Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

27-28 Temmuz 2020 Online Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Eğitimi

27/07/2020 - 28/07/2020
Online Eğitim


EVSEL TARİFE RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİNE KATILAN KURUMLAR ARASINDAN YAPACAĞIMIZ CANLI ÇEKİLİŞ İLE KAZANAN KURUMUN TARİFE RAPORUNU BİZ HAZIRLIYORUZ !

Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Derneği olarak; Kamu mevzuatı alanında ki eğitim tecrübemizle, interaktif online eğitim süreçlerini hazırlayarak, kalite ve verimden ödün vermeden hizmet standartlarımızı online eğitime taşıdık.

Yeni mevzuata göre evsel katı atık ücretlerinin uyum sağlama süreci 31/12/2020 olarak belirlenmekle birlikte,  Büyükşehir sınırlarında olmayan belediyelerin bu süreye bugün itibariyle uyum sağlamış olması gerekmektedir. Büyükşehir sınırları içinde bulunan belediyelerde ise; Su ve Kanalizasyon İdaresi uyum sağlamışsa  bu belediyeler de bugün itibariyle uyum sağlamak zorundadır.

Evsel Katı Atık Tarifesi yönetmeliğinin uygulanması konusunda hukuki, idari ve operasyonel güçlükler bulunmaktadır. Tüm bu güçlüklerinin yanında, tarife raporu hazırlarken doğru bilinen yanlışlar, hatalı maliyet hesaplamaları, maliyetlerin hatalı dağıtımları gibi birçok konu halihazırda hazırlanan raporlarda maalesef görmekteyiz. Türkiye genelinde yıllardır süre gelen tarife raporunun tam olarak doğru hazırlanamamasından kaynaklı; tam maliyete ulaşılamaması, kirleten öder prensibine aykırı olarak mükelleflerin doğru gruplandırma yapılmayarak  adil bir evsel atık ücretinin belirlenememesi ve evsel katı atık tarife raporlarının birçok mükellef tarafından yargıya taşınması gibi birçok konuda ciddi sıkıntıların var olduğu  bilinmektedir.

Söz konusu ücretlerin alınabilmesi ve tüm bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik tarife raporunun  hazırlanması ve hazırlanan tariflerin uygulamasının nasıl yapılması gerektiği konularında “Doğru Bilinen Yanlışlar” da ele alınarak “İnteraktif Online Eğitim” düzenlenmiştir. Ayrıca eğitime katılan belediyeler için düzenlenecek özel oturumla; her bir belediye için ayrı ayrı özel veriler ile tarife raporları  incelenerek, varsa eksik ya da hatalı durumların nasıl giderileceği anlatılarak, tarife raporunun hazırlanması sağlanmış olacaktır.

İnteraktif Online Eğitim Detayları:

 • Eğitime kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra belirlenmiş olan gün ve saatte her katılımcıya özel verilen kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yaparak eğitime katılmalısınız.
 • İnteraktif Online Eğitimlerimiz canlı sunum olarak gerçekleşeceği için  toplantı salonunda  yapılan seminerlerimizden farksızdır.
 • Online eğitimlerimiz 40 dakikalık interaktif oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek ve oturumlar arasında 20 dakikalık aralar verilecektir.
 • Oturumlarımızda, katılımcıların ve eğitmenimizin birbirini görebilmesi, dinleyebilmesi ve soru sorabilmesinin yanında, katılımcılar da birbirlerini görebilecek ve duyabileceklerdir.
 • Eğitim sonunda katılımcılarımıza zaman ayırılarak özel soru oturumunda sorular yanıtlanacaktır.
 • Tüm online eğitimlerimiz canlı olarak gerçekleşeceği için katılmamanız halinde telafisi mümkün olmayacaktır.

Belediyeler açısından ciddi bir gelir kalemi olan “Tam Maliyet” ve “Kirleten Öder” ilkelerine uygun adil bir Evsel Katı Atık Bedellerini gösteren raporun nasıl hazırlanması gerektiğine yönelik  ‘’Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlanması’’ İnteraktif online eğitimimiz Atık Yönetim Uzmanı ve Kamu Hukuku Uzmanı katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Eğitimin Amacı:

 • Evsel Katı Atık Tarife Raporu sonrasında belediyenin doğru bir tarife raporu hazırlayarak evsel katı atık tarife yönetmeliği hükümleri gereğince “Kirleten Öder” ve “Tam Maliyet” sistemine bağlı kalınarak adil ve hakkaniyetli bir tarife raporu hazırlamış olacaktır.
 • Olası yargı denetimlerine karşı kuvvetli argümanları bulunan bir tarife raporu hazırlanarak muhtemel kaybedilecek hukuki davaların önüne geçilmiş olacaktır.
 • En önemlisi ve hepsinden önemlisi de belediyelerin en önemli sorunu haline gelen kamu hizmetlerinin finansmanı ve ilave gelir ihtiyacı sorununa kesin ve net çözüm durumundaki bu gelirin doğru ve tam olarak alınabilmesi için gerekli yol haritası sağlamış olacaktır.
 • Evsel katı atık ücret tahakkuk ve tahsilatlarında artış sağlamış olacaktır.
 • Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik' hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi sağlamış olacaktır.

Eğitim Konuları

 • Tarife Türü ve Tarife Yapısının Belirlenmesi
 • Sistem Maliyetinin Hesaplanması
 • Sistem Maliyetine Dahil Edilecek Maliyet Kalemlerinin Belirlenmesi
  • Doğrudan Maliyetler
  • Dolaylı Maliyetler
  • Paylaşılan Maliyetler 
 • Paylaşılan maliyet kalemlerinin toplam maliyet içindeki payının hesaplanması
 • Özkaynak getirisi için dikkate alınması gereken artış oranı ve Özkaynak getirisinin hesaplanması
 • Amortisman maliyetlerinin hesaplanması
 • Finansman giderlerinin hesaplanması
 • Maliyetlerden Düşülmesi Gereken Kalemler ve Düşülme Yöntemi
 • Net Sistem Maliyetinin Hesaplanması
 • Ortalama Maliyetin Hesaplanması
 • Net Sistem Maliyetinin Konut ve Konut Dışı Yerlere Göre Dağıtım Oranın Hesaplanması
 • Konut Dışı Yerlere Ait Toplam Maliyetin ÇTV Grup ve Derecelerine Göre Dağıtılması
 • İstatiksel Analizler
 • Tarife Raporunun Yazılması
 • Tarife Hesaplama İlkelerinin Yazılması
 • Net Toplam Sistem Maliyetinin Yazılması
  • Hizmet Kapsamının Yazılması
  • Toplam Atık Maliyetin Yazılması
  • Doğrudan Maliyetlerin Yazılması
  • Dolaylı Maliyetlerin Yazılması
  • Net Toplam Sistem Maliyetinin Yazılması
 • Tarifelerin Belirlenmesi
  • Dağıtım İlkelerinin Yazılması
  • Tarife Yapısının Yazılması
  • Tarife Belirlemesinde Uyulacak Usul ve Esasların Yazılması​
 • Tarifelerin Yazılması
  • Konutların Tarifesinin Yazılması
  • Okul, yurt, kreş, dershane, kurs, eğitim merkezi, anaokulu yuva vb. eğitim öğretim faaliyeti yapılan yerlerin tarifesinin yazılması
  • Konaklama tesisleri ile hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerinin tarifesinin yazılması
  • Her türlü yeme, içme, eğlence yerleri ve marketlerin tarifesinin yazılması
  • Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrom, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerlerin tarifesinin yazılması
  • Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerlerinin tarifesinin yazılması
  • Sanayi kuruluşları, fabrikalar, imalathanelerin tarifesinin yazılması
  • Yukarıdaki grupların hiçbiri içinde yer almayan diğer sınai, ticari ve meslek kuruluşlarının tarifesinin yazılması
  • Yukarıdaki gruplar içinde değerlendirilemeyen kamu kurumlarının tarifesinin yazılması​
 • Faturalandırma ve Muhasebeleştirmenin Yazılması
  • Faturalandırma ilkelerinin yazılması
  • Muhasebeleştirme ilkelerinin yazılması
  • Vatandaşın bilgilendirilmesi ilkelerinin yazılması​
 • Sonuç ve Değerlendirmenin Yazılması

Eğitime Kimler Katılmalıdır?

Son zamanlarda Belediyelerden gelen yoğun talep nedeni ile bu eğitim programı düzenlenmiştir. Uygulamada yaşanan tereddütlü alanların giderilmesi, belediyelerinin olumsuz hukuki sonuçlarla karşılaşmaması ve tahakkuk tahsilat süreçlerinin doğru ve etkin yönetilmesi açısından bu eğitim seminerine tüm belediyelerin ve birliklerin ilgili personelleri ve yöneticilerinin mutlaka katılması gerekmektedir.

Eğitim Takvimi

Tarih Saat Açıklama
27 Temmuz 2020 10:30 - 11:10 1. Oturum
27 Temmuz 2020 11:20 - 12:00 2. Oturum
28 Temmuz 2020 10:30 - 11:10 3. Oturum
28 Temmuz 2020 11:20 - 12:00 4. Oturum
28 Temmuz 2020 13:40 - 16:00 Özel Oturumlar

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Online Eğitimine Katılabilmek İçin

 • Başvuru Formunun veya Online Seminer Kayıt Formunun eksiksiz olarak doldurulması,
 • Seminer ücretinin aşağıda detayları belirtilen hesaba yatırılması,
 • Seminer ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun ve başvuru formunun 0(850) 811 2016 no.lu faksa veya bilgi@vizyonder.org.tr e posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitmen

Proje ve Eğitim Uzmanı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Online Eğitim Ücreti

2 Gün - 5 Oturum
2.500 TL + KDV

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

İnteraktif Online Eğitim , Katılım  Belgesi, Eğitmenlerimiz Tarafından CD ortamında hazırlanmış Seminer Ders Notları.

Online Eğitim Ücreti Nasıl Ödenecek

4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödemesi mümkündür. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, anılan  tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz.

Damga Vergisi

Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Kampanya Katılım Koşulları

 • Ücretsiz tarife raporu hazırlama kampanyası sadece bu eğitime katılan kurumlar için geçerlidir. Çekilişin şeffaf olması açısından eğitim sonunda canlı olarak katılımcılar ile birlikte yapılacaktır.
 • Çekilişte hak kazanan belediye hakkını başka bir idareye devredemez.
 • Ücretsiz danışmanlık desteği Evsel Katı Atık Tarife raporunun hazırlanması ile sınırlıdır.
 • Ücretsiz tarife raporunu desteği her durumda canlı çekilişten sonra başlar maksimum 1 ay süre ile sınırlıdır.
 • Derneğimiz tarafından hazırlanan tarife raporu idareye teslim edilmesi ile ücretsiz taahhüt edilen danışmanlık hizmeti tamamlanmış kabul edilecektir.
 • Revize veya düzeltme talepleri ücretsiz danışmanlık hizmeti kapsamında değildir.
 • Derneğimiz uzmanları tarafından talep edilen bilgilerin idare tarafından eksik ya da zamanında teslim edilmemesinden kaynaklı tarife raporunun 1 ay içinde yapılamaması durumunda 1 ay sonunda ücretsiz danışmanlık desteği sonlandırılacaktır.
 • Tarife raporuna esas maliyetlerin belirlenmesi idare tarafından hazırlanıp Derneğimize gönderilmesi gerekmektedir.
 • Tarife raporu Derneğimiz merkezinden yapılacak olup, idarenin hizmet binasında veya idarenin gösterebileceği başka bir yerde yapılacak çalışmalar ücretsiz danışmanlık hizmeti kapsamında değildir.
 • Eğitime katılan idare sayısı 10 veya altında bir sayıda idare olması durumunda çekiliş yapılmayacak olup, hiçbir idare bu konuda hak talebinde bulunamayacağını peşinen kabul etmiş sayılır.
 • Derneğimiz tarafından hazırlanan tarife raporlarının yasal bir hükümlülüğü bulunmamakta olup, uygulayıp uygulamamak idarenin takdir yetkisindedir.
 • Derneğimiz tarafından hazırlanan tarife raporları ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda uzmanlarımızın görüş ve kanaatini içermektedir. Resmi bir belge niteliği bulunmamaktadır.  İdari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması durumunda idarenin kendi sorumluluğu altındadır. Tarife raporu ile ilgili olarak “Derneğimiz” ve uzmanımız hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Derneğimiz uzmanları tarafından ücretsiz olarak hazırlanacak tarife raporu, kendisine özgü, bundan sonra ki yıllarda Türk belediyecilik sistemi tarafından örnek gösterilecek nitelikte her grubunun ödediği Çevre Temizlik Vergisi kendi grubundan düşülecek şekilde olabildiğince adil ve hakkaniyetli bir şekilde hazırlanacaktır.
 • Tarife raporu ile birlikte meclis kararı taslağınız, duyuru metinleri, evsel atık üreticilerle yapılacak sözleşme örneği ve usul esaslarda bu hizmet kapsamında ücretsiz verilecektir.
 • Ücretsiz danışmanlık desteğinin sürdüğü 1 aylık süre zarfında da evsel katı atık tarife raporu hazırlamaya yönelik olarak sınırsız soru sorulabilecektir. Yazılı gelen sorular kurumun resmi uzantılı e-postalarından gönderilmesi gerekmektedir.
 • Derneğimiz yukarıda sayılan hizmetleri karşılıksız olarak herhangi bir bedel almadan gerçekleştirmektedir.

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.