Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Okuma Yazma Bilmeyen Aday Memurun Adaylık Eğitiminin Nasıl Yapılacağına İlişkin Görüş

Uşak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü emrine Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) ile açıktan kura ile ataması yapılan ilköğretim mezunu, okuma yazma bilmeyen aday memurun "Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde adaylık eğitiminin nasıl yapılacağına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Adaylığa kabul edilme" başlıklı 54 üncü maddesinde " Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar…" hükmü, 55 inci maddesinde "Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır…" hükmü, 56 ncı maddesinde "Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir…" hükmü, 58 inci maddesinde ise "Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez…" hükmü yer almakta olup, söz konusu hükümlerden aday memurların asli memurluğa atanabilmeleri için temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj sürecini başarıyla tamamlamalarının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, ilköğretim mezunu, okuma yazma bilmeyen aday memurun memuriyetinin devam edebilmesi için adaylık eğitimine tabi tutulması ve adaylık süresi içinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj süreçlerinin her birini başarıyla tamamlamayarak asaletinin tasdik edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Eklenme Tarihi: 28-02-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Aday Memur Adaylık Eğitimi

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş