Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

İhtar Yapılmaksızın Sözleşmenin İdarece Feshedilmesi, Yüklenicinin De Edimini İfada Temerrüde Düşmüş Olması Karşısında Sözleşmenin Tarafların Ortak Kusuruyla Feshedildiğinin Kabulünün Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2010/3497 E. - 2011/5747 K.
- Sözleşmenin feshi
- İhtar süresi
- Ortak kusur

Özet
İhtar yapılmaksızın sözleşmenin idarece feshedilmesi, yüklenicinin de edimini ifada temerrüde düşmüş olması karşısında sözleşmenin tarafların ortak kusuruyla feshedildiğinin kabulünün gerektiği hakkında.

Karar
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle yanlar arasında imzalanan sözleşmenin 17-1, 27-a ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20. maddesi gereğince ihtar yapılmaksızın sözleşmenin feshedildiği ve davacı yüklenici de edimini ifada temerrüde düşmüş olduğundan mahkeme kararının hüküm kısmı 1. bendindeki feshe ilişkin işlemin iptâline ibaresinin sözleşmenin tarafların ortak kusuruyla feshedildiğinin tesbiti biçiminde anlaşılması gerekmesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA karar verilmiştir.

Eklenme Tarihi: 18-04-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!
WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş