Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

18-22 Temmuz 2018 Crystal Paraiso Verde Resort Hotel Belek Güncel Mevzuat Eğitimi

18/07/2018 - 22/07/2018
Crystal Paraiso Verde Resort &SPA Hotel Belek / ANTALYA

VİZYONDER Eğitim ve Danışmanlık Derneği olarak; ülkemizdeki gelişen ve değişen mevzuatları yakından takip ederek, değişen süreç ve gelişmelerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse özel sektöre standart üstü yaklaşımla, donanımlı hizmet, alanında uzman ve etkin bir kadro ile 18- 22 Temmuz  2018 tarihleri arasında Crystal Paraiso Verde Resort &SPA Hotel Belek / Antalya ’da aşağıda detayları belirtilen konularda seminer düzenlenecektir. 

Eğitim Konuları

 • KAMU İHALE KANUNU (GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER)
  • Tüm Kamu İdareleri Açısından
   • İhale Hukuku
   • İhaleden İstisna ve Muafiyet Alanlarının Değerlendirilmesi
   • 4734 Sayılı Kanuna Göre Personele Dayalı Hizmet Alımının Kaldırılmasından Sonra Gerçek Anlamda Hizmet Alımı Yapmanın Yöntem ve Teknikleri
   • Tüm Yönleriyle Doğrudan Temin
  • Belediyeler Açısından
   • Belediye Şirket Yönetiminde Dikkat Edilecek Hususlar
   • BelediyelerinYap-İşlet-Devret Yöntemi ile Uzun Vadeli Gelir Elde Etme Yolları
   • Sadakat kart İhalelerinde Hatalar ve Sadakat kartı ile Gelir Elde Etme Yolları
   • Belediye Personel Alımında Bütçe Kısıtlarını Yorumlama Hataları ve Çözüm Önerileri
   • Yerel Yönetimlerde İstihdam Artırıcı Uygulamalar
   • Ödemelerin Sırası ve Muhasebe Yetkilerinin Sorumlulukları ve Yetkileri
  • Şirketler Açısından
   • Vergi Avantajları
   • Teşvik İmkanları
   • Agresif Haciz Yöntemleri
 • Taşınır Mal Sistemi
  • Kamu idarelerine ait taşınır ve taşınmaz malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usulleri, dönem sonu işlemlerini, yönetim dönemi hesabının çıkartılması, hurdaya ayırma, bedelli bedelsiz devir, iş ve işlemleri anlatılacaktır.
 • Performans Esaslı Personel Hukuku
  • Kurumlarda çalışan tüm personelin verimliliğini en üst seviyeye getirebilmek, başarı ve hedef odaklı çalışmalarını sağlamak, hedeflerine ulaşmalarını sağlamak, çalışma sürelerini olumlu yönde etkilemek, kendi kendilerine liderlik yapabilme becerilerini kazandırma, üst ve alt çalışan personelin performansını artırarak iş başarı çıtası yükseltmek
 • Belediye Başkanı Ve Meclis Üyelerinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
  • Türkiye’de yerel yönetimler, belediyelerin yetki ve görevleri, belediye meclisinin çalışma esasları ve usulleri, karar alma süreci, komisyonlar, belediye bütçe süreci, gelir ve gider yönetimi, meclis üyelerinin hak ve sorumlukları

 

Eğitmenlerimiz

 • Abdurrahman ACAR
  • E. Sayıştay Uzman Denetçisi

Seminere Katılabilmek İçin

 1. Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneğinin TC Halk Bankası Antalya Kepez Şubesindeki IBAN: TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34 no.lu hesabına havalenin yapılmış olması gerekmektedir.
 2. Ödenecek bedele;  5 gündüz 4 gece Ultra Her şey Dahil konaklama ve seminer ücreti dahildir. Ödemelerde kesinlikle havale giderleri kesilmemesi gerekmekte olup, Binde 9.48 damga vergisi kesilecektir.

Seminer Giderleri Nasıl Ödenecek

Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, anılan Otel’de söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz.

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Bu Sayfayı Paylaş