Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kendi İsteği İle Emekliye Ayrılanların Tekrar Memuriyete Atanmalarında, 657 Sayılı Kanunun 97’nci Maddesinde Çekilen Ve Çekilmiş Sayılanların Yeniden Atanmalarında Zorunlu Olan Bekleme Sürelerine Tabi Olmadığı Hakkında Görüş

Bakanlığınız bünyesinde Uzman Doktor olarak çalışmakta iken; kendi isteğiyle emekliye ayrılan ...................'nin tekrar göreve başlayabilmesi için 6 aylık bekleme süresini doldurmasının gerekli olup olmadığı hususundaki ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98 inci maddesinde, memuriyeti sona erdiren haller arasında, istek, yaş haddi, malûllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılmada düzenlenmiştir. Daha sonra aynı Kanunun 93 üncü maddesi ile de emeklilerin yeniden hizmete alınmaları mümkün kılınmıştır. Ayrıca 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde de çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında zorunlu olan bekleme süreleri belirtilmiş olup, emekliye ayrılanların tekrar memuriyete dönmeleri hususunda süre bakımından bir kısıtlama getirilmemiştir.

Bu itibarla, Bakanlığınız bünyesinde bir göreve yeniden tayin talebinde bulunan adı geçen kişinin herhangi bir bekleme süresine tabi olmaksızın 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi gereğince, atanabileceği mütalaa edilmektedir

Eklenme Tarihi: 28-02-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş