Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

13 Mart 2024 - Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Eğitimi

13/03/2024
Online Eğitim

 

 " EĞİTİMİMİZE KATILAN TÜM KURUMLARIN TARİFE RAPORU VARSA İNCELEME VE DEĞERLENDİRMESİNİ YOKSA  HESAPLAMASINI ÜCRETSİZ OLARAK BİZ YAPIYORUZ "

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla tüm belediyelerin Evsel Katı Atık tarife raporlarını hazırlaması ve yönetmeliğe uyması gerekmekteydi. Ancak, ne yazık ki, bu süre dolmasına rağmen halen uyum sağlamayan belediyeler bulunmaktadır. (Yönetmelik için tıklayınız)

(Konuyla ilgili bazı Mahkeme Kararları, Bölge İdare Mahkeme Kararları, Danıştay Kararları, Sayıştay Kararları, Sayıştay Bulguları, Kamu Denetçiliği Kurum Kararı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Görüşü Yazısı için buraya tıklayınız)

Bu noktada, uyum sağlamayan belediyelerin bir an önce gerekli adımları atarak yönetmelik gereğince Evsel Katı Atık Bedeli tarife raporlarını hazırlamaları ve uygulamaya geçmeleri gerekmektedir. Yasal mevzuata uyum sağlama ve çevresel yönetişimde sorumluluk bilinciyle hareket etmek, her belediyenin öncelikli görevidir. Bu çerçevede, gerekli düzenlemeleri yapmak ve uyum sağlamak adına her türlü desteği sağlamak amacıyla Vizyonder olarak yanınızda olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Vizyonder olarak, evsel katı atık ücretleri konusunda eğitim hizmeti sunuyoruz. Bu eğitimle, belediyelerin doğru bilgiye ulaşmasını sağlayarak hukuki uyumluluğu artırmayı hedefliyoruz. Katı atık yönetim sistemi tarifelerini anlama, tahsilat süreçlerini takip etme ve hukuki gereklilikleri yerine getirme konularında sizlere uzman kadromuzla rehberlik edeceğiz.

Sayıştay Denetimleri

Sayıştay denetimleri sonucunda, evsel katı atık hizmetlerine ilişkin ücret tarifelerinin belirlenmediği veya belirsizliklerin yaşandığı bazı belediyeler tespit edilmiştir. Bu durum, hem belediyelerin yönetimini hem de vatandaşların haklarını etkileyebilir.

Danıştay Kararları

Danıştay kararlarına göre, evsel katı atık ücretlerinin tahsilatı amacıyla düzenlenen ödeme emirleri ve katı atık yönetim sistemi tarifeleri, net ve hukuki dayanaklara sahip olmalıdır. Belediyeler, tüm abonelerin hizmetin niteliğini ve hangi tarife türü üzerinden ücretlendirileceğini belirleyen sözleşmeler yapmalıdır.

Vizyonder ile çalışmanın avantajları:

 • Yasal uyumluluk: Yönetmeliğe tam uyumlu rapor hazırlama garantisi.
 • Doğru maliyet hesaplama: Tam maliyet ve kirleten öder prensiplerine uygun ücretlendirme.
 • Hızlı ve kolay: Online eğitim programı ile zamandan ve paradan tasarruf.
 • Huzurlu bir süreç: Uzman desteğiyle endişesiz ve huzurlu bir rapor hazırlama deneyimi.

13 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek interaktif online eğitim programımıza katılarak Evsel katı Atık tarife raporu hazırlama hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Evsel Katı Atık Tarifesi yönetmeliğinin uygulanmasıyla ilgili pek çok zorlukla karşı karşıyayız. Bu zorluklar arasında hukuki, idari ve operasyonel konular öne çıkıyor. Ayrıca, hazırlanan raporlarda sık sık yanlış bilgiler, hatalı maliyet hesaplamaları ve yanlış dağıtılan maliyetler gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu durum, yıllardır süregelen bir sorun olarak devam ediyor ve tam maliyete ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Bu durum, kirleten öder ilkesine uygun bir şekilde adil bir tarife belirlenmesini engelliyor ve birçok mükellefin tarife raporlarını yargıya taşımasına neden oluyor.

Bu sorunların çözümü için, tarife raporlarının doğru bir şekilde hazırlanması ve uygulanması konusunda interaktif online eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimlerde, doğru bilinen yanlışları ele alıyor ve belediyelerin tam maliyete uygun ve adil bir şekilde Evsel Katı Atık Bedellerini belirlemelerine yardımcı oluyoruz.

Ciddi bir gelir kalemi olan Evsel Katı Atık Bedellerinin doğru bir şekilde hazırlanması ve uygulanması, belediyeler için son derece önemlidir. Bu nedenle, 13 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Atık Yönetim Uzmanı tarafından verilecek eğitime katılmanızı önemle tavsiye ederiz. Bu eğitimde, tam maliyet ve kirleten öder prensiplerine uygun raporların nasıl hazırlanacağına dair önemli bilgiler edineceksiniz.

Eğitimin Amacı:

Evsel Katı Atık Tarife Raporu hazırlama eğitimi, belediyelerin doğru ve hukuki dayanakları güçlü bir şekilde tarife raporu oluşturmasını amaçlamaktadır. Bu eğitim sonucunda:

 1. Adil ve Hakkaniyetli Tarife Raporları: Evsel katı atık ücretlerini “Kirleten Öder” ve “Tam Maliyet” prensiplerine uygun olarak belirleyen tarife raporları hazırlanacaktır.
 2. Hukuki Güvence: Olası yargı denetimlerine karşı kuvvetli argümanlar içeren raporlar sayesinde, belediyelerin yasal mevzuata uygun hareket etmesini sağlayarak hukuki riskleri minimize eder. Doğru tarife raporu, olası yargı denetimlerine karşı güçlü bir argüman sunar.
 3. Finansal Çözüm: Belediyelerin finansman sorunlarına net bir çözüm sunulacak ve ilave gelir ihtiyacı karşılanacaktır. Evsel katı atık ücretlerinin doğru ve tam olarak alınabilmesi, belediyelerin finansmanını güçlendirir. Bu, diğer hizmet alanlarında daha etkin ve sürdürülebilir yatırımlar yapılmasına katkı sağlar.
 4. Tahakkuk ve Tahsilat Artışı: Evsel katı atık ücretlerinin doğru ve tam olarak alınabilmesi için yol haritası sağlanacaktır.
 5. Yönetmelik Uyumu: Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri eksiksiz olarak yerine getirilecektir.
 6. Çevresel Duyarlılık: Adil bir tarife raporu, çevresel yönetişimde sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi destekler. Katı atık yönetim sistemi, çevre koruma ve sürdürülebilirlik açısından kritik bir rol oynar.
 7. Toplumsal Memnuniyet: Vatandaşlar, doğru ve adil bir şekilde belirlenen evsel katı atık ücretleriyle daha memnun olur. Bu, belediyelerin halkla ilişkilerini olumlu yönde etkiler.
 8. Operasyonel Etkinlik: Tarife raporu, katı atık yönetim süreçlerini daha verimli hale getirir. Maliyetlerin doğru hesaplanması ve gelirin etkin bir şekilde tahsil edilmesi, operasyonel başarıyı artırır.

Vizyonder olarak, bu eğitimle sizlere destek olmak için buradayız. Evsel katı atık yönetiminde doğru bilgi ve uygulama için uzman kadromuzla yanınızdayız.

Eğitim Konuları

 EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİM SEMİNERİ

 • Tarife Türü ve Tarife Yapısının Belirlenmesi
 • Sistem Maliyetinin Hesaplanması
 • Sistem Maliyetine Dahil Edilecek Maliyet Kalemlerinin Belirlenmesi
 • Doğrudan Maliyetler
 • Dolaylı Maliyetler
 • Paylaşılan Maliyetler
 • Paylaşılan maliyet kalemlerinin toplam maliyet içindeki payının hesaplanması
 • Özkaynak getirisi için dikkate alınması gereken artış oranı ve Özkaynak getirisinin hesaplanması
 • Amortisman maliyetlerinin hesaplanması
 • Finansman giderlerinin hesaplanması
 • Maliyetlerden Düşülmesi Gereken Kalemler ve Düşülme Yöntemi
 • Net Sistem Maliyetinin Hesaplanması
 • Ortalama Maliyetin Hesaplanması
 • Net Sistem Maliyetinin Konut ve Konut Dışı Yerlere Göre Dağıtım Oranın Hesaplanması
 • Konut Dışı Yerlere Ait Toplam Maliyetin ÇTV Grup ve Derecelerine Göre Dağıtılması
 • İstatiksel Analizler
 • Tarife Raporunun Yazılması
 • Tarife Hesaplama İlkelerinin Yazılması
 • Net Toplam Sistem Maliyetinin Yazılması
 • Tarifelerin Belirlenmesi
 • Dağıtım İlkelerinin Yazılması
 • Tarife Yapısının Yazılması
 • Tarife Belirlemesinde Uyulacak Usul ve Esasların Yazılması
 • Tarifelerin Yazılması
 • Konutların tarifesinin Yazılması
 • Okul, yurt, kreş, dershane, kurs, eğitim merkezi, anaokulu yuva vb. eğitim öğretim faaliyeti yapılan yerlerin tarifesinin yazılması
 • Konaklama tesisleri ile hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerinin tarifesinin yazılması
 • Her türlü yeme, içme, eğlence yerleri ve marketlerin tarifesinin yazılması
 • Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrom, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerlerin tarifesinin yazılması
 • Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerlerinin tarifesinin yazılması
 • Sanayi kuruluşları, fabrikalar, imalathanelerin tarifesinin yazılması
 • Yukarıdaki grupların hiçbiri içinde yer almayan diğer sınai, ticari ve meslek kuruluşlarının tarifesinin yazılması
 • Yukarıdaki gruplar içinde değerlendirilemeyen kamu kurumlarının tarifesinin yazılması
 • Faturalandırma ve Muhasebeleştirmenin Yazılması
 • Sonuç ve Değerlendirmenin Yazılması

Seminere Kimler Katılmalıdır?

Söz konusu ücretlerin alınabilmesi ve tüm bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik doğru bilinen yanlışlıklarında ele alınacağı ONLİNE eğitimine kayıtlar başvuru tarihine göre alınacaktır. Uygulamada yaşanan tereddütlü alanların giderilmesi, belediyelerin olumsuz hukuki sonuçlarla karşılaşmaması ve tahakkuk tahsilat süreçlerinin doğru ve etkin yönetilmesi açısından bu eğitim seminerine tüm belediyelerin ve birliklerin ilgili personelİ ve yöneticilerinin mutlaka katılması gerekmektedir.

Uzman Konuşmacı

Belediye Gelirleri Uzmanı - Atık Yönetim Uzmanı

Eğitim Takvimi

Tarih Saat Açıklama
13 Mart 2024 10:30 -  11:15 1. Oturum
  11:30 -  12:00 2. Oturum
  13:30 - 14:15
3. Oturum
  14:30 - 15:15 4. Oturum
  15:30 - 16:15 5. Oturum

Eğitim Ücreti ve Dahil Olan Hizmetler:

Kurum Katılım Ücreti:  10.000 TL + KDV
E-Katılım  Belgesi ve Eğitim ders notları her bir katılımcıya seminer sonrası verilecektir.

Eğitime Katılmak İçin:

 • Başvuru Formunun veya Online Seminer Kayıt Formunun eksiksiz olarak doldurulması,
 • Seminer ücretinin aşağıda detayları belirtilen hesaba yatırılması,
 • Seminer ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun ve başvuru formunun 0(850) 811 2016 no.lu faksa veya bilgi@vizyonder.org.tr e posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Evsel Katı Atık Eğitim Dosyasını İndirmek İçin tıklayınız

Banka Hesap Ödeme Bilgileri:

Halk Bankası Kepez Şubesi Antalya
Şube Kodu : 0508
IBAN : TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34
İsim : Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneği İktisadi İşletmesi

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.