Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu Kurumunda Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Ve Bulgaristan’dan Zorunlu Göçe Tabi Tutulan Soydaşlardan Türk Vatandaşlığına Geçmiş Olanların Memur Kadrosuna Atanması Hakkında Görüş

Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutularak Türk vatandaşlığına geçtiğinizden bahisle Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı emrinde sözleşmeli personel olarak görev yaptığınızı belirterek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek geçici 59 uncu maddesi çerçevesinde görüş talep ettiğiniz ilgi dilekçeniz ve eki incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek geçici 59 uncu maddesinde, ''Bu kanuna tabi kurumlarda halen sürekli işçi statüsü veya sözleşmeli statüde çalışmakta olan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olup bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1995 yılı sonuna kadar memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile bu Kanunun Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümlerine göre; 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle sınav şartı aranmaksızın boş memur kadrolarına intibak ettirilebilirler.

Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra hizmete alınan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olanlardan göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.'' hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, adı geçen Belediye Başkanlığında sözleşmeli olarak göreve başladığınız tarihten itibaren altı ay içerisinde Kurumunuza yazılı olarak başvurmanız halinde söz konusu maddeden yararlanabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Eklenme Tarihi: 28-02-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş