Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

İstanbul Evsel Katı Atık Tarife Raporu Çalıştayı

17/10/2019 - 18/10/2019
Ramada Encore İstanbul Bayrampaşa

Vizyonder Akademi çatısı altında İstanbul'da günlük çalıştay programlarımız ile sizlerle birlikteyiz. Vizyonder Akademi olarak, kamu kurumlarının ve firmaların eğitim ihtiyaçlarını; profesyonel eğitim anlayışı kapsamında, en düşük maliyet ve maksimum fayda ile  karşılamayı amaçlamaktayız.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereğince evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi için rapor hazırlaması gerekmektedir. Bahse konu mevzuat hükmünde Türkiye'de ki her belediyenin “Tam Maliyet” ve “Kirleten Öder” ilkelerine uygun adil bir Evsel Katı Atık Bedellerini gösteren bir rapor hazırlaması gerekmektedir.

Tarife yönetmeliğinin uygulanması konusunda hukuki, idari ve Operasyonel güçlükler bulunmaktadır. 2010 yılından bu yana yönetmeliğin uygulanamamasının bu güçlüklerden kaynaklandığı tüm hususlar 17-18 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Çalıştay’da ele alınıp çözüm önerileri belediyeler ile paylaşılacaktır. Ayrıca bu güçlüklerinin yanında tarife raporu hazırlarken doğru bilinen yanlışlar, hatalı maliyet hesaplamaları, maliyetlerin hatalı dağıtımları gibi birçok konuda İstanbul ili ve çevre illerdeki belediyelerin katılımı ile bir Çalıştay düzenlenecektir.

Özellikle İstanbul il genelinde yıllardır süre gelen tarife raporunun tam olarak doğru hazırlanamamasından kaynaklı tam maliyete ulaşılamaması, kirleten öder prensibine aykırı olarak mükelleflerin doğru gruplandırma yapılmayarak mükellefler arasında adil bir evsel atık ücretinin belirlenememesi, belediyeler tarafından hazırlanan evsel katı atık tarife raporlarının birçok mükellef tarafından yargıya taşınması gibi birçok konuda ciddi sıkıntıların var olduğu bilinmektedir.

Tüm bu sorunların çözüme kavuşturmak amacıyla ele alınacağı ve 2019 yılı için bu sorunların tamamının ortadan kaldırılmasına yönelik İSTANBUL il genelinde tüm belediyelerinin katılımları ile gerçekleştirilecek olan “Doğru Evsel Katı Atık Tarife Raporu Nasıl Hazırlanır?” Çalıştayına tüm belediyelerinin katılımlarının sağlanması son derece önemlidir.

Çalıştay ayrıntıları için buraya tıklayınız

Eğitim Konuları

Doğru Evsel Katı Atık Tarife Raporu Nasıl Hazırlanır Çalıştay Konuları

 • Tarife Türü ve Tarife Yapısının Belirlenmesi
 • Sistem Maliyetinin Hesaplanması
 • Sistem Maliyetine Dahil Edilecek Maliyet Kalemlerinin Belirlenmesi
  • Doğrudan Maliyetler
  • Dolaylı Maliyetler
  • Paylaşılan Maliyetler
 • Paylaşılan maliyet kalemlerinin toplam maliyet içindeki payının hesaplanması
 • Özkaynak getirisi için dikkate alınması gereken artış oranı ve Özkaynak getirisinin hesaplanması
 • Amortisman maliyetlerinin hesaplanması
 • Finansman giderlerinin hesaplanması
 • Maliyetlerden Düşülmesi Gereken Kalemler ve Düşülme Yöntemi
 • Net Sistem Maliyetinin Hesaplanması
 • Ortalama Maliyetin Hesaplanması
 • Net Sistem Maliyetinin Konut ve Konut Dışı Yerlere Göre Dağıtım Oranın Hesaplanması
 • Konut Dışı Yerlere Ait Toplam Maliyetin ÇTV Grup ve Derecelerine Göre Dağıtılması
 • İstatiksel Analizler
 • Tarife Raporunun Yazılması
 • Tarife Hesaplama İlkelerinin Yazılması
 • Net Toplam Sistem Maliyetinin Yazılması
  • Hizmet Kapsamının Yazılması
  • Toplam Atık Maliyetinin Yazılması
  • Doğrudan Maliyetlerinin Yazılması
  • Dolaylı Maliyetlerin Yazılması
  • Net Toplam Sistem Maliyetinin Yazılması
 • Tarifelerin Belirlenmesi
  • Dağıtım İlkelerinin Yazılması
  • Tarife Yapısının Yazılması
  • Tarife Belirlemesinde Uyulacak Usul ve Esasların Yazılması
 • Tarifelerin Yazılması
  • Konutların Tarifesinin Yazılması
  • Okul, yurt, kreş, dershane, kurs, eğitim merkezi, anaokulu yuva vb. eğitim öğretim faaliyeti yapılan yerlerin tarifesinin yazılması
  • Konaklama tesisleri ile Hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerinin tarifesinin yazılması
  • Her türlü yeme, içme, eğlence yerleri ve marketlerin tarifesinin yazılması
  • Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrom, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerlerin tarifesinin yazılması
  • Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerlerin tarifesinin yazılması
  • Sanayi Kuruluşları, Fabrikalar, İmalathanelerin tarifesinin yazılması
  • Yukarıdaki grupların hiçbiri içinde yer almayan diğer sınai, ticari ve meslek kuruluşlarının tarifesinin yazılması
  • Yukarıdaki gruplar içinde değerlendirilemeyen kamu kurumlarının tarifesinin yazılması
 • Faturalandırma ve Muhasebeleştirmenin Yazılması
  • Faturalandırma ilkelerinin yazılması
  • Muhasebeleştirme ilkelerinin yazılması
  • Vatandaşın bilgilendirilmesi ilkelerinin yazılması
 • Sonuç ve Değerlendirmenin Yazılması
 • Katı Atık Yönetim Sisteminde Karşılaşılan Diğer Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Vizyonder Akademi Çalıştay Takvimi

17 - 18 Ekim 2019 - Evsel Katı Atık Tarife Raporu Çalışyay'ı Günlük - 425 TL + KDV - Ayrıntı için tıklayınız

Açıklamalar

Çalıştay 20 kişinin katılımı olduğu takdirde açılmaktadır.  Katılımcı sayısının az olduğu durumlarda çalıştay başka bir tarihe ertelenmektedir. 

 • Çalıştaya katılım payını ödeyen katılımcılarımızın, çalıştaya katılmaması durumunda eğitim katılım payı iade edilmeyecektir. 
 • Eğitmen Özgeçmişi için bizimle iletişime geçiniz.
 • Burada belirtilmeyen ve talep edilen konularda programa dahil edilecektir.

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.