Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

06-10 Mart 2019 Elektronik İhale Kamu İhale ve Sayıştay Denetimine Hazırlık Eğitimi

06/03/2019 - 10/03/2019
Innvista Hotel 5* - Belek / ANTALYA
Yıldız Yıldız Yıldız
Konusunda Duayen
Üç Uzman ile Eğitim
Ücretsiz
"Sayıştay Denetimine Hazırlık"
Kitabı
20 Adet Kitap Alımında
Seminere Ücretsiz Katılım

Ülkemizdeki gelişen ve değişen mevzuatları yakından takip ederek, değişen süreç ve gelişmelerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla  kamu kurum ve kuruluşlarına standart üstü yaklaşımla, donanımlı hizmet, alanında uzman ve etkin  bir kadro ile hizmet vermekteyiz. Aşağıda yer alan kamu idareleri açısından büyük önem arz eden konularda Uzman Eğitimcilerimiz ile Çalıştay oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen Çalıştay neticesinde eğitim programı düzenlenmiştir. 

Katılımlarınızı bekler, saygılarımızı sunarız.

Eğitmenler

 • Abdurrahman ACAR (E. 4. Sayıştay Daire Başkanı)
 • Nurdoğan ÜNAL (Kamu İç Denetçisi, Yazar, SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı)
 • Mehmet Ali CANDAN (Eğitim Uzmanı, Kurumsallaşma Uzmanı,SMMM, Uzman Kalite Tetkikçisi)

Eğitim Konuları

 • Elektronik İhale Uygulama Eğitimi 
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kan. ve 4735 Sayılı Kamu İhale Söz. Kan. Eğitimi
 • Sayıştay Denetimine Hazırlık Eğitimi

Elektronik İhale Uygulama Eğitimi

İhale mevzuatında yapılan önemli değişiklikler neticesinde; Yapım, Hizmet, Mal Alım, Danışmanlık, Çerçeve Anlaşmalar ve Elektronik İhale yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanımının arttırılması, e-ihalenin devreye alınması, İhalelerde e-eksiltmenin yapılabilmesi, Yeterlik sistemi üzerinden e-ihale yapılabilmesi gibi elektronik ihale uygulamaları konusunda bir çok yenilik getirilmiştir. 19.06.2018 Tarihli ve 30453 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişiklikleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerin kısmen veya tamamen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik önemli düzenlemeler yapıldı. Elektronik İhale Uygulama eğitimi ile katılımcılara e-ihale yönetmeliği anlatılarak ve sistemin nasıl kullanılması gerektiği gösterilecektir

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Eğitimi 

 • Kamu İhale Hukuku
 • E-İhale Uygulaması
 • Doğrudan Temin Uygulamalarında Doğru Bilenen Yanlışlar, Yanlış Bilinen Doğrular
 • Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku (4735 kanun uygulaması, kamu ihalelerinde borçlar kanuna giden durumlar, kamu ihale sözleşmelerinin yürütülmesi süreç bazlı, muayene ve kamu kabul, kesin hesap )
 • İhale Suçlarının Unsurları anlatılacaktır.

Sayıştay Denetimine Hazırlık Eğitimi

Eğitim sonunda Katılımcıların İsmine Özel Yazar Nurdoğan Ünal tarafından İmzalı Sayıştay Denetimine Hazırlık Kitabı Hediye edilecektir.

Kamu idarelerinde denetim, raporlama ve hesap yargılaması görevini yürüten Sayıştay’ın denetim alanı 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle çok daha genişlemiş 

ve denetime tabi idare ve kamu görevlisi sayısı da artmıştır.

Sayıştay denetimleri ve sonucunda düzenlenen raporların kamuoyu ile paylaşılması sonrası toplumda yer alan bütün katmanlar kamu idarelerinin karar, iş ve eylemleri hakkında tespit edilen hususlarla ilgili olarak bilgilenmektedir. Kamu idareleri ile çalışanların konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmadıkları ve denetime yeterince hazırlanamadıkları görülmüştür. Yazılı ve görsel medyanın yanında sosyal medya da yankı bulan denetim sonuçları ve eleştirel içerikli bulgular denetlenen kamu idaresi ve kamu görevlilerinin imaj ve itibarını olumsuz etkileyebilmekte, hatta bütün bulgu konusu işlemler bazı kesimlerce yolsuzluk yapılmış algısı yaratacak şekilde kullanılmaktadır.

Sayıştay denetimi kamu idareleri açısından kaçınılmaz olduğuna göre kamu idarelerinin de Sayıştay denetime hazırlanması ve denetim, raporlanması, hesap yargılaması konusunda bilgi sahibi olmasında büyük yarar görülmektedir.

Özellikle Harcama Yetkilileri, Gerçekleştirme Görevlileri, İhale Yetkilileri ve Kamuda Ödeme sürecinin herhangi bir yerinde imzası bulunan herkesin ilgili eğitimimiz ile Sayıştay denetimine hazırlanması amaçlanmaktadır.

Ücretler

  3 GECE 4 GECE
Tek Kişilik Katılım 1.400 TL + KDV 1.650 TL + KDV
Çift Kişilik Katılım Kişi Başı 1.200 TL + KDV 1.375 TL + KDV
Misafir Ücreti 750 TL* 900 TL*
Tek kişilik odada katılım yapılan ödemelerde eş için geçerlidir. Misafir katılımcılara kitap verilmemektedir.
1.Çocuk  0-12,99 yaş ücretsizdir
 

❝20 Adet Kitap Alımında Kurumdan Bir Kişi 4 Gece Konaklama  Seçeneği İle Seminere Ücretsiz Katılım Hakkı Kazanır.❞

Not:
Piyasa değeri 175 TL olan bu kitap, 20 Adet toplu alımlar için, toplu alım birim fiyatı 140 TL. üzerinden hesaplanacaktır. ‘’3065 Sayılı Kanun’un 13/n maddesi uyarınca KDV’den istisnadır.’’ Kitabın Tek Satış, Dağıtım ve Pazarlama Yetkisi; 925 050 5064 Vergi Numaralı Vizyonder Yayınları Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneği İktisadi İşletmesi’ne aittir. Tek Kaynak Formu için tıklayınız.

Seminer Takvimi 

Tarih Saat Açıklama
06 Mart 2019 Çarşamba 14.00 - 19.00 14:00 ve Sonrası Otele Giriş ve Yerleşme
07 Mart 2019 Perşembe 09.30 - 17.00 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
08 Mart 2019 Cuma 09.30 - 17.00 Elektronik İhale Yönetmeliği Uygulamaları
09 Mart 2019 Cumartesi 09.30 - 17.00 Sayıştay Denetimine Hazırlık / Sertifika ve Kapanış Töreni
10 Mart 2019 Pazar 12.00 Otelden Çıkış ve Transfer

Seminere Katılabilmek İçin

 1. Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneğinin TC Halk Bankası Antalya Kepez Şubesindeki IBAN: TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34 no.lu hesabına havalenin yapılmış olması gerekmektedir.
 2. Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.
 3. Programa katılacak olan kişinin ekte yer alan Başvuru Formuna işlenerek (iki kişilik odada kalacakların, birlikte kalacakları kişileri belirterek), banka dekontuyla  birlikte (0850)   811   2016   no.lu   faksımıza  fakslanması veya bilgi@vizyonder.org.tradresine mail yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
 4. Seminerin yapılacağı Otelde rezerve edilen odaların sınırlı olması nedeniyle, başvurularda son günün beklenmemesi, son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurularda ise önceden VİZYONDER ile irtibata geçilmesi, teyit alındıktan sonra başvuru işleminin  gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Seminer Giderleri Nasıl Ödenecek

Seminer Bedeli Olarak Katılımlarda;

4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödemesi mümkündür. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, anılan Otel’de söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz. Seminerlere Katılımlarda Mevzuata Aykırılık Taşımadığına Dair Sayıştay Kararı ve Kamu Personellerinin seminere katılmasında kamu hizmetlerine ilişkin olduğuna dair sayıştay kararları (Güncel 2018 tarihli) için bizimle iletişime geçiniz.

Kitap Bedeli Olarak Katılımlarda;

Ayrıca kitap alımı yapan idarelerimiz Doğrudan Temin 22/b yönetimine göre Tek Kaynak Formu düzenleyerek eğitime ücretsiz katılabilirler. Kitap alımlarında Derneğimiz KDV'den muaf tutulmuştur.  Tek Yetkililik Belgesine buradan ulaşabilirsiniz. 

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Her Şey dahil sisteminde 4 Gece 5 Gündüz Konaklama, Transfer, Eğitim, Kitap (Piyasa Satış Değeri 175 TL. olan ve  Katılımcı İsmine Özel Yazar  Tarafından İmzalı Sayıştay Denetimine Hazırlık Kitabı) , Katılım  Belgesi,  Kalem,  Bloknot,  Dosya, Eğitmenlerimiz Tarafından CD ortamında hazırlanmış Seminer Ders Notları, Eğitim aralarında alınan kahve, pasta vs. yiyecek dahildir.

Neden Katılmalısınız?

 • Herkesten bir adım daha önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.
 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek, Mühürlü "Katılım Belgenizi" CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İşinizle ilgili gelişmeleri ve beklentileri yakından takip edin ve mevzuata tam uyum sağlayın.
 • Kurumunuz ve siz hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalmayın.

Kimler Katılabilir?

Genel ve yerel yönetim kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili görevlileri, yöneticileri, harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, ihale komisyon üyeleri, muayene ve kabul komisyonu ile kontrol teşkilatı görevlileri, mali hizmetler birimlerinde görev yapanlar ile Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler, Yerel Yönetimler, Belediye Başkanları, Genel Sekreterler, İl Genel Meclisi Başkan ve Üyeleri, İl Özel İdareleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Başkanları, Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Zabıta Müdürleri ve İlgili Personelleri, KİT’ler, Araştırmacılar, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Üst Yöneticiler, İdari ve Mali İşler Daire Başkanları ve Yardımcıları, Satın Alma Müdür ve Yardımcıları, Mutemetler, İç Denetçiler, Bütçe ve Muhasebe İşlemlerini yürüten Personel ve İlgili tüm Personel, Hukuk Müşavirleri ve Personelleri, Sulama birlikleri ve Belediye Şirketi personelleri katılabilir.

Bu Eğitim Katılımcılara Ne Sağlar?

Mevzuatın getirdiği yeniliklere uyum sağlanması, Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması başlıca faydalarındandır. Bu eğitimle İdarelerin satın alma işlemleri mevzuata uygun şekilde yapılmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca Sayıştay denetimine hazırlık için çok önemli bir eğitimdir. Eğitimin sonunda yukarı da belirtilen konulara cevap alınmış olacaktır.

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.