Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Yıllık İzin Ücreti Ödemelerinde Gelir Vergisi Kesintilerinin Yapılmaması Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

KONU: Yıllık izin ücreti ödemelerinde gelir vergisi kesintilerinin yapılmaması.

1- 88 sayılı İlamın 1. maddesiyle; ... Belediyesinde çalışan işçilerden 2016 yılı içerisinde emekliye ayrılanlara yapılan yıllık izin ücreti ödemelerinde gelir vergisi kesintilerinin yapılmaması neticesinde ... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

İlamda Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan ... temyiz dilekçesinde özetle; ... Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunda işçi olarak çalışan personellerin 2016 yılı içerisinde emekliye ayrılmalarında yapılan yıllık izin ücreti ödemelerindeki sosyal güvenlik primi ve gelir vergisi kesintilerinin yanlış hesaplanmasında adı geçen işçi personellerinin kamu zararına ilişkin meblağın Belediyeye ödemesinin yapılması hususunda kendilerine gerekli bilgilendirme yazılı olarak yapıldığını, adı geçen işçi personelden gerekli tahsilatlar yapılmaya devam ettiğini, dekontların ekte sunulduğunu belirtmiştir.

Başsavcılık Mütalaasında;

“Sorumlunun dilekçesinde özetle; a) ... Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunda işçi olarak çalışan personelin 2016 yılı içerisinde emekliye ayrılmalarında yapılan yıllık izin ücreti ödemelerindeki sosyal güvenlik primi ve gelir vergisi kesintilerinin yanlış hesaplanması sonucu oluşan kamu zararına ilişkin meblağın Belediyeye ödenmesi hususunda gerekli bilgilendirmenin yazılı olarak yapılmış olduğundan bahisle, gerekli tahsilatların yapılmaya devam edildiği, ifade edilmiştir.

İlam hükmü gereğinin yerine getirilmesini teminen yapılan yazışmalar ve hükümden sonra yapılan tahsilat ilam hükmünün infazı mahiyetindedir. Ayrıca, ilam hükmüne karşı da herhangi bir itiraz söz konusu olmadığından, yapılacak bir işlem bulunmadığı düşünülmektedir.”

Denilmiştir.

İlamda Harcama Yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan ... ve Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan ... ortak temyiz dilekçelerinde özetle; ... Belediyesinde çalışan işçilerden 2016 yılı içerisinde emekliye ayrılanlara yapılan yıllık izin ücreti ödemelerinde sosyal güvenlik primi ve gelir vergisi kesintilerinin yapılmaması neticesinde ... TL, ... (Fen İşleri Müdürü) ile Gerçekleştirme görevlisi (işçi) ... yatırıldığını, muhasebe işlem fişleri ve banka dekontunun ekte sunulduğunu, yurtiçi geçici görevle görevlendirilen kadrolu işçilere, görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesine ait ... TL kamu zararının yatırıldığını, banka dekontunun yazı ekinde sunulduğunu, belirtilen hususlar dikkate alınarak kendilerine çıkarılan ... TL'nin kaldırılmasını arz etmişlerdir.

Başsavcılık Mütalaasında;

“Sorumluların dilekçesinde özetle; a) ... Belediyesinde çalışan işçilerden 2016 yılı içerisinde emekliye ayrılanlara yapılan yıllık izin ücreti ödemelerinden sosyal güvenlik primi ve gelir vergisi kesintilerinin yapılmaması neticesinde oluşan ... TL kamu zararının ... (Fen İşleri Müdürü) ile Gerçekleştirme görevlisi (işçi) ... tarafından yatırıldığı ve muhasebe işlem fişleri ile banka dekontlarının gönderildiği, ifade edilerek taraflarına çıkarılan tazmin hükmünün kaldırılması talep edilmiştir.

Hükümden sonra yapılan tahsilat ilam hükmünün infazı mahiyetinde olduğundan ve ilam hükmüne karşı da herhangi bir itiraz söz konusu olmadığından, yapılacak bir işlem bulunmadığı düşünülmektedir.”

Denilmiştir.

İlamda Harcama Yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan ... ve ...ile Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan ...ortak temyiz dilekçelerinde özetle; ... Belediyesinde çalışan işçilerden 2016 yılı içerisinde emekliye ayrılanlara yapılan yıllık izin ücreti ödemelerinde sosyal güvenlik primi ve gelir vergisi kesintilerinin yapılmaması neticesinde ...'ın ... TL, ...'un ... TL ve ...'in ... TL kamu zararı SGK İşveren payı dahil olmak üzere Belediye hesaplarına yatırıldığını, muhasebe işlem fişlerinin ekte sunulduğunu, belirtilen hususlar dikkate alınarak kendilerine çıkarılan ... TL’nin kaldırılmasını arz etmişlerdir.

Başsavcılık Mütalaasında;

“Sorumluların dilekçesinde özetle; ... Belediyesinde çalışan işçilerden 2016 yılı içerisinde emekliye ayrılanlara yapılan yıllık izin ücreti ödemelerinde sosyal güvenlik primi ve gelir vergisi kesintilerinin yapılmaması neticesinde oluşan kamu zararının SGK İşveren payı dahil olmak üzere Belediye hesaplarına yatırıldığından bahisle, adlarına çıkarılan tazmin hükmünün kaldırılması talep edilmiştir.

Hükümden sonra yapılan tahsilat ilam hükmünün infazı mahiyetinde olduğundan ve ilam hükmüne karşı da herhangi bir itiraz söz konusu olmadığından, yapılacak bir işlem bulunmadığı düşünülmektedir.”

Denilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Söz konusu tazmin hükmü ile ilgili olarak ibraz edilen ve kamu zararının tahsiline ilişkin olduğu anlaşılan belgelerin incelenmesi temyiz konusu olmadığından, bu hususta Kurulumuzca YAPILACAK İŞLEM OLMADIĞINA ve sözü edilen belgeler yargılamanın iadesini gerektirir nitelikte görüldüğü takdirde bu yolda işlem yapılmasını teminen 88 sayılı İlamın 1. maddesine ilişkin dosyanın ilgili Dairesine TEVDİİNE, (Üye ...’ın aşağıda yazılı karşı oy gerekçelerine karşı) oyçokluğuyla

Karar verildiği 19.06.2019 tarih ve 46490 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

(Karşı oy gerekçesi

Üye ...’ın karşı oy gerekçesi;

... Belediyesinde çalışan işçilerden 2016 yılı içerisinde emekliye ayrılanlara yapılan yıllık izin ücreti ödemelerinde gelir vergisi kesintilerinin yapılmaması neticesinde ... TL’ye tazmin hükmü verilmesi mevzuatına uygun olup 88 sayılı İlamın 1. maddesiyle verilen tazmin hükmünün Tasdikine karar verilmesi gerekmekle birlikte,

Sözü edilen belgeler yargılamanın iadesini gerektirir nitelikte görüldüğü takdirde bu yolda işlem yapılmasını teminen 88 sayılı İlamın 1. maddesine ilişkin dosyanın ilgili Dairesine Tevdii uygun olur.)

Eklenme Tarihi: 11-04-2020

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş