Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016
MENÜ

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Aday Memur İken İstifa Eden Ve Yeniden Aday Memur Olarak Atanan Personele İlişkin Olarak, Memuriyetten Çekilmeden Önceki Adaylıkta Geçirdiği Sürelerin Adaylığının Kaldırılması İçin Gereken Sürenin Hesabında Sayılıp Sayılamayacağı Hk Görüş

Aday memur iken istifa eden ve yeniden aday memur olarak atanan personele ilişkin olarak, memuriyetten çekilmeden önceki adaylıkta geçirdiği sürelerin adaylığının kaldırılması ile ilgili sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.","Asli memurluğa atanma" başlıklı 58 inci maddesinde ise "Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun 159 uncu maddesinde de "Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, aday memur iken istifa eden ve yeniden aday memur olarak atanan personelin memuriyetten çekilmeden önceki adaylıkta geçirdiği sürelerin adaylığının kaldırılması ile ilgili sürenin hesabında dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Eklenme Tarihi: 28-02-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Aday Memur İstifa

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.