Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Somut Bir Tespit Yapılmadan On Beş Yıllık Süre İçerisinde Ortaya Çıkan Her Türlü Aşınma, Eskime Ve Bozulmalardan Yükleniciyi Sorumlu Tutmanın Hakkaniyete Aykırı Olacağı Hakkında Sayıştay Kararı

Temyiz Kurulu Kararı - 28.02.2018/44140 
- Zamanaşımı
- Yüklenicinin sorumluluğu
- İlliyet bağı
- Tespit

Özet
Somut bir tespit yapılmadan on beş yıllık süre içerisinde ortaya çıkan her türlü aşınma, eskime ve bozulmalardan yükleniciyi sorumlu tutmanın hakkaniyete aykırı olacağı hakkında.

Karar
Bu noktada yüklenicinin sorumluluğuna yönelik bir tespit ve değerlendirme yapılırken, on beş yıllık zamanaşımı süresi içerisinde ortaya çıkan bozukluklarla yüklenicinin sözleşmeye veya fen ve sanat kurallarına aykırı davranışları arasında bir illiyet bağının kurulmasında zaruret bulunmaktadır.

Yapılan açıklamalardan işin kesin kabulünden sonra Belediye personelince teras alanına bitkisel toprak çekilerek yeşil alan oluşturma çalışmasının yapıldığı, bu aşamada teras alanında bazı imalatlarda tahribatlar yaşandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yalıtım imalatının kesin kabulden sonra bozulduğu yönünde bir iddia bulunmaktadır. Bu iddianın doğruluğu halinde kesin kabul tarihi itibariyle, yüklenicinin, yapı denetim görevlilerinin ve kabul komisyonunun görevlerini teknik gereklere uygun olarak yaptığının kabulü gerekecektir. Buna karşılık, gerek ilamda, gerekse sorguda, yalıtım imalatının, bu iddianın aksine yüklenicinin hatasından kaynaklandığı ve teknik heyetin de denetim görevini aksattığını ispatlayan bir tespit bulunmamaktadır. Bir başka ifadeyle hatalı olduğu ifade edilen yalıtım imalatı ile yüklenici ve teknik personel arasında bir illiyet bağı kurulamamıştır.

Bu çerçevede ortaya çıkan bozukluğun, işlerin sözleşme ve eklerinde ( proje, teknik şartname, mahal listesi, teklif birim fiyatlı işlere birim fiyat tarifleri) yer alan teknik kurallara aykırı yapılmasından, sözleşme ve eklerinde belirlenmemiş olsa bile genel olarak yapı tekniği ve mühendislik kuralları ile kamu makamlarınca belirlenmiş ve yayımlanan uyulması zorunlu standartlara, imar ve yapı mevzuatına uygun gerçekleştirilmemesinden kaynaklanmış olduğu hususu tespit edildikten sonra yükleniciye sorumluluk yöneltilmesi gerekirken, bu şekilde yapılmış bir tespit bulunmadan tazmin hükmü yönünde dairece hüküm kurulmasında yasal açıdan isabet bulunmamaktadır.

Aksi halde bu tür somut bir tespit yapılmadan on beş yıllık süre içerisinde ortaya çıkan her türlü aşınma, eskime ve bozulmalardan yükleniciyi sorumlu tutmak hakkaniyete aykırı olacaktır.

Eklenme Tarihi: 01-06-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş