Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

20-24 Ocak 2020 Acapulco Resort Otel Kıbrıs Kamu Semineri

20/01/2020 - 24/01/2020
Acapulco Resort Convention Spa (5*) Girne / Kıbrıs

Yerel seçimlerden sonra yeni seçilen belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve yeni atanan belediye başkan yardımcılarına ve ilgili birimlere yönelik mevzuattaki son değişikliklerinde ele alındığı Belediye meclis üyelerine yönelik eğitimler verilmektedir.

Belediye Meclis Üyeliği parası az, sorumluluğu fazla olan siyasi bir görevdir. Bu nedenle seçilmeden önce gönüllülük esasına, seçildikten sonra ise sorumluluk hukuki esasına dayanır.

VİZYONDER Eğitim ve Danışmanlık Derneği olarak; ülkemizdeki gelişen ve değişen mevzuatları yakından takip ederek, değişen süreç ve gelişmelerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla  donanımlı hizmet, alanında uzman ve etkin bir kadro ile Belediye Meclis Üyelerinin görev, yetki ve sorumluklarına yönelik eğitim programı oluşturulmuştur.

Uçak, Konaklama, Eğitim ve Transfer dahil çok özel fiyatlarla hemen kaydınızı yaparak eşsiz bir seminerin tadını Vizyonder ile çıkarın.

Siz değerli idarecilerimizi aramızda görmekten onur duyar, katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

Eğitim Konuları

Belediye Meclis Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlukları Eğitimi

 • Belediye Meclisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Belediye Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Belediye Başkan Yardımcıları veya Genel Sekreterlerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 • Belediye Başkanının ve Belediye Encümenin Ceza Yetkileri
 • Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Faaliyet Raporu
 • Belediye Başkanlığına Vekâlet
 • Belediye Meclis Çalışma Usul ve Esasları
 • Belediyenin Görev, Yetki ve İmtiyazları
 • Belediye Meclisi, Belediye Encümeni
 • Belediye Başkanı
 • Belediye Meclisi Nasıl Çalışır?
 • Meclis Toplantıları
 • Toplantı Çeşitleri, İlk Toplantı
 • Olağan Toplantılar, Olağanüstü Toplantılar
 • Toplantı Yeri, Toplantı Gündemi, Toplantı Süreci
 • Başkanlık Divanı
 • Mecliste Karar Alma Süreci
 • Karar Yeter Sayısı
 • Oylama Usulleri
 • Karar Çeşitleri, Karar Yazımı
 • Meclis Kararların Kesinleşmesi
 • Meclis Komisyonları
 • İhtisas Komisyonları, Denetim Komisyonu
 • Meclisin Feshi, Meclisin Üyeliğinin Sona Ermesi
 • Gelir ve Gider Yönetimi
 • Bütçe Süreci
 • Etkin Belediye Meclis Üyeliği İçin Tavsiyeler
 • Meclis Üyeleri İçin Yararlı Temel Konu ve Kavramlar
 • Meclis ve Encümen Üyelerinin Özlük Hakları
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu (Özet)
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Özet)
 • Vizyonder Soru Cevap
  • Belediye Meclis Üyelerinin Görevleri Nelerdir?
  • Belediye Meclis Üyeleri Belediyede Görev Alabilirler mi?
  • Belediye Meclis Üyeleri Mal Bildirimi
  • Belediye Meclis Üyeleri Taşıma Ruhsatı Alabilir mi?
  • Belediye Meclis Üyelerinin Yetkileri Nelerdir?
  • Belediye Meclis Üyeliğinin Avantajları Nelerdir?
  • Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Olabilir mi?
  • Belediye Meclis Üyesi Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?
  • Belediye Meclis Üyesi İhaleye Girebilir mi?
  • Belediye meclis üyelerinin imkânları nelerdir?
  • Belediye Meclis Üyesi Oturum Ücretleri
  • Belediye Meclis Üyesi Sosyal Hakları
  • Belediye Meclis Üyelerinin Yasakları
  • Belediye Meclis Üyelerine Ödenen Vekâlet Ücreti

Belediye Meclisinin Bilgi Edinmesi Ve Denetim Yolları Eğitimi

 • Faaliyet Raporunu Görüşme
 • Faaliyet Raporunun Yeterli Veya Yetersiz Görülmesi
 • Yetersizlik Kararı ve Yapılacak İşlem
 • Yetersizlik Kararı/Gerekçesi
 • Gensoru
 • Gensoru Verilmesi, Gündem Alınması ve Görüşülmesi
 • Gensorunun Kabulü ve Reddedilmesi
 • Soru
 • Genel Görüşme
 • Kesin Hesabı Görüşme
 • Denetim Komisyonu
 • Denetim Komisyonu Oluşturulması
 • Denetim Komisyonu Üye Seçilmesi
 • Denetim Komisyonuna Üye Ne Zaman Seçilir?
 • Denetim Komisyonunun Denetim Alanı
 • Denetim Komisyonu Çalışma Yeri
 • Denetim Komisyonu Çalışma Usulü ve Görev Dağılımı
 • Denetim Komisyonunda Uzman Kişi Çalıştırılması
 • Uzman Kişilere Verilecek Ücret
 • Denetim Komisyonunun Çalışma Süresi
 • Denetim Komisyonu Üyeleri Huzur Hakkı
 • Denetim Komisyonu Raporu ve Meclise Sunulması
 • Denetim Komisyonu Raporunda Suç Unsurunun Tespit Edilmesi
 • Atamaların Meclise Bilgi Verilmesi
 • Atamaların Meclise Sunulması
 • 4982 Sayılı Kanun Kapsamında Bilgi Edinme Hakkı

Belediye Denetim Komisyonu Üyelerine Yönelik Eğitim

Yerel Yönetimlerde İletişim ve Halkla İlişkiler

İletişim süreç ve unsurları, gerek kurum içi gerekse hizmet sunulan kesim ile sağlıklı iletişimin nasıl kurulacağı hususu, hoşgörü ve empatinin önemi ile hitabette konuşma ahengi ve mikrofon heyecanı

Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları

Denetim Komisyonu, Faaliyet Raporu, Soru, Gensoru, Genel Görüşme Usul, Esas ve Sonuçları.

İhtisas ve Denetim Komisyonunun Oluşumu

Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları Oluşumu, Görevleri, İhtisas Komisyonu Raporlarının Bağlayıcılığı, Toplantı Süresi, Oylama Usulleri.

Belediyelerin Görev ve Yetkileri

5393 ve 5216 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarla belediyelere verilmiş görev ve sorumluluklar ile yetki ve imtiyazları.

Uygulamacı Gözüyle Denetim Komisyonunda Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Denetim komisyonlarının çalışmaları esnasında yaşanan sorunlar ve yapılması gerekenler.

Belediye Taşınır ve Taşınmazlarının Satışı ve Kira İşleri

Genel Anlamda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun Kapsamı, İhale Yöntemleri, İhale Komisyonu görev ve sorumlulukları

Belediyelerde Mal ve Hizmet Alımı Yapım İşleri, Gayrimenkul Kiralanması

Belediyelerde Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşlerinin Tabi Olduğu İhale Yöntemleri, Doğrudan Temin Uygulaması ve Kapsamı, İhale Komisyonlarının Oluşumu ve Çalışması, Genel Anlamda İhale Sözleşmesi, Teknik ve İdari Şartname Nedir, Farklılıkları Nelerdir.

Belediyelerde Kamu Zararı Uygulaması

Kamu Zararı Nedir? Kamu Zararının Takip ve Tahsili, Kamu Zararına Sebep Olan İşlemler ve Sorumluları. Meclis Denetim Komisyonunun Kamu Zararı Tespit Etmesi.

Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları

Denetim Komisyonu, Faaliyet Raporu, Soru, Gensoru, Genel Görüşme Usul, Esas ve Sonuçları.

Denetimde Etik Kurallar

Denetimde Etik kurallar nelerdir? Denetimde nelere dikkat edilmesi gerekir.

Denetim Komisyonu Raporu Nasıl Yazılır? Sonucunda Ne Yapılır?

Denetim komisyonunun bakabileceği iş ve işlemler, yetkisi ve kapsamı, raporun şekli ve içeriği.

Not: Diğer kurumlardan ve ilgi birimlerden katılacak personeller için talebe istinaden, talep edilen konular eğitim programına dahil edilmektedir.

Seminere Katılabilmek İçin

 • Başvuru Formunun veya Online Seminer Kayıt Formunun eksiksiz olarak doldurulması,
 • Seminer ücretinin aşağıda detayları belirtilen hesaba yatırılması,
 • Seminer ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun ve başvuru formunun 0(850) 811 2016 no.lu faksa veya bilgi@vizyonder.org.tr e posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Kıbrıs Eğitimi Ücreti

Ücret bilgisi için bizi arayınız. 0.242 338 2016 veya 0.545 335 2016 numarayı arayarak bilgi alabileceğiniz gibi WhatsApp Bilgi Hattından da anında cevap alabilirsiniz. Kıbrıs paket program ücreti içinde uçak, konaklama, transfer ve eğitim bedeli dahildir.

Halk Bankası Kepez Şubesi Antalya
Şube Kodu : 0508
IBAN : TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34
İsim : Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneği İktisadi İşletmesi

Kıbrıs Seminer Giderleri Nasıl Ödenecek

4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödemesi mümkündür. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, anılan Otel’de söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz.

İkinci yöntem olarak;

Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” mevzuat amir hükümleri gereğince gidilebilir. Bu çerçeve de yapılan ziyaretler için Yurtdışı Görev Yollukları ve ilgili mevzuat gereği yapılması gereken diğer hükümler derneğimizce sağlanmaktadır. 

Damga Vergisi

Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Tam Pansiyon Plus Konaklama (4 Gece 5 Gündüz), Eğitim (3 Gün), Transfer (Gidiş Dönüş Vip Transfer), Uçak (Gidiş Dönüş Uçak Bileti), Dernek Mühürlü Katılım Sertifikası ,  Kalem,  Bloknot,  Dosya, Eğitmenlerimiz Tarafından CD ortamında hazırlanmış Seminer Eğitim Notları, Eğitim aralarında alınan kahve, pasta vs. yiyecek dahildir.

Kıbrıs Eğitimi Seminer Takvimi 

Tarih Saat Açıklama
20 Ocak 2020 14.00 Otele Giriş ve Yerleşme
21 Ocak 2020 09.30 - 17.30 Belediye Meclisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları Eğitimi
22 Ocak 2020 09.30 - 17.30 Belediye Meclisinin Bilgi Edinmesi Ve Denetim Yolları Eğitimi
23 Ocak 2020 09.30 - 17.30 Belediye Denetim Komisyonu Üyelerine Yönelik Eğitim
24 Ocak 2020 12:00 Otelden Ayrılış ve Transfer

Eğitmenlerimiz

Vizyonder Uzman Eğitmen Kadrosu 

Eğitmen özgeçmişi için; 0.242 338 2016 veya 0.545 335 2016 numarayı arayarak bilgi alabileceğiniz gibi WhatsApp Bilgi Hattından da anında cevap alabilirsiniz.
 
"Vizyonder uzmanları daha önceki yıllarda birçok kamu kurumunda aktif olarak görev yapmış kişilerden oluşmaktadır."

Kıbrıs Kamu Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Belediye Meclis Üyeleri
 • Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri
 • İl Genel Meclis Üyeleri
 • Meclis Başkanı
 • Denetim Komisyon Üyeleri
 • Belediye Başkanları ve Başkan Vekilleri
 • Belediye Başkan Yardımcıları
 • Yazı İşleri Birim Çalışanları
 • Özel Kalem Birim Çalışanları
 • İlgili Uzman Kişiler
 • Diğer İlgili Birim Amirleri ve Çalışanları

Kıbrıs Eğitim Yeri

Acapulco Resort Convention Spa (5*) Girne / Kıbrıs

Catalkoy, Kyrenia Turkish Republich of Northern Cyprus

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.