Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

İhtilâfsız Olan Ödemenin Mahsubuyla, Kalan Miktara İhtarnamenin Tebliğ Tarihi Araştırılmak Suretiyle Saptanacak Temerrüt Tarihinden İtibaren Faizin Hesaplattırılıp Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2014/6009 E. - 2015/4441 K.
- İş artışı
- Götürü bedel
- Revize birim fiyat.

Özet
İhtilâfsız olan ödemenin mahsubuyla, kalan miktara ihtarnamenin tebliğ tarihi araştırılmak suretiyle saptanacak temerrüt tarihinden itibaren faizin hesaplattırılıp sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği hakkında.

Karar
Davacı yüklenici, davalı iş sahibi ile ..............Devlet Hastanesi'nin onarımı konusunda açılan ihale sonucu işi üstlendiklerini ve sözleşme düzenlendiğini, ihale evrakı içerisinde uygulama projesinin 4 katı kapsadığını, yapılan işlerin 1850 m2 mantolama 1850 m2 dış cephe boyası ve bu işlerin yapılması için de 1850 m2 iş iskelesinin içermekte olduğunu, ayrıca binanın 5 ve 6. katlarının olması nedeniyle davalı idarenin muvafakatı ve direktifi doğrultusunda 5. ve 6. katının da boya işlerini yaptıklarını, bu işlerin yapılması için kurulan iskele bedellerinin davalı idare tarafından ödenmediğini, bunun üzerine yapılan tespit ile alacaklarının 86.427,00 TL olarak hesaplandığını, bu miktarın dava tarihinden itibaren faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.

Davalı iş sahibi yapılan işlerin karşılığının ödendiğini, fazladan iş yaptırıldığı iddiasının kabul edilemeyeceğini, yazılı yada sözlü bir muvafakatlarının bulunmadığını, dava dosyasına sunulan değişik iş dosyasında yapılan tespiti de kabul etmediklerini davanın reddini dilemiştir.

Taraflar arasından imzalanan 16.8.2012 tarihli sözleşmenin 8.2.1. maddesinde sözleşmenin ekleri arasında Yapım İşleri Genel Şartnamesi sayılmıştır.

Bu durumda, mahkemece yapılacak iş, sözleşme kapsamındaki imalâtların fiziki oranı bulunarak götürü bedele uygulanmak suretiyle sözleşmeden kaynaklanan alacak tutarı bulunmalı, sözleşmenin 8. maddesine göre az yukarıda açıklandığı şekilde Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21. ve 22. maddedeki yöntemler gözetilerek ilave iş bedeli hesaplattırılmak suretiyle fazla iş bedeli ilave edilmeli, yüklenicinin toplam alacağı bulunmalı, bundan ihtilâfsız olan ödemenin mahsubuyla kalan miktara 21.02.2011 tarihli ihtarnamenin tebliğ tarihi araştırılmak suretiyle, saptanacak temerrüt tarihinden itibaren faizi hesaplattırılıp sonucuna uygun bir karar vermekten ibarettir.

Eksik incelemeye dayalı olarak ve sözleşme dışına çıkılarak serbest piyasa fiyatlarıyla hesaplama yapan bilirkişi raporuyla bağlı kalınarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. Öte yandan, davacılar adi şirketin ortakları olup, her ikisi de dava dilekçesinde gösterilmiş olup adi ortaklardan ......İnşaat Ticaret Limited Şirketi olmasına karşın karar başlığında şirket yetkilisi .............'nun gösterilmesi ve yine husumeti benimseyen … İl Özel İdaresi'nin davaya katılıp cevap vermesine karşın taraf sıfatı bulunmayan … İlçe Özel İdaresi'nin karar başlığında yazılması da hatalı olmuştur.

Eklenme Tarihi: 24-04-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş