Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Halen Bir Kamu Kurumunda 657 Kanunun 4/B Maddesine Göre Sözleşmeli Personel Olarak Çalışmakta Olan Personelin, Sözleşmesinin Fesih Edilmesi Durumunda (A) Grubu Bir Kadroya Atanmak İçin Bekleme Süresine Tabi Olmadığı Hakkında Görüş

Halen bir kamu kurumunda 657 Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan personelin, sözleşmesinin fesih edilmesi durumunda (A) grubu bir kadroya atanmak için bekleme süresine tabi olup olmadığı hakkında bilgi talep edilen dilekçe incelenmiştir

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinde, “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.” hükmüne yer verilmekte, 97 nci maddesinde ise memuriyetten çekilenlerin veya çekilmiş sayılanların yeniden memuriyete atanmak için beklemek zorunda oldukları süreler ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca çalışan sözleşmeli personele uygulanacak esas ve usuller “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile düzenlenmiş olup; söz konusu Esasların ek 1 inci maddesinde, sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, 657 Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshedenlerin memur kadrosuna atanmak için bekleme süresine tabi olmadığı değerlendirilmektedir.

Eklenme Tarihi: 28-02-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş