Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Kamu İhalelerinden Yasaklanması İşlemi Öncesinde Ortaklıktan Ayrıldığından, Davacının Yasaklanan Şirkette % 51 Hissesi Olduğundan Bahisle Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Davacı Yönünden Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Danıştay 13. Dairesi - 2015/360 E. - 2019/61 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama

Özet
Kamu ihalelerinden yasaklanması işlemi öncesinde ortaklıktan ayrıldığından, davacının yasaklanan şirkette % 51 hissesi olduğundan bahisle tesis edilen dava konusu işlemde davacı yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Karar
… İli, …İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca gerçekleştirilen ve … İnş. Taah. Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.'nin uhdesinde kalan "2. Grup … Köyleri 1. ve 2. Kat 7,2 Km Sathi Kaplama Yol İşi" ihalesinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca “Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek” fiilini işlediğinden bahisle, ….... Taah. Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve %51 ortağı olan ...... hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ve ............ tarih ve ...... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklamaya ilişkin kararın iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İhalenin …......İnş. Taah. Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığı, anılan şirketle sözleşme imzalandığı, ihaleye konu işin .......... tarihinde bitirilmesi gerektiği, şirket tarafından ......... tarihinde hava koşullarının uygun olmamasından dolayı ihaleyi yapan idareden 30 gün süre verilmesinin talep edildiği, bu talebin kabul edildiği, ........... tarihinde yine şirket tarafından, mevsim sonunun geldiği, işin tam olarak yapılmamasından dolayı .... yılı temmuz ayına kadar süre verilmesinin talep edildiği, bu talebin de olumlu karşılanarak süre uzatımı kabul edildiği ve şirkete ........ tarihine kadar süre verildiği ve sonrasında anılan şirket tarafından taahhüdün yerine getirilemeyeceğinin bildirilmesi üzerine, davacı ..... 'nin anılan şirkete %51 oranında ortak olduğundan bahisle ........... tarihli Birlik Encümeni talebiyle İç İşleri Bakanlığı'nın ........ tarih ve ........ sayılı "Olur"u ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklandığı, dava konusu yasaklama işleminden ve ihaleyi gerçekleştiren idarece verilen sürenin bitiminden önce .......... tarihinde ..........'in anılan şirketteki hissesinin tamamını devrettiği, bu hususun ............. tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, davacı ....... kamu ihalelerinden yasaklanması işlemi öncesinde ortaklıktan ayrıldığından, davacı ......’nin yasaklanan şirkette % 51 hissesi olduğundan bahisle tesis edilen dava konusu işlemde davacı ...... yönünden hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının bu kısmında hukukî isabet bulunmamaktadır.

Eklenme Tarihi: 06-05-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.