Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Kamu İhale Mevzuatı

4735 Sayılı Kanunun Geçici 4’üncü Maddesi Kapsamında Gerçekleştirilecek Devirlerin Geçerlilik Şeklinin, Devredilecek Sözleşmenin İhale Dokümanında Öngörülen Geçerlilik Şekline Tabi Olduğuna, Devir İşleminden Dolayı 3 Yıllık Devir Yasağının Uygulanmayacağına, Devir Ve Fesihlerin Fiyat Dışı Unsur Puanlamasında Dikkate Alınmayacağına, Uzatılan Sürenin, İdarenin Süre Uzatımına İlişkin Onayının Yükleniciye Bildirildiği Tarihten İtibaren Hesaplanmasının Gerektiği Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı

Kamu İhale Kurulu Kararı - 08/08/2019 - 2019/DK.D-171
- Sözleşmelerin devri
- Devir yasağı
- Fiyat dışı unsur
- Süre uzatım tarihi

Özet
4735 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilecek devirlerin geçerlilik şeklinin, devredilecek sözleşmenin ihale dokümanında öngörülen geçerlilik şekline tabi olduğuna, devir işleminden dolayı 3 yıllık devir yasağının uygulanmayacağına, devir ve fesihlerin fiyat dışı unsur puanlamasında dikkate alınmayacağına, uzatılan sürenin, idarenin süre uzatımına ilişkin onayının yükleniciye bildirildiği tarihten itibaren hesaplanmasının gerektiği hakkında.

Karar
7161 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 32’nci maddesi ile 4735 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 4’üncü maddenin uygulanmasına ilişkin olarak; devir sözleşmelerinde noter onayının bulunmasının gerekip gerekmediği, bu madde kapsamında gerçekleştirilen devirlerin 4735 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi kapsamında üç yıllık devir yasağına tabi olup olmayacağı ve fiyat dışı unsur puanlamasında kullanılan kalite nitelik puanı hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, madde kapsamında süre uzatımı verilmesi halinde bu kararın nasıl uygulanacağı ve sürenin hangi tarihten itibaren hesaplanacağı hususlarında tereddütlerin giderilmesi amacına yönelik olarak;

- 4735 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilecek devirlerin geçerlilik şeklinin, devredilecek sözleşmenin ihale dokümanında öngörülen geçerlilik şekline tabi olduğuna,
- Madde kapsamında devir gerçekleştiren yüklenici hakkında, bu devir işleminden dolayı, aynı Kanunun 16’ncı maddesinde öngörülen 3 yıllık devir yasağının uygulanmayacağına,
- Madde kapsamında gerçekleştirilen devir ve fesihlerin fiyat dışı unsur puanlamasında kullanılan kalite nitelik puanı hesabında dikkate alınmayacağına,
- Madde kapsamında uzatılan sürenin, idarenin süre uzatımına ilişkin onayının yükleniciye bildirildiği tarihten itibaren hesaplanmasının gerektiğine,

Karar verilmiştir.

Eklenme Tarihi: 25-06-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Kamu İhale Mevzuatı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş