Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

BELEDİYE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK
USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı “Su ve kanalizasyon hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve buna ilişkin verilerin elektronik ortamda tutulması” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Belediye ve bağlı kuruluşları; ilk abonelik başvurusu, devretme, kapatma ve ödeme işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik teknik ve idari tedbirleri alır ve hizmetlerin e-Devlet Kapısına entegrasyonunu sağlar.”

“(4) Elektronik ortamda yapılan ilk abonelik başvurusu ve devretme işlemleri için belediye ve bağlı kuruluşları tarafından aboneler ile mesafeli sözleşmeler yapılır. Mesafeli sözleşme hükümlerinin yürürlüğe konulabilmesi için ilk abonelik tesisi işlemleri için belirlenmiş olan bedellerin ödenmiş veya taksitlendirilmiş olması, devretme işlemleri için ise belirlenmiş olan bedellerin ödenmiş olması şarttır.

(5) Elektronik ortamda yapılan abonelik kapatma işlemleri için belediye ve bağlı kuruluşları tarafından abone sayacındaki kontroller yapılır, varsa kapama endeksi girilir. Abonelik kapatma işlemlerinin gerçekleşmesi için abonedeki tüm borcun ve kapatma işlemleri için belirlenen ücretlerin ödenmesi şarttır.

(6) Belediye ve bağlı kuruluşları 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında ön bilgilendirme formu ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu aydınlatma metnini başvuru yapan gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Mesafeli sözleşme uygulamalarına uyum

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte mesafeli sözleşme için öngörülen hususlara ilişkin gerekli her türlü idarî, teknik ve hukukî düzenlemeler 31/12/2021 tarihine kadar gerçekleştirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Eklenme Tarihi: 24-12-2020

Yönetmelikler

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.