Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Mevzuat Duyuruları

EKAP Adli Sicil Sorgulama Hizmeti Devreye Alındı

Kamu İhale Kurumundan;

Bilindiği üzere ihale uhdesinde kalan isteklinin, sözleşmeye davet tebligatının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler veya bu belgeler yerine “Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloyu” doldurarak sunması gerekmektedir.

Kurumumuz ile T.C. Adalet Bakanlığı arasında kurulan adli sicil entegrasyonu sayesinde  EKAP’ ta idareler tarafından ihale uhdesinde kalan isteklinin adli sicil kaydı sorgulaması yapılabilmektedir. Bu kapsamda ihale uhdesinde kalan isteklinin, “Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloda” ilgili kısımları doldurarak sunması halinde ihaleyi yapan idareye adli sicil kaydını elden vermesine gerek kalmadan idareler EKAP’ tan ilgili isteklinin adli sicil kaydını sorgulayabilecektir.

Eklenme Tarihi: 24-08-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Mevzuat Duyuruları

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!
WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş