Kapat

Tam kapanma döneminde bizlere aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.

0 545 335 2016  -  0 545 337 2016

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Yüklenicinin Sözleşmeye Aykırı Uygulamalarından Bildirime Rağmen Vazgeçmemesinin İdare Açısından Fesih Hakkı Doğuracağı Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2012/2584 E. - 2013/2188 K.
- Hizmet alımı
- Sözleşmeye aykırı uygulama
- Sözleşmenin feshi

Özet
Yüklenicinin sözleşmeye aykırı uygulamalarından bildirime rağmen vazgeçmemesinin idare açısından fesih hakkı doğuracağı hakkında.

Karar
Davacı vekili, yapılan ihale sonucunda davalı idare ile müvekkili arasında ........ tarihli öğrenci taşımacılığı hizmeti alım sözleşmesinin imzalandığını, müvekkilinin sözleşmedeki edimini yerine getirdiğini, idarece sözleşme uyarınca en az 20 gün süre verilip eksikliklerin giderilmesi istenmesi gerekirken bu şart gerçekleştirilmeden ve somut bir şikayet olmaksızın tek taraflı olarak sözleşmenin feshedildiğini ileri sürerek tek taraflı fesih kararının iptalini, sözleşmenin yürürlükte olduğunun tespitini talep ve dava etmiştir.
Davalı idare vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında aktedilen sözleşmede hangi okullara hangi plakalı araçlarla öğrenci taşınacağının kararlaştırıldığı, ancak davacı şirketin sözleşmede belirtilen şekilde taşıma yapmadığının ilgili okulların görevlileri tarafından tutulan tutanaklarla sabit olduğu, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu eksikliklerin ve uygulama hatalarının giderilmesi için davacı şirkete bildirimde bulunduğu, bildirime rağmen davacı şirketin yanlış uygulamalarından vazgeçmediği, eksiklikler giderilmediğinden taraflar arasındaki sözleşmenin davalı kurum tarafından tek taraflı feshedildiği, davacı kurumca yapılan feshin gerek sözleşmenin 18/1 maddesi, gerekse 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20/b ve 25/f fıkrasına uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Eklenme Tarihi: 17-04-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.