Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

İş Sahibinin, İşin Tamamı İle %80'i Arasında Kalan Kısmındaki İşi Yaptırmaktan, Herhangi Bir Bedel, Kâr Kaybı Ya Da Tazminat Ödemeksizin Vazgeçebileceği Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2018/2626 E. - 2018/5246 K.
- İş eksilişi
- %5 bedel farkı
- İşin %80’den fazla oranda tamamlanması

Özet
İş sahibinin, işin tamamı ile %80'i arasında kalan kısmındaki işi yaptırmaktan, herhangi bir bedel, kâr kaybı ya da tazminat ödemeksizin vazgeçebileceği hakkında.

Karar
Davacı yüklenici, 6360 sayılı Yasa uyarınca kapatılıp … Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sözleşme konusu işin devredildiği ........ İl Özel İdaresi iş sahibidir. Sözleşme, … İ.Ö.O. yeni bina yapımına ilişkin olup, sözleşme anahtar teslimi götürü bedellidir. Götürü bedel de 1,451,500,00 TL'dir. Sözleşmenin 7.1. maddesine göre KDV sözleşme bedeline dahil olmayıp idare tarafından yükleniciye ödenecektir. Sözleşmenin 8.2.1-1 maddesinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasında birinci sırada sayılmıştır.

Sözleşme kapsamında yer alan akıllı yazı tahtası ve proje cihazlarının temin, yapım ve montajından vaz geçilmiş olup, bunların sözleşmedeki pursantaj oranına göre değerlerinin 39.862,50 TL olduğu anlaşılmaktadır. Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi başlıklı 21. meddesinin 5. bendinde "sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tanımlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak sözleşme bedelinin %80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir." şeklinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na tabi olup Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin ek olduğu sözleşmelerde iş sahibi işin tamamı ile %80'i arasında kalan kısmındaki işi yaptırmaktan, herhangi bir bedel, kâr kaybı ya da tazminat ödemeksizin vazgeçebilecektir. İş sahibinin iş eksilişine rağmen tazminat ya da kâr kaybı ödemesinin koşulu, iş azalışı sonucu bedelin %80'den daha düşük bir bedelle tamamlanacak miktara düşmesi hali olup, bu durumda yüklenici gerçek giderleri ve kârına karşılık ödenecek miktar sözleşme bedelinin %80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5'i olan geçici kabul tarihindeki fiyatlar olacaktır. Sözleşme bedeli 1.451.500,00 TL'ye %18 KDV eklendiğinde 1.712.770,00 TL olacağından bunun %20'si olan 342.554,00 TL'lik işi, davalı iş sahibi %20 kapsamında herhangi bir gider, tazminat ve kâr ödemeksizin yaptırmaktan vazgeçebilecektir.

Bu durumda mahkemece davalı iş sahibince yaptırılmaktan vazgeçilen akıllı tahta ve projeksiyon cihazlarının yapımı ve montaj bedeli sözleşmedeki pursantaj oranına göre 39.862,50 TL olup Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21/5. maddesi gereğince hesaplanan davalı iş sahibinin kârsız ve tazminat ödemeksizin yapımından vazgeçebileceği miktardan az olduğundan davacının vazgeçilen akıllı tahta ve projeksiyon cihazlarıyla ilgili isteminin de reddine karar verilip davanın taşduvar imalâtları nedeniyle yapılan kesintilere yönelik olarak 65.693,61 TL + 11.824,84 TL KDV olmak üzere 77.518,45 TL üzerinden kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken, bu husus gözden kaçırılarak yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

Eklenme Tarihi: 26-04-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.