Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Gelir Kaydedilen Teminatların Yüklenicinin Borcuna Mahsup Edilmeyeceği Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2013/5284 - 2014/4680
- Teminatın irat kaydedilmesi
- Mahsup işlemi

Özet
Gelir kaydedilen teminatların yüklenicinin borcuna mahsup edilmeyeceği hakkında.

Karar
Dava eser sözleşmesinden kaynaklanan menfi zarar alacağının tahsili istemiyle açılmış, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir. Taraflar arasında düzenlenen ............. tarihli sözleşme ile … İlköğretim Okulu İnşaatı işinin yüklenici tarafından yapımı kararlaştırılmıştır. Davacı işsahibi … İdaresi davasında, yüklenici tarafından işin süresinde bitirilmediğini, bu nedenle usulüne uygun olarak sözleşmenin feshedildiğini ve kalan işlerin yapımı için dava dışı yüklenici … San.Tic.Ltd.Şti. ile sözleşme imzalandığını, davalı yükleniciden kalan bakiye işlerin 375.296,41 TL olduğunu, ancak ikinci yüklenici ile 709.000,00 TL bedel karşılığında sözleşme imzalandığını, 32.289,00 TL farklı imalat mahsup edildiğinde kalan 301.314,59 TL + KDV olmak üzere toplam 355.551,21 TL zarara uğradığını belirterek, bu zararın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece davacı zararının KDV hariç 301.414,60 TL olup, bundan irat kaydedilen 67.000,00 TL teminatın düşülmesi halinde davacı zararının KDV hariç 234.414,60 TL, KDV dahil ise 276.609,12 TL olduğu belirterek, bu bedelin davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Taraflar arasında imzalanan ............. tarihli sözleşme, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş olup, aynı Kanun'un 22/4. maddesinde; gelir kaydedilen teminatların yüklenicinin borcuna mahsup edilmeyeceği düzenlenmiş bulunmaktadır. Madde hükmünden fesih halinde teminatın irat kaydının bir nevi cezai şart olarak öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Anılan madde hükmü emredici nitelikte olduğundan mahkemece re'sen gözetilmelidir. Bu açıklamalar karşısında irat kaydedilen teminat bedeli olan 67.000,00 TL'nin davalı borcundan mahsup edilmeden hüküm kurulması gerekirken bu husus gözetilmeden teminat bedeli alacaktan indirilerek karar verilmesi doğru olmamış, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Eklenme Tarihi: 23-04-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.