Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

Belediye Meclisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları Eğitimi - Belek

27/04/2019 - 30/04/2019
Crystal Paraiso Verde Resort & SPA (5*) - Belek / ANTALYA

Belediye Meclisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Belediye Meclis Üyeliği parası az, sorumluluğu fazla siyasi bir görevdir. Bu nedenle seçilmeden önce gönüllülük esasına, seçildikten sonra ise sorumluluk hukuki esasına dayanır.
Belediye meclis üyelerinin görevlerine ait yasal dayanak İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur. İçişleri Bakanlığı Belediye Çalışma Yönetmeliği, 3 Temmuz 2005 tarihi itibariyle kabul  edilen ve 13 Temmuz 2005 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine dayanılarak çıkartılmıştır. Bu yönetmelik belediye meclisinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. 

VİZYON Eğitim ve Danışmanlık Derneği olarak; ülkemizdeki gelişen ve değişen mevzuatları yakından takip ederek,  değişen süreç ve gelişmelerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla  donanımlı hizmet, alanında uzman ve etkin bir kadro ile  27 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya / Crystal Paraiso Verde Resort & SPA’da Belediye Meclis Üyelerinin görev, yetki ve sorumluklarına yönelik Belediye Meclis Üyeleri Bilgilendirme eğitim semineri programı oluşturulmuştur.

Siz değerli idarecilerimizi aramızda görmekten onur duyar, katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

Eğitim Konuları

Belediye Meclis Üyelerine Yönelik Belediye Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri

 • Belediye Meclisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 • Belediye Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 • Belediye Başkan Yardımcıları veya Genel Sekreterlerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları 
 • Belediye Başkanının ve Belediye Encümenin Ceza Yetkileri 
 • Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Faaliyet Raporu 
 • Belediye Başkanlığına Vekalet 
 • Belediye Meclis Çalışma Usul ve Esasları 
 • Belediyenin Görev, Yetki ve İmtiyazları 
 • Belediye Meclisi ,Belediye Encümeni 
 • Belediye Başkanı 
 • Belediye Meclisi Nasıl Çalışır 
 • Meclis Toplantıları 
 • Toplantı Çeşitleri, İlk Toplantı 
 • Olağan Toplantılar ,Olağanüstü Toplantılar 
 • Toplantı Yeri ,Toplantı Gündemi, Toplantı Süreci 
 • Başkanlık Divanı
 • Mecliste Karar Alma Süreci 
 • Karar Yeter Sayısı 
 • Oylama Usulleri 
 • Karar Çeşitleri, Karar Yazımı 
 • Meclis Kararların Kesinleşmesi 
 • Meclis Komisyonları 
 • İhtisas Komisyonları ,Denetim Komisyonu 
 • Meclisin Feshi, Meclisin Üyeliğinin Sona Ermesi 
 • Gelir ve Gider Yönetimi 
 • Bütçe Süreci 
 • Etkin Belediye Meclis Üyeliği İçin Tavsiyeler
 • Meclis Üyeleri İçin Yararlı Temel Konu ve Kavramlar 
 • Meclis ve Encümen Üyelerinin Özlük Hakları 
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu (Özet) 
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Özet)

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR ŞU ŞEKİLDEDİR

Belediye meclis üyeleri tarafından aşağıda sorulan tüm soruların cevapları bu eğitimde işlenecektir.

 • Belediye Meclis Üyelerinin Görevleri Nelerdir?
 • Belediye Meclis Üyeleri Belediyede Görev Alabilirler mi?
 • Belediye Meclis Üyeleri Mal Bildirimi
 • Belediye Meclis Üyeleri Taşıma Ruhsatı Alabilir mi?
 • Belediye Meclis Üyelerinin Yetkileri Nelerdir?
 • Belediye Meclis Üyeliğinin Avantajları Nelerdir?
 • Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Olabilir mi?
 • Belediye Meclis Üyesi Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?
 • Belediye Meclis Üyesi İhaleye Girebilir mi?
 • Belediye meclis üyelerinin imkânları nelerdir?
 • Belediye Meclis Üyesi Oturum Ücretleri
 • Belediye Meclis Üyesi Sosyal Hakları
 • Belediye Meclis Üyelerinin Yasakları
 • Belediye Meclis Üyelerine Ödenen Vekalat Ücreti
 • Belediye Meclis Üyeleri Komisyon Ücretleri

Ücretler

Tarih Açıklama
Çift Kişilik Oda Kişi Başı 1.100 TL + KDV
Tek Kişilik Oda Kişi Başı 1.350 TL + KDV
Misafir Katılımcı 800 TL
Çocuk
1. Çocuk 0-11,99   2. Çocuk 0-1,99  Ücretsiz

''Tek kişilik katılım yapılan ödemelerde eş için geçerlidir.'' 

Seminer Takvimi 

Tarih Saat Açıklama
27 Nisan 14.00 Otele Giriş ve Yerleşme
28 Nisan 09.30 - 17.30 Belediye Meclisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları
29 Nisan 09.30 - 17.30 Belediye Meclisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
30 Nisan 12.00 Otelden Çıkış ve Transfer

Eğitmenlerimiz

İnşaat Mühendisi - E. Belediye Başkanı

Seminere Kayıt İşlemi

Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, Seminer ücretinin ilgili hesaba yatırılması, Seminer ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun ve Başvuru Formunun 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Seminere Katılabilmek İçin

 1. Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneğinin TC Halk Bankası Antalya Kepez Şubesindeki IBAN: TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34 no.lu hesabına havalenin yapılmış olması gerekmektedir.
 2. Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.
 3. Programa katılacak olan kişinin ekte yer alan Başvuru Formuna işlenerek (iki kişilik odada kalacakların, birlikte kalacakları kişileri belirterek), banka dekontuyla  birlikte (0850)   811   2016   no.lu   faksımıza  fakslanması veya bilgi@vizyonder.org.tr adresine mail yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
 4. Seminerin yapılacağı Otelde rezerve edilen odaların sınırlı olması nedeniyle, başvurularda son günün beklenmemesi, son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurularda ise önceden VİZYONDER ile irtibata geçilmesi, teyit alındıktan sonra başvuru işleminin  gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Not: Eğitim seminerine katılacak belediye meclis üyelerinin yolluk ve seminere katılım hizmet bedeli bağlı olduğu belediyenin 03.5 hizmet alımları ekonomik kodundan karşılanmalıdır. İlgili meclis üyelerinin özel kalem birimi veya yazı işleri birim yetkililerine konu aktarıldığı taktirde gerekli yönlendirmeler ilgili yetkililer tarafından yapılacaktır. Derneğimize gelen yoğun soru talepleri üzerine bu açıklama yapılma gereği duyulmuştur. 

Seminer Giderleri Nasıl Ödenecek

4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödemesi mümkündür. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, anılan Otel’de söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz. Seminerlere Katılımlarda Mevzuata Aykırılık Taşımadığına Dair Sayıştay Kararı ve Kamu Personellerinin seminere katılmasında kamu hizmetlerine ilişkin olduğuna dair sayıştay kararları (Güncel 2018 tarihli) için bizimle iletişime geçiniz.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Ultra Her Şey Dahil Konseptte Konaklama, Transfer, Katılım  Belgesi,  Kalem,  Bloknot,  Dosya, Eğitmenlerimiz tarafından CD ortamında hazırlanmış Seminer Ders Notları, Eğitim aralarında alınan kahve, pasta vs. yiyecek içecek dahildir. 

Neden Katılmalısınız?

 • Görev, yetki ve sorumluluklarınızı öğrenin, mecliste söz sahibi olun.
 • Herkesten bir adım daha önde olun.
 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek, Mühürlü "Katılım Belgenizi" CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İşinizle ilgili gelişmeleri ve beklentileri yakından takip edin ve mevzuata tam uyum sağlayın.
 • Kurumunuz ve siz hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalmayın.

Kimler Katılabilir?

Yeni seçilen belediye meclis üyeleri, meclis başkanları, büyükşehir belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri, encümen üyeleri, belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri eğitim seminerine katılabilirler.

Damga Vergisi:

Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Belediye Meclis Üyeleri Gezi Programları

Belediye Meclis Üyelerine Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışı İnceleme ve Araştırma Amaçlı Gezi Programlarımız İçin Tıklayınız

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.