Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

26 - 30 Mayıs 2019 E-İhale ve SGK Eğitimi Eğitim Semineri

26/05/2019 - 30/05/2019
Riolavitas Resort SPA & Hotel (5*) - Manavgat / ANTALYA

Eğitim Konuları

SGK ve İş Hukuku Uygulama İşlemleri Eğitimi
 
Güncel yargı kararları ve değişen Çalışma Bakanlığı, SGK uygulamaları çerçevesinde Kamu ve Vakıf Üniversiteleri, Belediyeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşları için özel olarak eğitim programı planlanmıştır.
 • Güncel Yargıtay ilke kararları çerçevesinde iş sözleşmesi uygulamaları, fesih süreçlerinin yönetimi, işveren ve idarelerin yükümlülük-sorumluluk ve hakları,
 • 2019/Temmuz ayında SGK tarafından uygulanacak cezalar öncesi doğru meslek kodu işlemlerinin yapılması, meslek kodlarının yasaya uygun hale getirilmesi ve yanlış kodların düzeltilmesi. 
 • SGK ve İş Kanunu açısından personelin nakil ve yer değiştirme işlemleri
 • SGK ve Çalışma Bakanlığı teftişleri öncesinde dikkat edilecek hususlar ve teftiş dosyasının hazırlanması 
 • Emekliliği gelmiş personelin emekliliğinin belirlenmesi ve emekli edilme işlemleri
 • Vakıf-Kamu üniversitelerinin SGK teşvik işlemleri
 • Belediye şirketlerinin SGK teşvik işlemleri, 
 • Tüm  işçilerinin uygulamalı olarak kıdem tazminatlarının şartları- hesaplanması-ödenmesi-düzenlenecek evraklar
 • Kanun Hükmünde Kararnameden  önce ve sonra Kadroya geçecek Taşeron İşçilerinin YILLIK İZİN  Şartları- Hesaplanması-Ödenmesi-Düzenlenecek Evraklar
 • Kanun Hükmünde Kararnameden  önce ve sonra çalıştırılan Yüklenici İşçilerinin MAZERET  İZİNLERİNİN   Şartları- Hesaplanması-Ödenmesi-Düzenlenecek Evraklar
 • Hizmet satın almada  sözleşme düzenlenirken İş Kanunu açısından idarelerin dikkat edeceği  önemli hususlar
 • Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte Yüklenici işçilerin ücretlerinin ödenmesi için idarelerce yapılması gereken işlemeler
 • İşe Geç Kalan-İşe Gelemeyen Ve Disiplin Sucu İşleyen Yüklenici İşçilerinin İş Sözleşmesinin Feshi, Tutanak Tutulması Ve Savunma Alınması Esasları
 • Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte İş Kanunu açısından İdarelere ve İdare personeline getirilen  yükümlülük ve sorumluluklar uygulanacak cezalar
 • İşçi özlük dosyalarında bulunması gereken belgeler ve düzenleme esasları
 • Belediye ve Üniversite şirket elemanlarına yönelik yapılacak kıdem tazminatına esas olan ve olmayan  ödemeler ile SGK primleri ile vergi karşısındaki durumu
 • Alt işverenlerden dolayı yükümlülük ve sorumluklar alınması gereken önlemeler
 • SGK uygulamasında  personelin işe giriş işlemleri, nakli, Belediye Şirketlerinin  işyeri işlemleri, iş kolu kodları ile diğer bildirim işlemeleri
 • Stajyerler konusunda riskler ve dikkat edilecek hususlar
 • Muhtasar prim ve Hizmet belgesi uygulamasına geçiş işlemleri ile birlikte SGK   Aylık  Prim Hizmet Belgeleri ile düzenlenmesi, dikkat edilecek hususlar Prim işlemleri ve mahsubu ve ödenmesi
 • Ücret  bordroları ve işyeri kayıtlarında dikkat edilecek hususlar, SGK primine tabi olan ve olmayan ücretler,
 • SGK yükümlülükleri ve uygulanan idari para cezaları, itiraz ve dava yolları
 • İş Kazası bildirme işlemeleri ve dikkat edilecek hususlar
 • Taşeron  işçilerinin “muvazaalı” işlemler nedeniyle Mahkemeye başvurmuşsa yapılacak  işlemler
 • Yargıtay kararları ışığında Kıdem tazminatı verilmeyecek haller
 • Yıllık İznin Kullandırılması  dikkat edilecek hususlar ile sorumluluklar
 • İşçilerinin  sözleşmeye aykırı olarak başka işlerde çalıştırılması halinde idare personeli  ve yöneticilerine uygulanacak ceza ve müeyyideler
 • Disiplin kurulu oluşturulması, Yıllık izin kurulu oluşturulması
 • Fazla mesai  uygulamasında yapılan yanlışlar
 • Yargıtay ilke kararları çerçevesinde Arabulucu ve mahkeme boyutları ile işe iade uygulaması,
 • İşe iade ile ilgili işçinin SGK’ya bildirim işlemleri, işten çıkış işlemeleri ve doğru kodun belirlenmesi, ücret tahakkukları ve prim belgelerinin cezasız gönderilmesi ile geçerli kayıtların hazırlanması, 
 • İş Kanunu-SGK-İŞKUR-İŞ Sağlığı ve Güvenliği  ile ilgili diğer istenen tüm konular…
 • KATILIMCILARIN tüm sorularının cevaplanması ve çözüm önerileri
 
Elektronik İhale Eğitimi
 
Düzenlemelerle, başta 1 Temmuz 2016 tarihinden bu yana uygulanan tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanımının arttırılması olmak üzere Elektronik İhale’nin devreye alınması, ihalelerde e-eksiltmenin yapılabilmesi, yeterlik sistemi üzerinden e-ihale yapılabilmesi gibi elektronik ihale uygulamaları konusunda getirilen yeniliklerin neler olduğu, söz konusu Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ile elektronik ihale nasıl yapılabileceği ile ilgili olarak; aşağıda belirtilen başlıklarda yapılacak eğitim ile katılımcılara anlatılacaktır.
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği hangi ihalelerde uygulanacaktır?
 • E-Anahtar, e-Teklif, Platform Sorumlusu, Kullanıcı, Zaman Damgası ne demektir?
 • Elektronik İhalelerde uyulması zorunlu hususlar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde bildirim ve tebligatların esasları nelerdir ve nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde idareler ve ihalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’da kaydı olmalı mıdır?
 • Elektronik İhalelerde yaklaşık maliyet nasıl hazırlanır, yaklaşık maliyet hazırlanırken nelere dikkat edilir?
 • Elektronik İhalelerde ihtiyaç raporu nasıl hazırlanır ve ihtiyaç raporu hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?
 • Elektronik İhalelerde ihale kaydı ve İKN alınmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde nasıl doküman hazırlanır?
 • Elektronik İhalelerde idari şartname, ön yeterlilik şartnamesi, sözleşme tasarısı ve çerçeve anlaşma tasarısında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde teknik şartnameler hazırlanırken nelere dikkat edilmeli ve sisteme yüklenmesi sırasında nelere dikkat edilmelidir?
 • Elektronik İhalelerde ihale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları nasıl yapılmalıdır ve Elektronik İhalelerde her bir ihale üyesine yapılması gereken tanımlamalar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde ilanlar da dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde dokümanın görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde dokümanda değişiklik veya açıklama yapılması nasıl olmalıdır?
 • Elektronik İhalelerde başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde e-tekliflerin hazırlanması ve sunulması nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belgeler nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde geçici teminatlar nasıl kontrol edilir?
 • Elektronik İhalelerde ihale saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce ihalenin iptal edilmesi nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde e-tekliflerin değerlendirilmesi nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde ihalenin sonuçlandırılması nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde çerçeve anlaşma işlemleri nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde münferit sözleşme işlemleri nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ne yapılmalıdır?
 • Elektronik İhalelerde uygulanmayacak hükümler nelerdir?

Eğitmenlerimiz

Vizyonder / Uzman Eğitmen Kadrosu

SMMM / İşletme Bilim Uzmanı / İhale Uzmanı / Uzman Kalite Tetkikçisi

Ücretler

  4 GECE - 5 GÜNDÜZ 3 GECE - 4 GÜNDÜZ   2 GECE - 3 GÜNDÜZ  
Tek Kişilik Katılım 1.990 TL + KDV 1.690 TL + KDV 990 TL + KDV
Çift Kişilik Katılım Kişi Başı 1.590 TL + KDV 1.390 TL + KDV 1.190 TL + KDV
Misafir Ücreti *900 TL  *700 TL *500 TL 
Çocuk 1.Çocuk : 0-12,99 Yaş    2.Çocuk : 0-2,99 Yaş    Ücretsizdir

''Tek kişilik katılım yapılan ödemelerde eş için geçerlidir.''

Seminer Takvimi

Tarih Saat Açıklama
26 Mayıs  14.00  Otele Giriş ve Yerleşme
27 Mayıs 09.30 - 17.30 SGK ve İş Hukuku Uygulama İşlemleri Eğitimi
28 Mayıs 09.30 - 17.30 SGK ve İş Hukuku Uygulama İşlemleri Eğitimi
29 Mayıs 09.30 - 17.30 Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme Uygulamaları Eğitimi
30 Mayıs 12.00 Otelden Çıkış ve Transfer

Seminere Katılabilmek İçin

Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, Seminer ücretinin ilgili hesaba yatırılması, Seminer ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun ve Başvuru Formunun 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Ödeme Bilgileri

Banka      : Halk Bankası
Şube        : Kepez Şubesi(0508)
IBAN        : TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34

Seminer Giderleri Nasıl Ödenecek

4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödemesi mümkündür. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, anılan Otel’de söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz.

Damga Vergisi

Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Ultra Her Şey Dahil Konseptte Konaklama, Transfer, Eğitim , Katılım  Belgesi,  Kalem,  Bloknot,  Dosya, Eğitmenlerimiz Tarafından CD ortamında hazırlanmış Seminer Ders Notları, Eğitim aralarında alınan kahve, pasta vs. yiyecek dahildir. 

İş Sözleşmeleri Eğitim Katılımcılarımıza Tüm Yönleriyle Emeklilik Uygulaması ve Davaları Kitabı Hediyedir.

Yazar: İsa KARAKAŞ

Elektronik İhale Eğitim Katılımcılarımıza Sayıştay Denetimine Hazırlık Kitabı Hediyedir.

Yazar: Nurdoğan ÜNAL

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.