Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Sağlık İzninin, 1 Yıllık Hizmet Süresini Doldurmayan Memura Verilip Verilmeyeceği Hakkında Görüş

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlayan ve henüz 1 yılını doldurmayan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesi gereğince 1 aylık sağlık izni verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; “Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir ay sağlık izni verilir.” hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, 27/4/1939 tarihli ve 2/10857 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamnamenin 24 üncü maddesinde; “Bu gibi müesseselerde, her röntgen mütehassısının veya röntgen ve radyom ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapması mecburidir.” hükmü, 24.7.1985 tarih ve 85/9727 sayılı Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün 3 üncü maddesi ise; “Radyasyon güvenliğine ilişkin hizmetler, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesince yürütülür.” hükmü yer almaktadır.

 
Bu itibarla, söz konusu personelin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına bağlı Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesince “Radyasyon Görevlisi” sayılmaları halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mezkur 103 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden sağlık izninden yararlanabilecekleri, ayrıca, mezkur hükümde ilgili personelin söz konusu izne hak kazanabilmesi için herhangi bir önkoşul bulunmadığı mütalaa edilmektedir

Eklenme Tarihi: 27-02-2019
Anahtar Kelimeler:   Sağlık İzni Hizmet Süresi Memur

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.