitimi 

Eğitime Katılabilmek İçin

 • Başvuru Formunun veya Online Seminer Kayıt Formunun eksiksiz olarak doldurulması,
 • Seminer ücretinin aşağıda detayları belirtilen hesaba yatırılması,
 • Seminer ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun ve başvuru formunun 0(850) 811 2016 no.lu faksa veya bilgi@vizyonder.org.tr e posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitim Ücreti 

1 Gün - 5 Oturum
Kişi Başı Katılım Ücreti : 100 TL + KDV 

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Online Eğitim, Katılım Belgesi, Eğitmenlerimiz Tarafından CD ortamında hazırlanmış Seminer Ders Notları.

Online Eğitim Ücreti Nasıl Ödenecek

4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödemesi mümkündür. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Hizmeti, söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz.

Damga Vergisi

Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Banka Hesap Ödeme Bilgileri

Halk Bankası Kepez Şubesi Antalya
Şube Kodu : 0508
IBAN : TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34
İsim : Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneği İktisadi İşletmesi

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş