Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kit’lerde Sözleşmeli Statüde Çalışan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 İnci Maddesinin (B) Bendi Uyarınca İzin Verilip Verilemeyeceğine İlişkin Görüş

Genel Müdürlüğünüzde, nöbetçi meydan müdürü olarak görev yapan ve nöbetli olarak çalışan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178/B maddesi kapsamında işlem tesis edilip edilemeyeceğine ilişkin ilgili yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesinde memurların haftalık çalışma süresi, Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere genel olarak 40 saat olarak belirlenmiş, özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, söz konusu Kanunun 178 inci maddesinin A bendinde, hangi hallerde yapılacak fazla çalışmaların ücretle karşılanacağı belirlenmiş, B bendinde ise, “Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir" hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 13/3/1975 tarihli ve 15176 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Fazla Çalışmanın Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinde çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetlerinin fazla çalışma sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Genel Müdürlüğünüzde, nöbetçi meydan müdürü olarak görev yapan ve nöbetli olarak çalışan personel hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178/B maddesi kapsamında işlem tesis edilemeyeceği değerlendirilmektedir.

Eklenme Tarihi: 27-02-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş