Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Elisa Testi Cihazının Valfine Giden Dört Adet Vubing Bağlantı Noktasından Bir Adedinin Plastik Rakorunun Erkek Vidalı Tarafının Kopmuş Olduğunun Belirtilmesi, Ayrıca Keşif Tarihi İle Davalı İdarece Yapılan Muayeneler Arasında Uzun Bir Sürenin Geçmiş Olması Karşısında, Belirtilen Durumlar Dikkate Alınarak Dosyada Bulunan Bilgi Ve Belgelerle, Sunulan Hukukî Deliller Değerlendirilmek Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerekirken, İdarece Yapılan Muayeneler İle Keşif Tarihi Arasındaki Sürenin Yaratabileceği Sakıncalar Da Dikkate Alınmaksızın Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Ve Düzenlenen Rapor Esas Alınarak Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Danıştay 13. Dairesi - 2008/13403 E. - 2010/4905 K.
- Yasak fiil ve davranışlar
- İhalelere katılmaktan yasaklama
- Bilirkişi incelemesi

Özet
Elisa Testi Cihazının valfine giden dört adet vubing bağlantı noktasından bir adedinin plastik rakorunun erkek vidalı tarafının kopmuş olduğunun belirtilmesi, ayrıca keşif tarihi ile davalı idarece yapılan muayeneler arasında uzun bir sürenin geçmiş olması karşısında, belirtilen durumlar dikkate alınarak dosyada bulunan bilgi ve belgelerle, sunulan hukukî deliller değerlendirilmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, idarece yapılan muayeneler ile keşif tarihi arasındaki sürenin yaratabileceği sakıncalar da dikkate alınmaksızın bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve düzenlenen rapor esas alınarak karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Karar
Yukarıdaki maddelerin birlikte değerlendirilmesinden, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren konularda bilirkişi incelemesi yaptırılmasının zorunlu olduğu, ancak bu konuların çok geniş anlamda yorumlanmayarak, hemen her konuda bilirkişi incelemesi yapılması yoluna başvurulmamasının yargılamanın ucuz ve hızlı sonuçlandırılmasına katkıda bulunacağı, uyuşmazlığın çözümünün özel veya teknik bir bilgiyi gerektirip gerektirmediğinin yargıç tarafından takdir edilerek hukukî ve genel bilginin yeterli olduğu konularda bilirkişi incelemesi yoluna gidilemeyeceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu bağlamda, dava konusu cihazın fonksiyon testi sonucu ...... tarihli Muayene Kabul Komisyonu kararıyla Sözleşmenin 50.8. maddesine uygun olmadığına karar verilmesi, davacı şirketçe, fonksiyon testine itirazda bulunulması üzerine ..... tarihinde anılan cihazın yeniden fonksiyon testine tabi tutulup, ikinci fonksiyon testinde de Elisa cihazının sözleşme hükümlerine uygun olmadığının tepit edilmesi ve davacı tarafından … Asliye Ticaret Mahkemesinin Değişik İş No:.... esas sayılı dosyasında yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda; Elisa Testi Cihazının valfine giden dört adet vubing bağlantı noktasından bir adedinin plastik rakorunun erkek vidalı tarafının kopmuş olduğunun belirtilmesi, ayrıca keşif tarihi ile davalı idarece yapılan muayeneler arasında uzun bir sürenin geçmiş olması karşısında, belirtilen durumlar dikkate alınarak dosyada bulunan bilgi ve belgelerle, sunulan hukukî deliller değerlendirilmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, idarece yapılan muayeneler ile keşif tarihi arasındaki sürenin yaratabileceği sakıncalar da dikkate alınmaksızın bilirkişi incelemesi yaptırılarak ve düzenlenen rapor esas alınarak karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Eklenme Tarihi: 03-05-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.