Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

01 - 05 Mayıs 2019 Stratejik Planlama ve E-İhale Eğitim Semineri

01/05/2019 - 05/05/2019
Crystal Paraiso Verde Resort & SPA 5* - Belek / Antalya

Eğitim Konuları

Süreç odaklı stratejik plan hazırlayarak kurumu amaç ve hedefleri aracılığı ile vizyonuna taşımak ve Kurumun sahip olduğu değerler ve faaliyet alanı çerçevesinde kısa ve uzun dönem strateji geliştirme kapasitesini artırmak eğitimin temel amacıdır. Bu temel amacın yanında stratejik plan ile performans programını, bütçelemeyi, bütçe uygulamasını ve faaliyet raporu ile izleme ve değerlendirmeyi bütünleştiren bir model olarak eğitim verilecektir.

Stratejik Planlama Eğitimi

 1. Kurumun Tanımlama Araçları (Misyon, Vizyon ve Değerler)
 2. Strateji Arka planı Oluşturma
  • Sorun Analizi ve Sorun Tanımlama
  • Süreç Aktörleri Tanımlama
 3. Strateji Kavramı ve Kurumsal Anlamlandırma
  • Strateji Oluşturma
  • Stratejik Analiz ve Değerlendirme
 4. Süreç Haritalama
  • Haritalama Modelleri
  • Eylem Temelli Haritalama
  • Toplumsal Etki ve Toplumsal Destek Haritalaması
  • Süreç Haritalama Teknikleri
 5. Stratejik Planlama
  • Planlama ve Stratejik Planlama Nedir?
  • Adım Adım Stratejik Planlama
  • Yasal Yükümlülükler Analizi
  • GZFT Analizi
  • Üst Dokümanlar Analizi
  • Stratejik Planlamada Haritalama Kullanımı
  • Planlama Örnekleri
 6. Arama Konferansı, Atölye Çalışması ve Anket Çalışması Yapma Teknikleri
 7. Kurumsal Stratejik Plan
  • Stratejik Planın Temel Unsurları
  • Planın Sahip Olması Gereken Analiz Seviyesi
  • Stratejik Planlamada Kullanılan Yöntemler
  • Planlamanın Somut Çıktıları 
 8. Stratejik Yönetim
  • Stratejik planlama ve performans programı
  • Stratejik planlama ve bütçeleme
  • Stratejik planlama ve bütçe uygulaması
  • Stratejik planlama ve faaliyet raporu
 9. İzleme ve Değerlendirme
 10. Stratejik planlama ile ilgili Sayıştay Bulguları ve bunların giderilmesi

Faaliyet Raporu Hazırlama

 •  Uygulamalı Performans Denetimi ile Uyumlu Faaliyet Raporunun Hazırlanması
 •  Faaliyet Raporu Yönetmeliği
 •  Performansa Yönelik Bilgilerin Toparlanması ve Dizaynı
 •  Faaliyet Raporunun Yönetime Sunulması
 •  Raporlama İlkeleri
 •  Faaliyet Raporu Genelgesinin ve Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberinin Yayımlanması
 •  Sunulan Hizmetlerin Toparlanması ve Dizayn Edilmesi
 •  İdari ve Mali Bilgilerin Toparlanması ve Dizaynı
 •  Birim ve İdare Faaliyet Raporunda Yer Alması Gereken Hususlar
 •  Faaliyet Raporlarının Şekli

Elektronik İhale Eğitimi

Düzenlemelerle, başta 1 Temmuz 2016 tarihinden bu yana uygulanan tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanımının arttırılması olmak üzere Elektronik İhale’nin devreye alınması, ihalelerde e-eksiltmenin yapılabilmesi, yeterlik sistemi üzerinden e-ihale yapılabilmesi gibi elektronik ihale uygulamaları konusunda getirilen yeniliklerin neler olduğu, söz konusu Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ile elektronik ihale nasıl yapılabileceği ile ilgili olarak; aşağıda belirtilen başlıklarda yapılacak eğitim ile katılımcılara anlatılacaktır.

 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği hangi ihalelerde uygulanacaktır?
 • E-Anahtar, e-Teklif, Platform Sorumlusu, Kullanıcı, Zaman Damgası ne demektir?
 • Elektronik İhalelerde uyulması zorunlu hususlar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde bildirim ve tebligatların esasları nelerdir ve nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde idareler ve ihalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’da kaydı olmalı mıdır?
 • Elektronik İhalelerde yaklaşık maliyet nasıl hazırlanır, yaklaşık maliyet hazırlanırken nelere dikkat edilir?
 • Elektronik İhalelerde ihtiyaç raporu nasıl hazırlanır ve ihtiyaç raporu hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?
 • Elektronik İhalelerde ihale kaydı ve İKN alınmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde nasıl doküman hazırlanır?
 • Elektronik İhalelerde idari şartname, ön yeterlilik şartnamesi, sözleşme tasarısı ve çerçeve anlaşma tasarısında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde teknik şartnameler hazırlanırken nelere dikkat edilmeli ve sisteme yüklenmesi sırasında nelere dikkat edilmelidir?
 • Elektronik İhalelerde ihale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları nasıl yapılmalıdır ve Elektronik İhalelerde her bir ihale üyesine yapılması gereken tanımlamalar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde ilanlar da dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde dokümanın görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde dokümanda değişiklik veya açıklama yapılması nasıl olmalıdır?
 • Elektronik İhalelerde başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde e-tekliflerin hazırlanması ve sunulması nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belgeler nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde geçici teminatlar nasıl kontrol edilir?
 • Elektronik İhalelerde ihale saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce ihalenin iptal edilmesi nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde e-tekliflerin değerlendirilmesi nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde ihalenin sonuçlandırılması nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde çerçeve anlaşma işlemleri nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde münferit sözleşme işlemleri nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ne yapılmalıdır?
 • Elektronik İhalelerde uygulanmayacak hükümler nelerdir?

Eğitmenlerimiz

İnşaat Mühendisi ,E. Belediye Başkanı
Eğitim Uzmanı, Kurumsallaşma Uzmanı, SMMM, Uzman Kalite Tetkikçisi

Ücretler

  4 GECE - 5 GÜNDÜZ 3 GECE - 4 GÜNDÜZ   2 GECE - 3 GÜNDÜZ  
Tek Kişilik Katılım 1.800 TL + KDV 1.540 TL + KDV 1.280 TL + KDV
Çift Kişilik Katılım Kişi Başı 1.450 TL + KDV 1.275 TL + KDV 1.100 TL + KDV
Misafir Ücreti *600 TL  *500 TL *400 TL 
Çocuk 1.Çocuk 0-11,99 Yaş    2.Çocuk 0-1,99 Yaş    Ücretsizdir

''Tek kişilik katılım yapılan ödemelerde eş için geçerlidir.''

Seminer Takvimi

Tarih Saat Açıklama
01 Mayıs  14.00  Otele Giriş ve Yerleşme
02 Mayıs 09.30 - 17.30 Stratejik Planlama Eğitimi 
03 Mayıs 09.30 - 17.30 Faaliyet Raporu Hazırlama
04 Mayıs 09.30 - 17.30 Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme Eğitimi
05 Mayıs 12.00 Otelden Çıkış ve Transfer

Seminere Katılabilmek İçin

Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, Seminer ücretinin ilgili hesaba yatırılması, Seminer ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun ve Başvuru Formunun 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Ödeme Bilgileri

Banka      : Halk Bankası
Şube        : Kepez Şubesi(0508)
IBAN        : TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34

Seminer Giderleri Nasıl Ödenecek

4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödemesi mümkündür. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, anılan Otel’de söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz.

Damga Vergisi

Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Ultra Her Şey Dahil Konseptte Konaklama, Transfer, Eğitim , Katılım  Belgesi,  Kalem,  Bloknot,  Dosya, Eğitmenlerimiz Tarafından CD ortamında hazırlanmış Seminer Ders Notları, Eğitim aralarında alınan kahve, pasta vs. yiyecek dahildir.

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Yetkili Acentamız

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.