Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

12-17 Nisan 2019 Ücretsiz Uygulamalı Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama ve Elektronik İhale Yönetmeliği Eğitimi

12/04/2019 - 17/04/2019
Transatlantik Hotel & SPA 5* - Kemer / Antalya

''Eğitimler Ücretsizdir''

Eğitim Konuları

Uygulamalı Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Eğitimi

Bu eğitimin amacı; evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin ve ücretlerinin saptanması konusunda yol göstermektir. Tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenmesi konusunda detaylı, adım adım rehberlik yaparak tarifelendirme işlemlerinin yasal çerçevesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

“Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik,  Belediyelerin tarifelerini tam maliyet esasına göre toplam sistem maliyeti üzerinden belirlemelerini gerektirmektedir.”

Bu eğitim, maliyetin dağıtımı prensibi, alternatif tarife yapıları ve türleri arasında yapılabilecek seçimler gibi konuların yanı sıra kabul edilebilir maliyetler, maliyetlerin sınıflandırılması, sistemin sürdürülebilmesini sağlayan özkaynak getirisi gibi kavramlar için de bir rehber olacaktır.

Bu eğitimde maliyet hesaplamaları örnekler ile açıklanacak olup,  bu maliyetlerin atık üreticisi gruplarına yansıtılması detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Eğitim sonunda, eğitime katılan her bir idare tarife raporunun mevzuatın gerektirdiği gibi ''Kirleten Öder ve Tam Maliyet'' sistemine uygun ve adil bir maliyet dağıtımını esas alarak bir rapor hazırlamayı öğrenmiş olacaktır.

 • Tarife Hesaplama İlkeleri
 • Hizmet Kapsamı
 • Tam Maliyet Hesabı
 • Maliyetlerin Hesaplanma Yöntemleri
 • Maliyetlerin İlgili Gruplara Dağıtılması
 • Tarifelerin Belirlenmesi
 • Tarife Kontrol ve Onay Süreci
 • Faturalama ve Muhasebeleştirme
 • Maliyetlerin Uygulamalı Olarak Hesaplanması ve Dağıtılması
 • Maliyetlerin Konut ve Konu Dışı Yerlere Göre Hesaplanması
 • Raporunun Oluşturulması
 • Gelir Artırıcı Çalışmalar
 • Kurum Envanterinin Oluşturulması
 • Sürdürülebilir Atık Yönetimi

 

Elektronik İhale Uygulama Eğitimi

İhale mevzuatında yapılan önemli değişiklikler neticesinde; Yapım, Hizmet, Mal Alım, Danışmanlık, Çerçeve Anlaşmalar ve Elektronik İhale yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanımının arttırılması, e-ihalenin devreye alınması, İhalelerde e-eksiltmenin yapılabilmesi, Yeterlik sistemi üzerinden e-ihale yapılabilmesi gibi elektronik ihale uygulamaları konusunda birçok yenilik getirilmiştir. 19.06.2018 Tarihli ve 30453 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişiklikleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerin kısmen veya tamamen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik önemli düzenlemeler yapıldı. Elektronik İhale Uygulama eğitimi ile katılımcılara e-ihale yönetmeliği anlatılarak ve sistemin nasıl kullanılması gerektiği gösterilecektir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Eğitimi 

 • Kamu İhale Hukuku
 • E-İhale Uygulaması
 • Doğrudan Temin Uygulamalarında Doğru Bilenen Yanlışlar, Yanlış Bilinen Doğrular
 • Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku (4735 kanun uygulaması, kamu ihalelerinde borçlar kanuna giden durumlar, kamu ihale sözleşmelerinin yürütülmesi süreç bazlı, muayene ve kamu kabul, kesin hesap )
 • İhale Suçlarının Unsurları anlatılacaktır.

Ücretler

  6 GÜN
Çift Kişilik Konaklama Kişi Başı Günlük  97 TL + %8 KDV
Tek Kişilik Konaklama Günlük +50 TL fiyat farkı ile
Misafir & Çocuk  Misafir ve çocuk konaklama ücretleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Transfer Tek yön kişi başı transfer ücreti 30 TL’dir.Transfer taleplerinin başvuru ile birlikte yapılması gerekmektedir. 

''Yeterli katılım olmadığı durumlarda eğitim ertelenebilir ya da iptal edilebilir.''

Seminer Takvimi 

Tarih Saat Açıklama
12 Nisan 14.00 Otele Giriş ve Yerleşme
13 Nisan 09.30 - 17.30 Elektronik İhale Uygulama Eğitimi
14 Nisan 09.30 - 17.30 4734 - 4735 Sayılı Kamu İhale ve Sözleşmeleri Kanunları Eğitimi
15 Nisan 09.30 - 17.30 Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama
16 Nisan 09.30 - 17.30 Uygulamalı Tarife Hesaplama ve Rapor Hazırlama
17 Nisan 12.00 Otelden Çıkış ve Transfer

Eğitmenlerimiz

Vizyonder Uzman Eğitmen Kadrosu / Atık Yönetim Uzmanı / Elektronik İhale, Kamu İhale Uzmanı

Seminere Katılabilmek İçin

 1. Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneğinin TC Halk Bankası Antalya Kepez Şubesindeki IBAN: TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34 no.lu hesabına havalenin yapılmış olması gerekmektedir.
 2. Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.
 3. Programa katılacak olan kişinin ekte yer alan Başvuru Formuna işlenerek (iki kişilik odada kalacakların, birlikte kalacakları kişileri belirterek), banka dekontuyla  birlikte (0850)   811   2016   no.lu   faksımıza  fakslanması veya bilgi@vizyonder.org.tr adresine mail yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
 4. Seminerin yapılacağı Otelde rezerve edilen odaların sınırlı olması nedeniyle, başvurularda son günün beklenmemesi, son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurularda ise önceden VİZYONDER ile irtibata geçilmesi, teyit alındıktan sonra başvuru işleminin  gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Seminer Giderleri Nasıl Ödenecek

4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödemesi mümkündür. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, anılan Otel’de söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz. Seminerlere Katılımlarda Mevzuata Aykırılık Taşımadığına Dair Sayıştay Kararı ve Kamu Personellerinin seminere katılmasında kamu hizmetlerine ilişkin olduğuna dair sayıştay kararları (Güncel 2018 tarihli) için bizimle iletişime geçiniz.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Alkolsüz Her Şey Dahil Konseptte Konaklama, Katılım  Belgesi,  Kalem,  Bloknot,  Dosya, Eğitmenlerimiz tarafından CD ortamında hazırlanmış Seminer Ders Notları, eğitim aralarında alınan kahve, pasta vs. yiyecek ,içecek dahildir. 

Neden Katılmalısınız?

 • Herkesten bir adım daha önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.
 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek, Mühürlü "Katılım Belgenizi" CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İşinizle ilgili gelişmeleri ve beklentileri yakından takip edin ve mevzuata tam uyum sağlayın.
 • Kurumunuz ve siz hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalmayın.

Kimler Katılabilir?

Genel ve yerel yönetim kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yöneticileri ve görevlileri katılabilir..

Bu Eğitim Katılımcılara Ne Sağlar?

Mevzuatın getirdiği yeniliklere uyum sağlanması, Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması başlıca faydalarındandır. Eğitimin sonunda yukarı da belirtilen konulara cevap alınmış olacaktır.

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.