Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Özel Veya Teknik Bilgi Gerektiren Hallerde Bilirkişi Veya Bilirkişi Kuruluna İnceleme Yaptırılması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2011/1345 E. - 2011/7793 K.
- Eser sözleşmesi
- Sözleşmenin feshi
- Tarafların haklılık durumu
- Özel veya teknik bilgi

Özet
Özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde bilirkişi veya bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılması gerektiği hakkında.

Karar
Somut olayda yanlar arasındaki akdî ilişki uyarınca davalı, “yüklenici” sıfatıyla özetle, “proje yapım” işini yüklenmiştir. Yanlar arasındaki sözleşme eser sözleşmesi niteliğinde değerlendirilerek, sözleşmenin feshinde tarafların haklılık durumunun belirlenmesi gerekir. Çünkü, dosya kapsamındaki proje ihalesi teknik şartnamesi 2. maddesi hükmünde yükleniciye arsa bilgileri bu kapsamda kadastro ve imar çapı, zemin etüd raporu, plankote ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce fonksiyon ve ihtiyaç yönünden uygunluğuna dair mimarı avan projenin davacı idare tarafından verileceği kararlaştırılmıştır. Oysa, dava dosyası kapsamındaki Emniyet Müdürlüğü’nce … Emniyet Müdürlüğü’ne yazılan ............. tarih ve ........... sayılı yazı kapsamında; yazının düzenlendiği tarih itibariyle dahi zemin etüdü raporunun hazırlanmadığı anlaşılmaktadır. Davalı tarafça, zemin etüdü raporunun davalıya geç bildirildiği ve hatta başka bir firmaya yaptırıldıktan sonra ve iş süresinin dolmasını takiben verildiği ve bu durum gözetilmeden haksız olarak idarece sözleşmenin feshedildiği savunulmaktadır.

Mahkemece, inceleme konusu işin uzmanı olmayan mali müşavire inceleme yaptırılarak hüküm kurulması doğru olmamıştır. Çünkü 1086 Sayılı HUMK’nın 275 ve 6100 sayılı Yasa’nın 266. maddeleri hükümleri gereğince, özel veya teknik bilgisi gerektiren hallerde inceleme konusu işi bilirkişi veya bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılması gerekir.

Mahkemece yapılacak iş; sözleşme eklerinin tümünün getirtilerek yanlar arasındaki akdî ilişkinin eser sözleşmesi niteliğinde olduğu gözetilerek; inşaat ve makine mühendisleriyle mimardan oluşturulacak bilirkişi kurulu aracılığıyla inceleme yaptırılması ve toplanan delillerle birlikte değerlendirilerek tarafların sözleşmenin feshinde kusur durumu da saptanmalı, varılacak sonuca göre yanlar arasındaki uyuşmazlık çözümlenmelidir.

Açıklanan sebeplerle karar bozulmalıdır.

Eklenme Tarihi: 19-04-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.