Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

09 - 13 Ocak 2019 Elektronik İhale ve Kamu İhale Kanunu Eğitim Semineri

09/01/2019 - 13/01/2019
Sensitive Premium Resort & SPA 5* - Belek / ANTALYA

VİZYONDER Eğitim ve Danışmanlık Derneği olarak; İhale mevzuatında yapılan önemli değişiklikler neticesinde; Yapım, Hizmet, Mal Alım, Danışmanlık, Çerçeve Anlaşmalar ve Elektronik İhale yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanımının arttırılması, E-ihale'nin devreye alınması, İhalelerde e-eksiltmenin yapılabilmesi, Yeterlik sistemi üzerinden E-ihale yapılabilmesi gibi elektronik ihale uygulamaları konusunda bir çok yenilik getirilmiştir.

Bu yenilikler neticesinde ; Kamu Yönetici ve Görevlilerinin konuya ilişkin mevcut bilgilerini daha da pekiştirmek ve uygulamaya yönelik adımlar, kamu ihale kanununda önem arz eden konular ve son gün iş ve özel hayatımızın en önemli parçası olan motivasyon ile öğrenirken eğleneceğimiz seminer programımız 09 - 13 Ocak 2019 tarihleri arasında Sensitive Premium Resort & SPA 5* - Belek / ANTALYA'da gerçekleşecektir. Katılımlılarınızı bekler, Saygılarımızı sunarız

Eğitim Konuları

E-İHALE

Düzenlemelerle, başta 1 Temmuz 2016 tarihinden bu yana uygulanan tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanımının arttırılması olmak üzere E İhalelerin devreye alınması, Geçerli teklif sahibi isteklilerin ilk fiyat tekliflerinden daha düşük fiyatlar ile yeniden yarışabilmelerine imkan tanıyan elektronik eksiltme uygulaması 01.11.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Açık ihale usulü ile yapılan yapım, hizmet alım ve mal alım ihaleleri ile 21/f maddesine göre pazarlık usulü ile yapılan hizmet alımı ve mal alımı ihalelerinin e-ihale yoluyla yapılabilmesine imkan tanıyan elektronik ihale uygulaması 02.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Elektronik ihale uygulamaları konusunda getirilen yeniliklerin neler olduğu, söz konusu Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ile elektronik ihale nasıl yapılabileceği ile ilgili olarak; aşağıda belirtilen başlıklarda yapılacak eğitim ile katılımcılara  anlatılacaktır.

 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği hangi ihalelerde uygulanacaktır?
 • E-Anahtar, e-Teklif, Platform Sorumlusu, Kullanıcı, Zaman Damgası ne demektir?
 • E ihalelerde uyulması zorunlu hususlar nelerdir?
 • E ihalelerde bildirim ve tebligatların esasları nelerdir ve nasıl yapılır?
 • E ihalelerde idareler ve ihalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’da kaydı  olmalı mıdır?
 • E ihalelerde yaklaşık maliyet nasıl hazırlanır, yaklaşık maliyet hazırlanırken nelere dikkat edilir?
 • E ihalelerde ihtiyaç raporu nasıl hazırlanır ve ihtiyaç raporu hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?
 • E ihalelerde ihale kaydı ve İKN alınmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • E ihalelerde nasıl doküman hazırlanır?
 • E ihalelerde idari şartname, ön yeterlilik şartnamesi, sözleşme tasarısı ve çerçeve anlaşma tasarısında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • E ihalelerde teknik şartnameler hazırlanırken nelere dikkat edilmeli ve sisteme yüklenmesi sırasında nelere dikkat edilmelidir?
 • Elektronik İhalelerde ihale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları nasıl yapılmalıdır ve Elektronik İhalelerde her bir ihale üyesine yapılması gereken tanımlamalar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde ilanlar da dikkat edilecek hususlar  nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde dokümanın görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde dokümanda değişiklik veya açıklama yapılması nasıl olmalıdır?
 • Elektronik İhalelerde başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde e-tekliflerin hazırlanması ve sunulması nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belgeler nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde geçici teminatlar nasıl kontrol edilir?
 • Elektronik İhalelerde ihale saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce ihalenin iptal edilmesi nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde e-tekliflerin değerlendirilmesi nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde ihalenin sonuçlandırılması nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde çerçeve anlaşma işlemleri nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde münferit sözleşme işlemleri nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ne yapılmalıdır?
 • Elektronik İhalelerde uygulanmayacak hükümler nelerdir?

 

TÜM YÖNLERİ İLE KAMU İHALE SATIN ALMA HUKUKU

 • Kamu İhale Hukuku
 • E-ihale Uygulaması
 • Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku (4735 kanun uygulaması, kamu ihalelerinde borçlar kanuna giden durumlar, kamu ihale sözleşmelerinin yürütülmesi süreç bazlı, muayene ve   kamu kabul, kesin hesap)
 • Doğrudan Temin Uygulamalarında Doğru Bilenen Yanlışlar, Yanlış Bilinen Doğrular
 • İhale Suçlarının Unsurları 

 

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

İnanç ve başarının hikayesi...

Pek çok insanın kafasında bir amaç vardır, fakat o amaca ulaşmak için hedef belirlemezler. Neden? Zihinlerindeki yanlış inançlar, başarısızlık korkusu yüzünden. Aslında, başarı ve inanç çok iyi dostlardır. Başarı her daim inanç ile birlikte gezmektedir.  İnancın üstün güçleri vardır ve yapma gücünü harekete geçirir. Başarı ne zaman gelecek için endişe etse inancın ona ilham vermesiyle hayaller yeniden ete kemiğe bürünür. Belki de başarının, inancı bu kadar çok sevmesi hiç de tesadüf değildir. Her ikisi de bilirler ki her zaman iki ses vardır gaipten gelen birisi felaket tellallığı yapar ve olumsuzu davet eder, diğeri iyi şeyler fısıldar ve olumluyu telkin eder. Peki siz hangi alemde yaşıyorsunuz ve hangi sese kulak veriyorsunuz ? Hedefinize yol alırken defalarca bu sesleri duyuyor olabilirsiniz. Mükemmel fırsatlar kapınızı çalana kadar beklemeyin. Bir an önce kendinizi Harekete geçirin…

Seminer Takvimi 

Tarih Saat Açıklama
09 Ocak 2019 Çarşamba 14.00 - 19.00 14:00 ve Sonrası Otele Giriş ve Yerleşme
10 Ocak 2019 Perşembe 09.30 - 12.30 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
10 Ocak 2019 Perşembe 12.30 - 14.00 Öğle Arası
10 Ocak 2019 Perşembe 14.00 - 17.00 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
11 Ocak 2019 Cuma 09.30 - 12.30 Elektronik İhale Uygulamaları
11 Ocak 2019 Cuma 12.30 - 14.00 Öğle Arası
11 Ocak 2019 Cuma 14.00 - 17.00 Elektronik İhale Uygulamaları
12 Ocak 2019 Cumartesi 09.30 - 12.30 Yaşamda Mutluluk ve Motivasyon
12 Ocak 2019 Cumartesi 12.30 - 14.00 Öğle Arası
12 Ocak 2019 Cumartesi 14.00 - 17.00 Yaşamda Mutluluk ve Motivasyon
13 Ocak 2019 Pazar 09.30 - 12.30 Saat 12.00'a kadar Otelden Ayrılış ve Transfer

Eğitmenlerimiz

Eğitim Uzmanı / Kurumsallaşma Uzmanı / Uzman Kalite Tetkikçisi

Mehmet Ali CANDAN

Seminere Katılabilmek İçin

 1. Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneğinin TC Halk Bankası Antalya Kepez Şubesindeki IBAN: TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34 no.lu hesabına havalenin yapılmış olması gerekmektedir.
 2. Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.
 3. Programa katılacak olan kişinin ekte yer alan Başvuru Formuna işlenerek (iki kişilik odada kalacakların, birlikte kalacakları kişileri belirterek), banka dekontuyla  birlikte (0850)   811   2016   no.lu   faksımıza  fakslanması veya bilgi@vizyonder.org.tradresine mail yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
 4. Seminerin yapılacağı Otelde rezerve edilen odaların sınırlı olması nedeniyle, başvurularda son günün beklenmemesi, son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurularda ise önceden VİZYONDER ile irtibata geçilmesi, teyit alındıktan sonra başvuru işleminin  gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Seminer Giderleri Nasıl Ödenecek

4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödemesi mümkündür. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, anılan Otel’de söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz. Seminerlere Katılımlarda Mevzuata Aykırılık Taşımadığına Dair Sayıştay Kararı ve Kamu Personellerinin seminere katılmasında kamu hizmetlerine ilişkin olduğuna dair sayıştay kararları (Güncel 2018 tarihli) için bizimle iletişime geçiniz.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Herşey Dahil Konseptinde 4 Gece 5 Gündüz Konaklama, Transfer, Eğitim,  Katılım Belgesi, Kalem, Bloknot, Dosya, Eğitmenlerimiz Tarafından CD ortamında hazırlanmış Seminer Ders Notları, Eğitim aralarında alınan kahve, pasta vs. yiyecek dahildir. Konaklamasız katılımlarda öğle yemeği, coffee break dahil, akşam yemeği dahil değildir.

Neden Katılmalısınız?

 • Herkesten bir adım daha önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.
 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek, Mühürlü "Katılım Belgenizi" CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İşinizle ilgili gelişmeleri ve beklentileri yakından takip edin ve mevzuata tam uyum sağlayın.
 • Kurumunuz ve siz hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalmayın.

Kimler Katılabilir?

Genel ve yerel yönetim kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili görevlileri, yöneticileri, harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, ihale komisyon üyeleri, muayene ve kabul komisyonu ile kontrol teşkilatı görevlileri, mali hizmetler birimlerinde görev yapanlar ile Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler, Yerel Yönetimler, Belediye Başkanları, Genel Sekreterler, İl Genel Meclisi Başkan ve Üyeleri, İl Özel İdareleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Başkanları, Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Zabıta Müdürleri ve İlgili Personelleri, KİT’ler, Araştırmacılar, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Üst Yöneticiler, İdari ve Mali İşler Daire Başkanları ve Yardımcıları, Satın Alma Müdür ve Yardımcıları, Mutemetler, İç Denetçiler, Bütçe ve Muhasebe İşlemlerini yürüten Personel ve İlgili tüm Personel, Hukuk Müşavirleri ve Personelleri, Sulama birlikleri ve Belediye Şirketi personelleri katılabilir.

Bu Eğitim Katılımcılara Ne Sağlar?

Mevzuatın getirdiği yeniliklere uyum sağlanması, Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması başlıca faydalarındandır. Bu eğitimle İdarelerin satın alma işlemleri mevzuata uygun şekilde yapılmasına olanak sağlayacaktır. Eğitimin sonunda yukarı da belirtilen konulara cevap alınmış olacaktır.

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş