Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

21-24 Mayıs 2019 İş Sözleşmelerinin Uygulamaları Eğitimi - Afyon

21/05/2019 - 24/05/2019
Oruçoğlu Thermal Resort (5*) - Afyon

Eğitim Konuları

İŞ SÖZLEŞMELERİNİN UYGULAMALARI, FESHİ VE SÜREÇ YÖNETİMİ

Eğitimin Genel Tanımı ve Kapsamı:

Bu eğitimin amacı, işletmelerde personel ile ilgili süreçlerin yasalar ve şirket menfaatleri gözetilerek doğru ve verimli yönetilmesini, bu sayede iş yeri barışı ile çalışan motivasyonunun sağlanmasının yanı sıra iş mahkemelerine taşınacak işe iade davası dahil olası ihtilaflara yönelik önleyici ve/veya şirket menfaatlerine uygun tedbirlerin alınmasını ve doğru yol haritalarının oluşturulmasını sağlamaktır.

 • İş Sözleşmesi Çeşitleri ve Hazırlanması
 • İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri
 • İşe İade Davaları ve İş uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
 • İş Sözleşmelerinin Uygulamaları
 • İş Sözleşmesinin Feshi ve Süreç Yönetimi
 • İş Akdinin Feshinde Sosyal İlişki Yönetimi

Eğitim Başlıkları : 

İş Sözleşmesi Çeşitleri ve Hazırlanması

 • İş Sözleşmesi nedir, türleri ve özellikleri nelerdir?
 • 4857 sayılı İş Kanunu’na göre iş akdi türleri
 • Belirli Süreli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi arasındaki farklar ve geçerlilik şartları
 • İş Hukuku kapsamında sözleşmelerin hazırlanması, geçerlilik şartları ve kısıtlamalar
 • İş Sözleşmesi
 • Rekabet Yasağı Sözleşmesi
 • Eğitim Taahhüdü

İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri

 • İstifa
 • İşverenin süreli fesih hakkı
 • İşverenin haklı sebeple feshi
 • İşçinin haklı nedenle feshi
 • Ölüm, emeklilik, askerlik, evlilik nedeniyle fesih
 • Emeklilik yaşını beklemek üzere yapılan fesih

İşe İade Davaları ve İş Uzlaşmazlıklarında Arabuluculuk

 • İş güvencesinin kapsamı
 • İşçinin yetersizliğinden, davranışlarından ve işyerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihlerde dikkat edilmesi gerekli hususlar
 • İşe iade davasının muhtemel sonuçları
 • İkale (Bozma Sözleşmesi) ve geçerlilik koşulları
 • Arabulucuk süreçleri

İş Sözleşmelerinin Uygulamaları:

 • Disiplin Uygulamaları
 • Savunma istemleri
 • Yazılı ihtar
 • Fesihte dikkat edilmesi gerekenler
 • Belgelendirme ve gerekçelendirme
 • İş Hukuku Süreçlerinde Kişisel Verilerin Korunması
 • İş başvuruları
 • İş akdinin kurulması ve özlük kayıtlarının tutulması
 • İş Hukuku Süreçlerinde Kişisel Verilerin Korunması
 • İş başvuruları

İş Sözleşmesinin Feshi ve Süreç Yönetimi:

 • İş akdi türlerine göre iş ilişkisinin sona ermesinin usulleri
 • İş akdinin feshinde usuller ve prosedürler
 • Türlerine göre iş akdinin feshinde dikkat edilmesi gereken hukuki unsurlar
 • İş akdinin sonlanması ve akabinde tutulan/paylaşılan bilgiler
 • İşçinin iş akdinin feshi sonrasında düzenlenmesi gereken evraklar

İş Akdinin Feshinde Sosyal İlişki Yönetimi:

 • İş akdinin feshinde dikkat edilmesi gereken sosyal hususlar
 • İşçi çıkartma psikolojisinin yönetimi ve süreci
 • İşçinin iş akdinin feshine hazırlanması ve özellikli durumlar
 • İş akdinin feshi bildiriminde usul, üslup ve diyalog
 • İşsiz kalma psikolojisinin yönetimi
 • İş akdinin feshinde sosyal ilişkinin yönetilmemesi halinde oluşabilecek sonuçlar
 • İş akdi feshedilen işçinin denetim talep etmesi riski ve dikkat edilmesi gerekenler
 • İşten ayrılan kişiyle sosyal diyalogun sürdürülmesi ve önemi
 • İşçi sendikaları ile iş akdinin feshi sürecindeki diyalog

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞVEREN HAKLARI

Eğitimin Genel Tanımı ve Kapsamı:

 • İşveren haklarının bilinmesi personel yönetiminin ve iş disiplininin bu kararlar doğrultusunda yönetilmesi,
 • İşverenlerin ağır para cezaları ve diğer müeyyidelerle karşılaşmaması,
 • İşletmelerin İş Mahkemeleri’nde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak denetlemelerde hazır olması ve eksiklerinin fark edilip giderilmesi,
 • Yargıtay kararları ve özelgeler neticesinde işverenler tarafından yapılan yersiz ödemeler ve hesaplama hatalarının tespit edilmesi,
 • Personel aylık bordrolarında yapılan yanlış hesaplamalardan işverenin yüklendiği maliyetlerin fark edilmesi giderilmesi.
 • Bu eğitim insan kaynakları ve muhasebe birimi profesyonelleri tarafından sorulan sorular analiz edilerek şekillenmiş bir eğitimdir.

Eğitim Başlıkları

 • İş Kanunu’na göre “ispat yükümlülüğü” işverende olduğuna göre, işverenin nasıl bir özlük dosyası oluşturması gerekir?
 • Yargıtay kararları ışığında etkin dokümantasyonlar nasıl hazırlanır?
 • Uyarıları dikkate almayan işçinin iş sözleşmesi feshedilebilir mi?
 • Yargıtay kararları ışığında işyeri kurallarına uyum ve personel yönetimi
 • Denetim hazırlıklarının yapılması ve gerekli aksiyon aşamaları
 • İş Kanunu ve bilirkişi incelemelerinde insan kaynakları süreçlerinin organizasyon şeması, görev tanımı ve iş akış süreçlerinin önemi
 • Son yıllarda değişen mevzuatların ve Yargıtay kararlarının özlük işleri süreçlerine etkileri
 • İş sözleşmesi türleri ve özellikleri
 • Yargıtay kararları ışığında iş sözleşmesi oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenler
 • İş sözleşmelerine işveren hakları için hangi maddeler eklenmelidir?
 • İş sözleşmesinde işvereni güçlü kılan maddeler
 • Üst düzey yöneticilerle yapılacak iş sözleşmelerinin hazırlanması
 • Yargıtay kararları ışığında personel yönetmeliklerin hazırlanması ve faydaları
 • İşletmelerde hukuki belgelerin hazırlanması ve süreç yönetimi
 • Fazla mesailer, eğitim ücretleri ve rekabet sözleşmesinin iş sözleşmesine etkileri
 • İş müfettişlerinin denetlemelerde sorduğu sorular ve sorma nedenleri
 • İnsan kaynakları dokümanlarının mahkeme süreçlerine etkisi
 • İnsan kaynaklarının personel fesih işlemleri yaparken dikkat etmesi gerekenler
 • İnsan kaynakları süreçlerinin Yargıtay kararları ışığında nasıl şekillenmesi gerekiyor?
 • İş kanununa göre geçerli fesihler Yargıtay kararları ışığında nasıl değerlendirilir?
 • 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesi’ne göre derhal fesihlerin Yargıtay kararları ışığında süreç aşamaları ve alınabilecek aksiyonlar
 • Disiplin kurallarının işyeri disiplinine ve fesih süreçlerine etkisi
 • Temel iş hukukunda hak düşürücü süreler ve çalışan ilişkilerinin yönetimdeki önemi
 • Değişen kanun ve mevzuatlara göre alınacak aksiyonlar
 • İş kanununa göre her yıl yapılması gereken süreçler ve nedenleri
 • Tutanak, savunma ve ihtar konuları Yargıtay kararları ışığında nasıl değerlendirilmelidir?
 • Yargıtay kararları ışığında yıllık izin konularında işveren hakları
 • İşe iade süreçleri ve işe iadenin önlenmesi için alınacak aksiyonlar
 • İşten ayrılan personelin tekrar işe dönmesi halinde işverene düşen sorumluluklar
 • Yargıtay kararları ve özelgeler neticesinde işverenin yersiz yaptığı ödemeler
 • Yanlış bordrolama hesaplamasında işverenin yersiz yaptığı ödemeler
 • Kıdem, ihbar ve diğer tazminatlar hesaplanırken yapılan hatalar
 • Deneme ve değerlendirme süreçlerinde iş hukuku uygulamaları
 • İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yönünden yükümlülükleri
 • Çalışma koşullarında değişikliğin sınırı nedir? İşverenin sorumlulukları nelerdir?
 • İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına işverenin itiraz hakkı var mıdır?

Ücretler

  3 GECE 4 GÜNDÜZ
Tek Kişilik Katılım 990 TL + KDV
Çift Kişilik Katılım  890 TL + KDV
Misafir Ücreti *450 TL ( Tek kişilik katılım yapılan ödemelerde eş için geçerlidir. )
Çocuk 1.Çocuk 0-6,99 Yaş ücretsizdir

 

Seminer Takvimi 

Tarih Saat Açıklama
21 Mayıs 14.00 Otele Giriş ve Yerleşme
22 Mayıs 09.30 - 17.30 İş Sözleşmelerinin Uygulamaları, Feshi Ve Süreç Yönetimi
23 Mayıs 09.30 - 17.30 Yargıtay Kararları Işığında İşveren Hakları
24 Mayıs  12.00 Otelden Ayrılış ve Transfer

Eğitmenlerimiz

İş Hukuku Uzmanı

Seminere Katılabilmek İçin

 1. Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneğinin TC Halk Bankası Antalya Kepez Şubesindeki IBAN: TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34 no.lu hesabına havalenin yapılmış olması gerekmektedir.
 2. Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.
 3. Programa katılacak olan kişinin ekte yer alan Başvuru Formuna işlenerek (iki kişilik odada kalacakların, birlikte kalacakları kişileri belirterek), banka dekontuyla  birlikte (0850)   811   2016   no.lu   faksımıza  fakslanması veya bilgi@vizyonder.org.tr adresine mail yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
 4. Seminerin yapılacağı Otelde rezerve edilen odaların sınırlı olması nedeniyle, başvurularda son günün beklenmemesi, son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurularda ise önceden VİZYONDER ile irtibata geçilmesi, teyit alındıktan sonra başvuru işleminin  gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Seminer Giderleri Nasıl Ödenecek

4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödemesi mümkündür. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, anılan Otel’de söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz. Seminerlere Katılımlarda Mevzuata Aykırılık Taşımadığına Dair Sayıştay Kararı ve Kamu Personellerinin seminere katılmasında kamu hizmetlerine ilişkin olduğuna dair sayıştay kararları için bizimle iletişime geçiniz. 

Damga Vergisi:

Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Yarım Pansiyon Konseptte Konaklama, Eğitim , Katılım  Belgesi,  Kalem,  Bloknot,  Dosya, Eğitmenlerimiz Tarafından CD ortamında hazırlanmış Seminer Ders Notları, Eğitim aralarında alınan kahve, pasta vs. yiyecek dahildir.

Neden Katılmalısınız?

 • Herkesten bir adım daha önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.
 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek, Mühürlü "Katılım Belgenizi" CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İşinizle ilgili gelişmeleri ve beklentileri yakından takip edin ve mevzuata tam uyum sağlayın.
 • Kurumunuz ve siz hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalmayın.

Kimler Katılabilir?

Genel ve yerel yönetim kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yöneticileri ve görevlileri katılabilir..

Bu Eğitim Katılımcılara Ne Sağlar?

Mevzuatın getirdiği yeniliklere uyum sağlanması, Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması başlıca faydalarındandır. Eğitimin sonunda yukarı da belirtilen konulara cevap alınmış olacaktır.

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.