Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Mevzuat Duyuruları

7244 sayılı Kanunun Belediyeleri İlgilendiren hükümleri İçin Tıklayınız.

1. Satış, kira ve ecrimisil bedellerinin ertelenmesi

Mahalli idareler, mülkiyetinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazların satış, kira veya ecrimisil bedellerinden 19 Mart 2020 tarihinden başlamak üzere 3 aylık döneme ilişkin olanlarını 3 ay süre ile erteleyebileceklerdir. Bu süre Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecektir.

Bunun için belediyeler ve mahalli idare birliklerinde belediye/birlik meclisinin, bağlı idarelerde ise yetkili karar organının karar vermesi gerekir.

Bu alacaklar, erteleme süresinin bitiminden itibaren ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde (2 ay ertelendi ise 2 taksit) tahsil edilecek ve faiz/gecikme zammı alınmayacaktır.

Salgın nedeniyle ekonomik ve sosyal sonuçlu olarak alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin kira bedelleri tahsil edilmeyecektir.

2. Kamuya olan borçlarda erteleme

Kanuna göre büyükşehir belediyesi, diğer belediye ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri, tüm sosyal sigorta prim ödemeleri ile DSİ’ye karşı 1053 sayılı Kanundan kaynaklanan borçları, 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenler 3 ay ertelenecektir.

Bu süreler Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilecektir. Ertelenen döneme ilişkin borçlar, erteleme süresi sona erdiğinde ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde faiz ve gecikme zammı uygulanmadan ödenecektir.

3. Su alacaklarına erteleme

Konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı alacaklar, konuyu düzenleyen maddenin (1. Md) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere belediye meclisi tarafından 3 ay ertelenebilir.

Bu süreler, belediye meclisince 3 aya kadar daha uzatılabilir.

Erteleme süresince tahsil edilmeyen alacaklar, erteleme süresi sona erdiği tarihten başlayarak gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın erteleme süresi kadar eşit taksitlerle tahsil edilecektir.

4. Toplu taşımaya gelir desteği

Büyükşehir belediyeleri ile toplu taşıma görevi olan diğer belediyeler, kendisinden izin, ruhsat ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere meclis kararıyla; gelir desteği ödemesi yapabilecektir.  3 aylık sürenin başlangıcı, maddenin yürürlüğe girdiği tarih olacaktır.

Bu kişilerin ruhsat, izin, hat kirası borçları da faizsiz olarak 3 ay süreyle ertelenebilecek,  ertelenen süre sonunda, aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

Bu süreler Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından, 3 aya kadar uzatılabilecektir.

5. Faaliyeti durdurulan/faaliyette bulunamayan işyerlerinden ilan ve reklam vergisi ile ÇTV alınmayacak

Bu düzenleme ile faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinden salgın nedeniyle çalışamadıkları döneme ilişkin kısımları tahsil edilmeyecektir.

6. Hazine taşınmazlarının kira/ecrimisil bedellerine erteleme

Kanunla, Hazine taşınmazlarının kullanımı ile ilgili sözleşmeden (kira vs) kaynaklanan bedeller ile ecrimisil bedellerinden 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenleri 3 ay süreyle ertelemeye Çevre ve Şehircilik Bakanının yetkili olduğu düzenlenmiştir. Erteleme için başvuru şartı aranmamaktadır.

Bu süreler, bitiminden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecektir.

Bu döneme ilişkin ödenmesi gereken bedeller, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir. 

7. Orman alanlarının kullanımından kaynaklanan borçlara erteleme

Turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç olmak üzere Devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller 3 ay süreyle ertelenecektir. Erteleme için başvuru şartı aranmamaktadır.

Bu süreleri 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkilidir.

Söz konusu alacaklar, ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

8. Milli parkların kullanımından kaynaklanan borçlara erteleme

Millî parklarda olup 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan kiralamalardan 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenecektir

Bu süreleri 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkilidir.

Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

Eklenme Tarihi: 18-04-2020

Mevzuat Duyuruları

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş